Produkty

MONOLITH BH 54Z

Visbud/Produkty/Monolith/MONOLITH BH 54Z

MONOLITH BH 54Z

Sucha zaprawa do zwiększania wytrzymałości na ścieranie posadzek betonowych metodą wcierania

MONOLITH BH 54Z jest fabrycznie mieszaną, gotową do użycia suchą zaprawą, zawierającą wyselekcjonowane, naturalne twarde kruszywa, korund, węglik krzemu, cement portlandzki i środki dyspergujące. Dzięki specjalnie dobranym składnikom cechuje się łatwością wcierania, w konsekwencji otrzymuje się gładkie zamknięcie obrabianej powierzchni.
• Wysoka twardość i odporność na uderzenia
• Wysoka odporność na ścieranie
• Uzyskanie powierzchni nie pylących
• Zwiększenie odporności na nasiąkanie smarami i paliwami

MONOLITH BH 54Z przeznaczona jest do powierzchniowego utwardzania podłoży betonowych i jastrychów (tworzy warstwę o grubości 2÷3 mm). Zalecana do stosowania w budownictwie ogólnym i przemysłowym: na chodnikach betonowych, torach do jazdy na wrotkach, tarasach, rampach dla pojazdów osobowych i ciężarowych, w szkołach, szpitalach, halach wystawowych, biurach, sklepach, garażach, piwnicach na posadzkach przemysłowych o dużych obciążeniach, parkingach wielopoziomowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

 • Klasyfikacja wg PN-EN 13813;2003:
 • CT-C50-F7-A6
 • Gęstość nasypowa:
 • 1,602 kg/dm³
 • Wielkość ziarna kwarcowego:
 • do 3 mm
 • Wytrzymałości na ściskanie:
 • > 50 MPa
 • Wytrzymałości na zginanie:
 • ok. 7 MPa
 • Odporność na ścieranie (tarcza Böhmego):
 • < 6 cm³ / 50 cm²
 • Barwa:
 • szary, inne kolory na zapytanie
 • Temperatura stosowania:
 • od + 5°C do + 30°C
 • Opakowanie / forma dostawy:
 • worek papierowy 25 kg / 48 worków na palecie
 • Składowanie:
 • w suchych warunkach, co najmniej 6 miesięcy

Zużycie:
Na warstwę o grubości 2÷3 mm ok. 4,0÷5,0 kg/m².

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz odpowiadać odpowiednim normom i wytycznym budowlanym. Minimalna klasa betonu powinna wynosić C20/25. Zawartość powietrza w świeżym betonie nie powinna być większa od 2%. Większa zawartość powietrza może spowodować odspojenie warstwy posypki od betonu. Zalecany rodzaj cementu to: CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S, a w okresach wysokich temperatur CEM III/A.

Wykonanie:
Na świeżo rozłożony i zawibrowany beton (konsystencja K-4), ale już wystarczająco utwardzony (decyduje możliwość wejścia na posadzkę), rozsypuje się najlepiej za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych całą przewidzianą ilość posypki MONOLITH BH 54Z.
Przy stosowaniu metody ręcznej materiał należy rozsypywać „na krzyż”, a następnie równomiernie rozgarnąć łatami.
W chwili, kiedy rozsypany materiał podciągnie wilgoć z podkładu i stworzy równo zawilgocona masę należy przystąpić do zacierania. Można również stosować metodę 2-etapową. W metodzie tej niezwłocznie po wykonaniu podkładu betonowego rozściela się pierwszą warstwę posypki w ilości ok. 2/3 przewidzianego łącznego zużycia materiału. Następnie należy odczekać do momentu, gdy można ostrożnie wejść na beton i wprowadzić na niego lekkie zacieraczki. Wtedy niezwłocznie zatrzeć talerzami „na krzyż” pierwszą warstwę i wykonać drugą warstwę posypki – pozostałe ok. 1/3 łącznego zużycia materiału. Odczekać do momentu, kiedy podciągnie on równomiernie wilgoć z podkładu. Wtedy przystąpić do zacierania.
W celu właściwego dojrzewania i uzyskania oczekiwanych parametrów zaleca się zastosowanie impregnatu pielęgnująco-uszczelniającego. Zastosowanie impregnatu zabezpiecza posadzkę przed pyleniem i odparowaniem wody oraz zapewnia dodatkowe utwardzenie powierzchni. Zalecany preparat to MONOLITH Harz PA Protect.
Po 24 godzinach od wykonania posadzki należy naciąć szczeliny dylatacyjne, które w zależności od przeznaczenia oraz późniejszej eksploatacji posadzki wypełnia się odpowiednimi masami dylatacyjnymi np. MONOLITH Harz PU K40.

Ważne wskazówki:
• Nie wolno używać wody do pielęgnacji świeżego betonu ani do pielęgnacji wykonanej posadzki!
• Natychmiast po końcowym wygładzeniu całą powierzchnię pokryć materiałem pielęgnacyjnym (np. folią zapobiegającą wysychaniu betonu).
• Nawierzchnie utwardzona powierzchniowo techniką suchej posypki posiadają przeważnie jaśniejsze i ciemniejsze przebarwienia.
• Pajęczynowe rysy skurczowe w powierzchniowej warstwie betonu przenoszą się na warstwę utwardzoną.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
W czasie aplikacji produktu używać ubrania ochronnego rękawic i okularów, a w razie potrzeby maseczki na usta i nos w celu ochrony przed ewentualnym pyleniem.
Bliższe informacje dotyczące bezpieczeństwa transportu, składowania i przeładunku znajdują się w aktualnej Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego danego produktu.

Usuwanie odpadów:
MONOLITH BH 54Z jest materiałem nietoksycznym. Pozostałości utylizować jak zwykły gruz betonowy.