Produkty

FK Plus

FK Plus

Elastyczny klej do płytek ceramicznych C2TE

FK Plus jest fabrycznie przygotowaną mieszanką wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakościowych cementów i dodatków gotową do użycia po dodaniu wody.
Produkt zgodny z PN-EN 12004:2008, C2TE.
• Cementowy o podwyższonych parametrach
• Uelastyczniony
• O zmniejszonym spływie (na pionie)
• O wydłużonym czasie otwartym (obróbki)

FK Plus stosuje się do przyklejania glazury, terakoty i gresu wewnątrz i na zewnątrz budowli. Można go stosować w miejscach stale znajdujących się pod wodą. Jest mrozoodporny i elastyczny.
• Wodo- i mrozoodporny po związaniu.
• Do układania na powierzchniach poziomych i pionowych.
• Do płytek ceramicznych prasowanych i odlewanych, mozaik drobnoelementowych, mozaik i płytek z prefabrykowanego betonu wszelkich rozmiarów.
• Do płytek kamiennych nieulegających przebarwieniu.
• Do przyklejania na powierzchniach z betonu, anhydrytu, płyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-włókninowych, tynkach wapienno-cementowych i gipsowych, na balkonach tarasach i fasadach.
• Do podłoży ogrzewanych i schładzanych (ogrzewanie podłogowe i ścienne, pomieszczenia chłodni).
• Na podłoża użytkowane w warunkach dużej amplitudy temperatur.
• Do renowacji starych podłoży ceramicznych metodą „płytki na płytki”.
• Odporny na temperatury od -20°C do +80°C.

  • Kolor:
  • szary
  • Opakowanie:
  • worek papierowy 25 kg
  • Składowanie:
  • w suchym pomieszczeniu ok. 12 miesięcy od daty produkcji.

Zużycie:
W zależności od rozmiaru pacy:
• Rozmiar pacy 4 mm/ Zużycie ok 1,9 kg/m2.
• Rozmiar pacy 6 mm/ Zużycie ok 2,6 kg/m2.
• Rozmiar pacy 8 mm/ Zużycie ok 3,8 kg/m2.
Z jednego worka FK Plus po dodaniu zalecanej ilości wody uzyskamy ok. 20 l świeżej zaprawy.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, suche, czyste, wolne od kurzu, nie przemarznięte i wolne od resztek środków antyadhezyjnych.
Stare powłoki malarskie i kurz muszą zostać usunięte. Podłoża gipsowe i anhydrytowe zagruntować gruntem wodorozcieńczalnym VESTEROL TG 10D. W przypadku podłoży silnie pylących należy je zagruntować MONOLITH TG2 10D, VESTEROL TG 10D lub INTRASIT AQUAROL 10D.
Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2%CM dla podłoży cementowych, 0,5%CM dla podłoży anhydrytowych i dla tynków gipsowych nie więcej niż 1%CM.

Wykonanie:
Zawartość worka rozrobić z ok. 5,6 l czystej wody za pomocą mieszadła wolnoobrotowego, aż do uzyskania jednakowej konsystencji wolnej od grudek. Po ok. 5 min. należy ponownie krótko zamieszać uzyskaną masę. Tak przygotowana zaprawa jest zdatna do użycia przez ok. 3 godziny. W przypadku częściowego związania zaprawy niedopuszczalne jest ponowne jej rozrabianie wodą. Przygotowana zaprawa nie powinna być również mieszana z wodą czy suchą zaprawą w celu zmiany konsystencji.
Zaprawę należy nakładać pacą zębatą o odpowiednim rozmiarze dostosowanym do gabarytów płytek. Nie należy nakładać kleju na powierzchnie większą niż 1,5 m².
Płytki należy układać przed rozpoczęciem procesu tworzenia „naskórka”, tzn. przed upływem max. 30 min. od nałożenia kleju.
Ułożoną glazurę lub terakotę docisnąć mocno do podłoża tak, aby cała powierzchnia płytki pokryta była klejem. Spoiny należy oczyścić z resztek kleju zanim ten stwardnieje. Próby usunięcia związanego kleju mogą doprowadzić do uszkodzenia powierzchni glazury.
Płytki przyklejone FK Plus po ok. 24 godzinach można spoinować. Pełne obciążanie może nastąpić nie wcześniej niż po 14 dniach.

Ważne wskazówki:
• Klej nie nadaje się do wyrównywania dużych różnic podłoża. W razie takiej konieczności należy użyć odpowiednich zapraw i szpachli dostosowanych do indywidualnej sytuacji.
• Podczas nakładania i wiązania FK Plus należy chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, mrozem i opadami deszczu.
• Podczas prac należy przestrzegać ogólnych zasad sztuki budowlanej.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
W czasie aplikacji produktu używać ubrania ochronnego, rękawic i okularów, a w razie potrzeby maseczki na usta i nos w celu ochrony przed ewentualnym pyleniem.
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa.

Usuwanie odpadów:
FK Plus jest materiałem nietoksycznym. Pozostałości wymieszać z około 20% wody, a po związaniu utylizować jak zwykły gruz betonowy.
Utylizacja pustych opakowań leży po stronie końcowego użytkownika i powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.