Produkty

Profil okapowy K40 Renoplast

Visbud/Produkty/Inne/Profil okapowy K40 Renoplast

Profil okapowy K40 Renoplast

Malowany proszkowo, aluminiowy profil okapowy do zastosowania na balkonach i tarasach z posadzką z płytek ceramicznych, przystosowany do mocowania rynny

· Prosty montaż
· Trwałe i szczelne połączenie z podłożem
· Wysoka sztywność, która umożliwia prawidłowe umieszczenie profilu na okapie balkonu i tarasu
· Możliwość montażu haków rynnowych
· Dodatkowa ochrona płytek z czoła
· Pewne odprowadzenie wilgoci z warstw posadzkowych

Produkty towarzyszące:       
· Narożnik zewnętrzny 90°
· Narożnik wewnętrzny  90°
· Narożnik zewnętrzny 135°
· Narożnik wewnętrzny  135°
· Łącznik L40
· Odbojniki przyścienne (lewy+prawy)

K40 to profil okapowy do wykończenia krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonany z aluminium pokrytego powłoką poliestrową, stosowany w systemach z izolacją z właściwej zaprawy uszczelniającej zespolonej z posadzką ceramiczną. Kształt profilu umożliwia jego szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Konstrukcja profilu dodatkowo umożliwia systemowe mocowanie rynny.

  • Barwa:
  • RAL 7037, 8019, 7024 inne kolory wg RAL na zamówienie
  • Baza:
  • aluminium pokryte powłoką poliestrową
  • Ciężar:
  • 1240 g/m
  • Grubość powłoki poliestrowej:
  • ok. 70 μm

Rodzaj podłoża:
Podkłady cementowe, inne podłoża posiadające odpowiednią sztywność i nośność.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podkłady cementowe powinny być związane, wysezonowane z właściwie wykonanymi dylatacjami. Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (80 mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok. 3 mm) tak, aby po montażu profilu jego powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu.
Obniżenie można wykonać za pomocą szablonu montażowego z tworzywa ABS (z profilami) odpowiednio:
1. w przypadku nowo wykonywanego podkładu cementowego – poprzez wtopienie szablonu montażowego w świeżą zaprawę.
2. w przypadku związanego podkładu cementowego – poprzez ułożenie na nim szablonu montażowego i wyrównanie podkładu do jej górnej powierzchni zaprawą wyrównawczą.

Narzędzia:
Przymiar metrowy lub miara zwijana, piła odpowiednia do cięcia aluminium, nóż, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, nierdzewna paca stalowa, pędzel, szczotka malarska, szpachelka lub kielnia, naczynie z podziałką. Dopuszczalne jest używanie pił
ręcznych lub mechanicznych przeznaczonych do cięcia aluminium. Niedopuszczalne jest używanie do cięcia profili narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. szlifierki kątowej.

Warunki wykonania:
Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych (zaprawa uszczelniająca, łączniki mechaniczne lub chemiczne, inne materiały) zgodnie z kartami technicznymi tych materiałów. Powierzchnię szpachlowaną chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Montaż:
Montaż rozpoczynamy od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, osadzamy koszulki kołków rozporowych i wstępnie mocujemy narożniki celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych. Profile należy tak wymierzać, aby na ich łączeniach pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm a przy ścianach przerwy umożliwiające montaż odbojnika przyściennego OP30/40. Zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego profili prostych, wiercimy otwory i mocujemy koszulki kołków rozporowych. Na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku w podkładzie wzdłuż krawędzi balkonu układamy cienką warstwę z zaprawy uszczelniającej, na której osadzamy narożniki i profile proste, wcześniej mocując na wszystkich łączeniach pionowe łączniki dylatacyjne. Narożniki i profile osadzamy dbając o ich właściwe i równe ustawienie. Częściowo wkręcamy wkręty kołków rozporowych a po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy je do oporu. Na wysokości szczelin dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) od spodu profili mocujemy poziome łączniki dylatacyjne, a od zewnątrz łączniki L30/40. Powstałą szczelinę dylatacyjną, na całej długości wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Wzdłuż wewnętrznej krawędzi profilu na styku z podkładem cementowym na szerokości około 15 cm układamy zaprawę uszczelniającą a następnie wtapiamy w nią taśmę wzmacniającą o minimalnej szerokości 10 cm, tak aby taśma pokrywała ten styk. Przed związaniem zaprawy uszczelniającej zdejmujemy taśmę zabezpieczającą otwory odwadniające profili i narożników. W dalszej kolejności wykonujemy hydroizolację z właściwej do tych zastosowań zaprawy uszczelniającej zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej producenta. Na wykonanej warstwie hydroizolacji układamy płytki ceramiczne na odpowiedniej zaprawie klejowej (min.C2-S1). Należy zwrócić uwagę aby pomiędzy czołem profilu, a płytkami pozostawić szczelinę o szerokości mini. 6 mm, a od góry nad otworami odwadniającymi ułożyć sznur dylatacyjny. Przestrzeń pomiędzy czołem profilu a płytkami wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Po zakończeniu prac, niezwłocznie zdejmujemy z zewnętrznej powierzchni profili taśmę ochronną.
Uwaga do montażu haków rynnowych:
Haki rynnowe przystosowane do stosowania z rynnami firm, Gamrat i Marley o średnicy rynien 75mm. Po wyborze rynny hak dostosować zgodnie z informacją dołączoną do opakowania haka rynnowego.
Uwagi do wykonania posadzki:
Ułożona posadzka powinna posiadać dylatacje o polach nie większych niż 2 x 2 mb. Minimalna szerokość spoin powinna wynosić 5 mm. Płytki dobierać o możliwe małych wymiarach, w jasnych kolorach, o nasiąkliwości mniejszej od 3%. Posadzka powinna mieć spadek od 1,5 do 2% ukształtowany bezpośrednio na płycie konstrukcyjnej. Stosować materiały przeznaczone do użycia na tarasach i balkonach, przestrzegając warunków zawartych w kartach technicznych producenta.