Produkty

HADALAN PUR Top 32P

Visbud/Produkty/hahne/HADALAN PUR Top 32P

HADALAN PUR Top 32P

Ochronna i zamykająca powłoka malarska do stosowania zewnętrznego

Właściwości
HADALAN® PUR Top 32P jest 1-składnikową, odporną na działanie światła żywicą poliuretanową. Po całkowitym utwardzeniu uzyskuje się elastyczną, wytrzymałą na ruch pieszy warstwę zamykającą.

 • Elastyczna w niskich temperaturach
 • Otwarta dyfuzyjnie
 • Przekrywa rysy
 • Odporna na działanie światła
 • Odporna na ścieranie
 • Wodoszczelna

Składniki
Żywica poliuretanowa, rozpuszczalniki, pigmenty, substancje pomocnicze.

HADALAN® PUR Top 32P nadaje się do stosowania jako warstwa klejąca do wtapiania barwnych płatków lub jako elastyczna powłoka ochronna. HADALAN® PUR Top 32P stosuje się na balkonach, tarasach, w podcieniach itp

Obszary zastosowania:
• Powierzchnie balkonów i tarasów.
• Galerie, schody zewnętrzne.
• Powierzchnie betonu i jastrychu.
• Okładziny z płytek ceramicznych.

 • Opakowanie
 • wiadro blaszane
 • Pojemnik
 • 2,5 kg
 • Forma dostawy
 • 96 poj. na palecie
 • Temperatura stosowania
 • +8°C do +30°C
 • Ciężar objętościowy*
 • 1,25 kg/l
 • Lepkość*
 • ok. 25-40 dPa.s
 • Kolory
 • szary, srebrno-szary
 • Udział składników nielotnych
 • podobny do RAL 7001 ok. 80 %
 • Kożuszenie*
 • po ok. 50 minutach
 • Pyłosuchość*
 • po ok. 1 godz. 40 min.
 • Można po niej chodzić*
 • po ok. 6 godz.
 • Składowanie
 • w chłodnym miejscu, 6 miesięcy

*W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.

Zużycie:

Na warstwę: 0,2 – 0,25 kg/m2
Jako warstwa klejąca do wtopienia barwnych płatków: 0,15 – 0,2 kg/m2

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże musi być nośne, powierzchniowo suche i wolne od brudu, pyłu, pozostałości środków czyszczących lub innych substancji utrudniających przyleganie.
Jeśli HADALAN® PUR Top 32P jest stosowany jako powłoka ochronna w systemie ochrony balkonów żywicą poliuretanową HADALAN® PUR-Balkonschutz-System, należy zwracać uwagę na obowiązujące odstępy czasowe pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw.
Przy dużych zmianach temperatury, w powiązaniu ze zwiększoną wilgotnością powietrza, istnieje niebezpieczeństwo tworzenia się skroplin na powierzchni podłoża. Przed rozpoczęciem nakładania powłoki ta warstewka wody musi być całkowicie wyschnięta. W przeciwnym razie przy powlekaniu wilgotnych powierzchni może dojść do tworzenia się pęcherzy, rozwarstwiania lub innych uszkodzeń powierzchni materiału.

Wykonanie:
1. HADALAN® PUR Top 32P przed zastosowaniem krótko wymieszać.
2. HADALAN® PUR Top 32P nakłada się cienką warstwą na podłoże za pomocą wałka moherowego. Należy przestrzegać podanych ilości zużycia. Zbyt duża ilość nakładanego produktu może prowadzić do tworzenia się pęcherzy w powłoce.
3. Narzędzia pracy należy czyścić na świeżo, stosując HADALAN® EPV 38L. Po utwardzeniu możliwe jest już tylko czyszczenie mechaniczne.
4. Po użyciu należy natychmiast szczelnie zamknąć pojemnik z pozostałą ilością produktu, aby uniknąć jego reakcji z wilgocią z powietrza.
5. Przy zachowaniu ostrożności można chodzić w następnym dniu po powierzchniach pokrytych produktem. Powierzchnie te są w pełni obciążalne po ok. 7 dniach.
6. Czyszczenie i pielęgnacja patrz Instrukcja pielęgnacji.
7. Dokładniejsze dane dane podane są w instrukcji stosowania “Renowacja, powlekanie i dekoracyjnego kształtowania powierzchni za pomocą płynnych folii HADALAN® PUR“.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

 • Przestrzegać temperatury stosowania od +8°C do +30°C.
 • Poliuretanowe żywice reaktywne HADALAN® PUR są produktami reagującymi w kontakcie z wilgocią. Dlatego materiały te aż do momentu całkowitego utwardzenia należy chronić przed wilgocią. Podłoże, które będzie powlekane tym produktem, musi być powierzchniowo suche.
 • Wysokie temperatury przyspieszają, a niskie opóźniają proces utwardzania.
 • Przestrzegać odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw. Zbyt długie odstępy czasowe mogą prowadzić do zmniejszonej przyczepności a tym samym do odwarstwiania. Stosować HADALAN® HV Uni 30DD.
 • Przestrzegać danych dotyczących zużycia. Zwiększone grubości warstw lub tworzenie się kałuż mogą prowadzić do powstawania pęcherzy, rozwarstwień lub zaburzeń w powierzchni powłoki.
 • Ostrożnie z rdzą, miedzią lub również z kwiatami i liśćmi. Mogą one wydzielać substancje lub barwniki, które przebarwiają powłokę w sposób nieodwracalny. Miedziane rynny dachowe można dla zabezpieczenia pokryć transparentną, ochronną powłoką żywicy. Zanieczyszczenia spowodowane przez kwiaty i liście należy regularnie usuwać.
 • Dla polepszenia antypoślizgowości, zwłaszcza na powierzchniach narażonych na kontakt z wodą, zalecamy wtopienie szklanych perełek HADALAN® GP 57DD (patrz karta techniczna).