Produkty

włókno FORTA-FERRO®

Visbud/Produkty/Forta/włókno FORTA-FERRO®

włókno FORTA-FERRO®

Syntetyczne włókno strukturalne

FORTA-FERRO® jest strukturalnym, syntetycznym makro-włóknem zaprojektowanym w celu polepszenia właściwości mechanicznych i pod­wyższenia trwałości betonu oraz torkretu. FORTA-FERRO® jest mieszanką włókien kopolimerowych (95%, monofilament) w postaci skręco­nych wiązek oraz włókien polipropylenowych (5%, fibrylowane) dzięki czemu redukuje lub całkowicie eliminuje skurcz plastyczny betonu. FORTA-FERRO® poprawia wytrzymałość na zginanie betonu i podnosi jego trwałość. Nadaje elementom betonowym sprężystość i zwiększa ich udarność. Pomaga zredukować (w wielu przypadkach wyeliminować) stalowe siatki przeciwskurczowe w posadzkach przemysłowych.

Włókno FORTA-FERRO® nie ulega korozji, jest chemoodporne, niemagnetyczne. Jest lekkie oraz łatwe i bezpieczne w stosowaniu. Dobrze zachowuje się podczas mieszania, podawania i układania mieszanki betonowej. Rozmieszcza się równomiernie w mieszance zapewniając jej homogeniczność i nie tworzy tzw. jeży. Nie ma wpływu na możliwość podawania mieszanki betonowej za pomocą pomp. Idealnie za­chowuje się podczas zacierania posadzek – nie wystaje z betonu. Nie jest wyrywane z krawędzi betonu podczas nacinania dylatacji. Ilość pojedynczych włókien w 1kg produktu to ok. 160.000 sztuk (dla 1kg standardowego włókna stalowego to ok. 3.500 sztuk).

 

 

Włókno FORTA-FERRO® może zostać zastosowane w dowolnych rodzajach betonu przeznaczonego dla każdego rodzaju obiektów (zgodnie z normą EN 206). Zawdzięcza to m.in. chemicznej obojęt­ności – FORTA-FERRO® może być użyte w betonie przy niezmiernie agresywnym środowisku np. w obiektach budownictwa morskiego lub przemyśle chemicznym, gdzie zastosowanie włókna stalowego nie jest dobrym rozwiązaniem z powodu szybkiej korozji.
Głównymi obszarami zastosowań są posadzki przemysłowe na gruncie, posadzki na stropach, stropy zespolone z blachy fałdowej, beton natryskowy, drogi betonowe, podkłady drogowe, chodniki mostowe, płyty lotniskowe, prefabrykaty (m.in. płyty ścienne, słu­py, rury, studzienki, szamba, zbiorniki na wodę, krawężniki, podkła­dy kolejowe).

 • Długość:
 • 54 mm
 • Gęstość względna:
 • 0,91
 • Wytrzymałość na rozciąganie:
 • 620-758 MPa
 • Materiał:
 • czysty kopolimer / polipropylen
 • Forma:
 • skręcone monofilamentowe / fibrylowane
 • Kolor: szary / bezbarwny
 • szary / bezbarwny
 • Temperatura topnienia:
 • 160°C
 • Chemoodporność:
 • bardzo wysoka (m.in. zasady, kwasy, sole)
 • Nasiąkliwość:
 • brak

Dozowanie:
Włókno FORTA-FERRO® dozowane jest w zależności od zastoso­wania w przedziale 1.0 – 4.5 kg/m3 mieszanki betonowej (typowe dozowanie dla posadzek przemysłowych to zazwyczaj 1.5 kg/m3). Należy dodawać je do mieszalnika razem pozostałymi składnika­mi mieszanki betonowej lecz przed podaniem wody. Nie należy podawać włókien jako pierwszych. Mieszać na standardowych obrotach ok. 4 minut.

Pakowanie:
Włókno dostępne jest w 1 kg rozpuszczalnych w wodzie workach papierowych. Opakowanie zbiorcze to pudło kartonowe zawiera­jące 16 worków. Paleta mieści 24 opakowania zbiorcze tj. 384 kg netto produktu.

Certyfikaty:
Włókno FORTA-FERRO® jest zgodne z normą CE EN 14889-2 („Włók­na do betonu. Włókna polimerowe – definicje, wymagania i zgod­ność”) oraz odpowiada wymaganiom ASTM C1116 / C1116M-10a („Specyfikacja dla betonu wzmacnianego włóknem syntetycznym”).

Uwagi:
Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania.
Niniejsza wersja karty unieważnia i zastępuje wszystkie wcześniej­sze. Informacje zawarte w obecnej Karcie Technicznej są oparte na naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Prawidłowe, a tym samym sku­teczne zastosowanie materiałów nie podlega naszej kontroli, dla­tego też gwarancją objęta jest tylko jakość materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw. Należy przestrzegać prze­pisów BHP wynikających z instrukcji bezpieczeństwa i oznaczeń na opakowaniach. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informa­cje techniczne podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.