Produkty

FK Flex

FK Flex

Superelastyczny klej do płytek ceramicznych C2TE S1

FK Flex jest szarą zaprawą klejącą o dużej zawartości tworzyw sztucznych, przeznaczoną do cienkowarstwowego przyklejenia różnego rodzaju okładzin płytkarskich. Klej po utwardzeniu dzięki swoim elastycznym właściwościom nadaje się do podłoży podlegających niewielkim skurczom i naprężeniom. Klej FK Flex nadaje się do obszarów podlegających długotrwałemu obciążeniu wodą.
• Wiązanie za pomocą cementu
• Superelastyczny
• Łatwy w stosowaniu
• Mrozoodporny
• Długi czas obróbki
• Wysoka wytrzymałość na odrywanie
• Odkształcalny

FK Flex do przyklejania płytek i okładzin w obszarach wewnętrznych i zewnętrznych. W połączeniu z materiałem INTRASIT Poly-C1, -Poly-C2 ma zastosowanie w obszarach podlegających długotrwałemu obciążeniu wodą. Do przyklejania metodą „płytka na płytkę”, na powierzchnie podłóg z ogrzewaniem podłogowym (wodnym, elektrycznym), itp.
• Obszary zewnętrzne i wewnętrzne.
• Płytki ceramiczne, gresy, płytki łupane, mozaika, elementy betonowe, lekkie płyty budowlane, płyty izolacyjne i inne.
• Beton, tynk, mur, jastrych, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włókniste, płyty wiórowe, płyty z ekspandowanego polistyrenu.
• Ogrzewanie podłogowe.

 • Kolor:
 • szary
 • Opakowanie:
 • worek papierowy 25 kg
 • Temperatura stosowania:
 • + 5°C do + 25°C
 • Czas obróbki*:
 • max. 4 godziny
 • Proporcje mieszania:
 • ok. 6,5 - 7,0 litrów wody na 25 kg proszku
 • Czas możliwej korekty ułożenia*:
 • ok. 30 minuty
 • Możliwość spoinowania*:
 • po ok. 12 godz. (ściana); po ok. 24 godz. (podłoga)
 • Wytrzymałość nominalna*:
 • po ok. 14 dniach
 • Składowanie:
 • w suchym miejscu, ok. 12 miesięcy

*W temperaturze +20°C i od 50% do 60% wzgl. wilgotności powietrza

Zużycie:
W zależności od rozmiaru pacy:
• Rozmiar pacy 4 mm/ Zużycie ok 1,9 kg/m².
• Rozmiar pacy 6 mm/ Zużycie ok 2,6 kg/m².
• Rozmiar pacy 8 mm/ Zużycie ok 3,8 kg/m².

Z jednego worka FK Flex po dodaniu zalecanej ilości wody uzyskamy ok. 20 l świeżej zaprawy.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, suche, czyste, wolne od kurzu, nie przemarznięte i wolne od resztek środków antyadhezyjnych. Stare powłoki malarskie i kurz muszą zostać usunięte. Podłoża gipsowe i anhydrytowe zagruntować gruntem wodorozcieńczalnym VESTEROL TG 10D. W przypadku podłoży silnie pylących należy je zagruntować MONOLITH TG2 10D, VESTEROL TG 10D lub INTRASIT AQUAROL 10D. Nierówności podłoża można przed nałożeniem kleju wyrównać przez szpachlowanie wyrównawcze za pomocą materiału RUREWALL R/Z lub INTRASIT FSM.
W obszarach obciążonych wodą takich jak, pomieszczenia wilgotne, balkony, galerie zaleca się wykonać pod warstwą kleju uszczelnienie podpłytowe z materiału INTRASIT Poly-C1/ -C2 54Z. W ten sposób skutecznie zapobiegamy zawilgoceniu podłoża. Przy przyklejaniu metodą „płytką na płytkę” należy 24 godziny wcześniej wykonać szpachlowanie tzw. drapane.

Wykonanie:
FK Flex dosypywać do czystej, bieżącej wody w odpowiednio dobranym pojemniku i dokładnie, mocno wymieszać aż do uzyskania jednorodnej zaprawy bez grudek.
Zalecane proporcje mieszanki:
25 kg FK Flex : ok. 6,5 litra wody.

Nakładanie następuje za pomocą kielni zębatej. Okładziny powinny zostać ułożone przed pojawieniem się „naskórka” na powierzchni kleju (wewnątrz pomieszczeń ok. 30 min). Przy układaniu w szczególnie obciążonych obszarach np.: balkonach i tarasach należy układać klej metodą „buttering-floating” (pełne podsadzenie).
Narzędzia i świeże resztki kleju natychmiast po użyciu należy czyścić bieżącą wodą względnie usunąć. Utwardzony materiał można usunąć jedynie w sposób mechaniczny.

Ważne wskazówki:
• Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 °C do +30 °C.
• Niskie temperatury wydłużają, a wysokie temperatury przyspieszają wiązanie oraz wysychanie.
• Nie przerabiać przy deszczowej pogodzie lub niebezpieczeństwie pojawienia się mrozu.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Po wymieszaniu z wodą jest silnie alkaiczny i wymaga stosowania rękawic i okularów ochronnych.
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa.

Usuwanie odpadów:
Utylizacja pustych opakowań leży po stronie końcowego użytkownika i powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.