Produkty

Profil okapowy K30 Renoplast

Visbud/Produkty/Inne/Profil okapowy K30 Renoplast

Profil okapowy K30 Renoplast

Malowany proszkowo, aluminiowy profil okapowy do zastosowania na balkonach i tarasach z posadzką z płytek ceramicznych

· Szybki montaż
· Szczelne połączenie z izolacją balkonu i tarasu
· Pełna odporność na korozję
· Wysoka sztywność
· Ochrona płytek z czoła
· Odprowadzenie wilgoci z warstw posadzkowych

Produkty towarzyszące:              
· Narożnik zewnętrzny 90°
· Narożnik wewnętrzny  90°
· Narożnik zewnętrzny 135°
· Narożnik wewnętrzny  135°
· Łącznik L30
· Odbojniki przyścienne (lewy+prawy)

K30 to profil okapowy do wykończenia krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonany z aluminium pokrytego powłoką poliestrową. Stosowany w systemach izolacji wykonanej z zaprawy uszczelniającej, zespolonej z posadzką ceramiczną. Budowa profilu umożliwia jego szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Usytuowane wzdłuż „noska” otwory, odprowadzają wilgoć spod posadzki.

  • Barwa:
  • RAL 7037, 8019, 7024 inne kolory wg RAL na zamówienie
  • Baza:
  • aluminium pokryte powłoką poliestrową
  • Ciężar:
  • 650 g/m
  • Grubość powłoki poliestrowej:
  • ok. 70 μm

Rodzaj podłoża:
Podkłady cementowe, inne podłoża posiadające odpowiednią sztywność i nośność.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podkłady cementowe powinny być związane, wysezonowane z właściwie wykonanymi dylatacjami. Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (80 mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok. 3 mm) tak, aby po montażu profilu jego powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu.
Obniżenie można wykonać za pomocą szablonu montażowego z tworzywa ABS (z profilami) odpowiednio:
1. w przypadku nowo wykonywanego podkładu cementowego – poprzez wtopienie szablonu montażowego w świeżą zaprawę.
2. w przypadku związanego podkładu cementowego – poprzez ułożenie na nim szablonu montażowego i wyrównanie podkładu do jej górnej powierzchni zaprawą wyrównawczą.

Narzędzia:
Przymiar metrowy lub miara zwijana, piła odpowiednia do cięcia aluminium, nóż, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, nierdzewna paca stalowa, pędzel, szczotka malarska, szpachelka lub kielnia, naczynie z podziałką. Dopuszczalne jest używanie pił
ręcznych lub mechanicznych przeznaczonych do cięcia aluminium. Niedopuszczalne jest używanie do cięcia profili narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. szlifierki kątowej.

Warunki wykonania:
Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych (zaprawa uszczelniająca, łączniki mechaniczne lub chemiczne, inne materiały) zgodnie z kartami technicznymi tych materiałów.

Montaż:
Montaż rozpoczynamy od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, osadzamy koszulki kołków rozporowych i wstępnie mocujemy narożniki celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych. Odcinki proste profili należy tak wymierzać, aby na łączeniach pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm, a przy ścianach uwzględnić montaż odbojnika przyściennego. Montaż profili prostych wykonujemy podobnie jak w przypadku narożników. Na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku w podkładzie wzdłuż krawędzi balkonu układamy cienką warstwę z zaprawy uszczelniającej, na której osadzamy narożniki i profile proste, dbając o właściwe i równe ustawienie. Po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy wkręty osadzonych kołków rozporowych. Na wysokości przerw dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) od spodu profili mocujemy poziomy łącznik dylatacyjny , z od zewnątrz łącznik L30/40. Powstałą szczelinę dylatacyjną, na całej długości wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Styk krawędzi profilu z podkładem cementowym wzmacniamy wtopioną w zaprawę uszczelniającą taśmę wzmacniającą. W dalszej kolejności wykonujemy hydroizolację z właściwej do tych zastosowań zaprawy uszczelniającej, zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej producenta. Na wykonanej warstwie hydroizolacji układamy płytki ceramiczne na odpowiedniej zaprawie klejowej. Należy zwrócić uwagę, aby pomiędzy “noskiem” profilu a płytkami pozostawić szczelinę o szerokości minimum 6 mm, a od góry nad otworami odwadniającymi ułożyć sznur dylatacyjny. Przestrzeń pomiędzy profilem a płytkami wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz, np. poliuretanową).
Uwagi do wykonania posadzki:
Ułożona posadzka powinna posiadać dylatacje o polach nie większych niż 2×2 mb. Minimalna szerokość spoin powinna wynosić 5 mm, a materiał wypełniający spoiny właściwy do zastosowań na tarasach i balkonach. Płytki dobierać o możliwie małych wymiarach, w jasnych kolorach, o nasiąkliwości mniejszej od 3%. Posadzka powinna mieć spadek od 1,5 do 2% ukształtowany bezpośrednio na płycie konstrukcyjnej.