Produkty

Harz FBP

Harz FBP

Preparat do pielęgnacji świeżego betonu

Preparat Harz FBP jest niezawierającym rozpuszczalnika, wodorozcieńczalnym, bezbarwnym, jednokomponentowym materiałem na bazie karboksylowanego kopolimeru styrenowobutadienowego.
• Wysoka zdolność penetracji
• Ogranicza powstawanie mikrorys
• Nie zawiera rozpuszczalnika
• Wodorozcieńczalny

Preparat służy do impregnacji oraz pokrywania cienką powłoką świeżo ułożonych betonów – powłoka chroni beton przed szybką utratą wilgoci. Preparat posiada szczególnie niską lepkość i dlatego penetruje głęboko pory i kapilary w podłożu betonowym. Dzięki odpowiedniej recepturze ma bardzo dobrą przyczepność do wilgotnego podłoża. Stosuje się je głównie przy wykonywaniu nowych posadzek przemysłowych.
Nałożenie preparatu powoduje uszczelnienie podłoża i powstanie lekko błyszczącej, ograniczającej odparowanie wody z betonu powłoki. Współczynnik ograniczenia odparowanie wody z betonu osiąga 71%.

 • Kolor:
 • bezbarwny
 • Gęstość :
 • rok. 1,0 g/cm3
 • Ograniczenie odparowania wilgoci:
 • ok. 71%
 • Temperatura podłoża stosowania żywicy :
 • od+10°C do+30°C
 • Opakowania :
 • 30 litrów
 • Okres składowania:
 • w temperaturze od+10°C do+30°C : 6 miesięcy

ZUŻYCIE:
• W zależności od porowatości i wilgotności podłoża mineralnego od 80 do 150 g/m2
• W przypadku świeżo zatartych, wilgotnych podłoży utwardzanych powierzchniowo (np. materiałem MONOLITH BH 54Z) 80 – 100 g/m2
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłożem dla preparatu Harz FBP są :świeżo ułożone powierzchnie betonowe i inne na bazie cementu ( np. beton zatarty, posadzki powierzchniowo utwardzane materiałem, np. HADAPLAN BH 54Z).
SPOSÓB STOSOWANIA, WSKAZÓWKI:
Preparat Harz FBP jest preparatem 1- komponentowym dostarczanym w hermetycznie zamkniętych pojemnikach. Aby otrzymać wolną od wad błyszczącą powierzchnię należy sprawnie i szybko, nałożyć równomiernie cienką warstwę preparatu Harz FBP przy pomocy wałków z krótkim włosiem.
Bardzo dobre rezultaty daje nanoszenie żywicy przy pomocy natryskiwania (ręczne agregaty).
Optymalną penetrację i równomierne nałożenie powłoki uzyskuje się przez dwukrotne nanoszeniu.
Nałożenie 1 warstwy żywicy ogranicza paroprzepuszczalność. Każda następna warstwa zwiększa ograniczenie paroprzepuszczalności.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Po każdej operacji należy starannie oczyścić narzędzia i maszyny przy pomocy wody.
BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA:
Preparat w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska. Wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu należy przed stosowaniem materiału przeczytać i przestrzegać. Rozlany materiał należy niezwłocznie zebrać przy pomocy np. trocin. Z pojemnikami postępować zgodnie z obowiązującą przepisami o odpadach i ich usuwaniu.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.