Produkty

Harz PA Protect

Visbud/Produkty/Monolith/Harz PA Protect

Harz PA Protect

Impregnat pielęgnujący wilgotnych powierzchni betonowych

• Wysoka zdolność penetracji
• Ogranicza powstawanie mikrorys
• Zawiera rozpuszczalnik
• Bezbarwny
• 1-komponentowy
• Na bazie żywicy akrylowej

Harz PA Protect służy do impregnacji oraz pokrywania cienką powłoką świeżo ułożonych betonów – powłoka chroni beton przed szybką utratą wilgoci.
Dzięki odpowiedniej recepturze ma bardzo dobrą przyczepność do wilgotnego podłoża.
Stosuje się je głównie przy wykonywaniu nowych posadzek przemysłowych.
Położenie wielu warstw powoduje uszczelnienie podłoża i powstanie błyszczącej, zamykającej powłoki.
Materiał Harz PA Protect jest odporny na działanie promieni UV, nie żółknie. Zastosowanie impregnacji wzmacnia powierzchnię betonową na nacisk oraz polepsza jej odporność na ścieranie.
Impregnacja chroni powierzchnie przed chemicznym działaniem wody, rozcieńczonych kwasów i zasad a także benzyny, paliw lotniczych, oleju napędowego, płynu hamulcowego.

 • Barwa:
 • bezbarwny
 • Gęstość właściwa przy +23°C i 50% wilg. wzgl.:
 • ok. 0,9 g/cm³
 • Czas całkowitego utwardzenia w temperaturze +20°C:
 • 24 godziny
 • Czas obróbki w temperaturze +20°C:
 • około 2 – 4 godziny
 • Ograniczenie odparowania wilgoci:
 • ok. 75%
 • Minimalna temperatura stosowania żywicy:
 • +5°C dla podłoża
 • Pojemnik:
 • 30 litrów
 • Składowanie:
 • w chłodnym i suchym miejscu do 6 miesięcy

Zużycie:
W zależności od rodzaju podłoża mineralnego 100 – 120 ml/m²/1 warstwa.
W wypadku podłoży utwardzanych powierzchniowo (np. materiałem MONOLITH BH 54Z) 80 – 100 ml/m²/1 warstwa.

Przygotowanie podłoża:
Podłożem dla żywicy Harz PA Protect są świeżo ułożone powierzchnie betonowe i inne na bazie cementu (np. beton zatarty, posadzki powierzchniowo utwardzane materiałem, np. MONOLITH BH 54Z).

Wykonanie:
Żywica Harz PA Protect jest preparatem 1- komponentowym dostarczanym w hermetycznie zamkniętych pojemnikach. Przed rozpoczęciem nakładania żywicy należy ją po przelaniu do roboczego pojemnika bardzo dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła.
Aby otrzymać wolną od wad, błyszczącą powierzchnię należy sprawnie i szybko, nałożyć równomiernie cienką warstwę żywicy przy pomocy wałków z krótkim włosiem. Bardzo dobre rezultaty daje nanoszenie żywicy przy pomocy natryskiwania (ręczne agregaty).
W przypadku bardzo niskiej wilgotności powietrza, np. w zimie, może zaistnieć potrzeba zwiększonej ochrony betonu przed nadmierną utratą wilgoci – w takiej sytuacji powierzchnię posadzki, zaraz po wyschnięciu pierwszej powłoki impregnatu należy okryć drugą powłoką.
Nałożenie jednej warstwy żywicy ogranicza parowanie wody. Każda następna warstwa zwiększa ograniczenie parowania wody.

Czyszczenie narzędzi:
Po każdej operacji należy starannie oczyścić narzędzia i maszyny. Zalecamy stosowanie do tego celu rozpuszczalnika uniwersalnego.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska.
Wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu należy przed stosowaniem materiału przeczytać i przestrzegać.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.

Usuwanie odpadów:
Impregnatu w stanie nieutwardzonym nie wolno zrzucać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub do gruntu.
Rozlany materiał należy niezwłocznie zebrać przy pomocy np. trocin. Z pojemnikami postępować zgodnie z obowiązującą przepisami o odpadach i ich usuwaniu.