Produkty

HADALAN BM1K 32P

Visbud/Produkty/hahne/HADALAN BM1K 32P

HADALAN BM1K 32P

Spoiwo na bazie żywicy poliuretanowej do okładzin z kamienia naturalnego i dekoracyjnych piasków kwarcowych

Właściwości:
HADALAN® BM1K 32P jest 1-składnikową, elastyczną i odporną na działanie światła żywicą poliuretanową. Ulega utwardzeniu pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, powstaje wtedy cienka warstwa spoiwa o bardzo dobrej wytrzymałości na oddziaływanie czynników atmosferycznych i ścieranie.
•Bardzo elastyczna
•Otwarta dyfuzyjnie
•Przekrywa rysy
•Odporna na działanie światła
•Przezroczysta

Zastosowanie:
Żywica HADALAN® BM1K 32P dodawana jest do kamienia naturalnego lub dekoracyjnego kwarcu, w wyniku czego powstają dekoracyjne okładziny i wykładziny na balkony i tarasy, które są odporne na działanie światła, ciągliwo-elastyczne, wytrzymałe na ścieranie, ponadto służy do wykonywania antypoślizgowych schodów i podestów na zewnątrz budowli.
Obszary zastosowań:
•Powierzchnie balkonów i tarasów
•Pergole, schody zewnętrzne
•Powierzchnie betonu i jastrychu
•Powierzchnie wykładane płytkami

 • Opakowanie:
 • wiadro blaszane
 • Pojemnik:
 • 5 kg
 • Forma dostawy:
 • 72 poj. na palecie
 • Temperatura stosowania:
 • +8 °C do +30 °C
 • Czas stosowania*:
 • > 60 minut
 • Ciężar objętościowy *:
 • 1,04 kg/l
 • Lepkość*:
 • ok. 45 dPa.s
 • Wydłużenie przy zerwaniu*:
 • > 400 %
 • Maks. wytrzymałość na rozciąganie:
 • > 12 N/mm²
 • Temperatura łamliwości:
 • < - 40 °C
 • Udział składników nielotnych:
 • ok. 80 %
 • Składowanie:
 • w chłodnym miejscu, 6 miesięcy

*W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %

Zużycie:
Jako warstwa klejąca: ok. 0,15 kg/m²
Jako spoiwo do -MST 89M (2-4 mm): ok. 1 kg/15 kg -MST 89M

Przygotowanie podłoża:
Jako podłoże do okładzin i wykładzin szpachlowych stosuje się materiał HADALAN® DS61 13P. Należy przestrzegać prawidłowych odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw. Przed rozpoczęciem nakładania powłoki powierzchnia warstwy uszczelniającej musi być wolna od pyłu i sucha.

Wykonanie:
1. Wybraną barwną mieszankę kamieni naturalnych lub kwarcu dekoracyjnego miesza się (w zależności od ziarnistości) z 6 – 8 % produktu HADALAN®BM1K 32P. W tym celu spoiwo miesza się intensywnie z mieszanką kamienia (piasku) za pomocą wolnoobrotowej wiertarki (ok. 400 obr/min) z mieszadłem krzyżakowym. Następnie mieszaninę przelewa się do innego pojemnika i jeszcze raz krótko miesza.
2. Jednocześnie na istniejącą, suchą powłokę uszczelniającą nakłada się za pomocą wałka moherowego HADALAN® BM1K 32P jako warstwę klejącą i sczepną.
3. Na świeżej warstwie klejącej rozprowadza się zgrubnie raklem przygotowaną mieszankę i następnie przy pomocy blichówki zagęszcza się ją i wyrównuje. Przy stosowaniu kamieni naturalnych średnia grubość warstwy wynosi ok. 8 – 10 mm.
4. Dla ułatwienia wygładzania narzędzia czyści się w krótkich odstępach czasu preparatem HADALAN®EPV 38L.
5. Po powierzchniach pokrytych materiałem można ostrożnie chodzić już następnego dnia. Po ok. 7 dniach są one w pełni obciążalne.
6. Sprzęt i narzędzia robocze można czyścić na świeżo stosując HADALAN® EPV 38L. Po utwardzeniu możliwe jest już tylko czyszczenie mechaniczne.
7. Czyszczenie i pielęgnacja patrz Instrukcja pielęgnacji okładzin i wykładzin z kamienia naturalnego HADALAN®

Ważne wskazówki:
•Przestrzegać temperatury stosowania od +8 °C do +30 °C.
HADALAN® BM1K 32P reaguje w kontakcie z wilgocią. Dlatego materiały te aż do chwili całkowitego utwardzenia należy chronić przed wilgocią. Podłoże, na które ma być nakładana powłoka, musi być powierzchniowo suche.
•Wysokie temperatury przyspieszają a niskie opóźniają proces utwardzania.
•Przestrzegać odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw.
•Przestrzegać danych dotyczących zużycia. Odstępstwa mogą prowadzić do powstawania cieni w warstwie powierzchniowej.
•Do rozcieńczania i czyszczenia stosować wyłącznie HADALAN® EPV 38L.
•Temperatura podłoża musi być wyższa o co najmniej 3 °C od temperatury punktu rosy.

Składniki:
Żywica poliuretanowa, rozpuszczalniki, substancje pomocnicze.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.