Produkty

HADALAN NSK 20D

Visbud/Produkty/hahne/HADALAN NSK 20D

HADALAN NSK 20D

Klej do kruszywa z kamienia naturalnego do HADALAN MST 89M na powierzchniach pionowych

Właściwości
HADALAN® NSK 20D jest tiksotropowym klejem i spoiwem na bazie żywicy syntetycznej. Po utwardzeniu uzyskuje się przezroczystą, jedwabiście lśniącą, wytrzymałą na oddziaływanie czynników atmosferycznych i odporną na działanie światła warstwę spoiwa.
Dla wyrównania stopnia połysku i odtworzenia kolorów zaleca się stosować HADALAN® NSK 20D razem z HADALAN® FV 12P.

 • Duża siła wiązania
 • Tiksotropowy
 • O słabym zapachu

Składniki
Dyspersja tworzywa sztucznego, dodatki, środki tiksotropowe

HADALAN® NSK 20D jako spoiwo do kamieni naturalnych HADALAN® MST 89M na płaszczyznach pionowych we wnętrzach.
W przypadku zastosowania na zewnątrz lub we wnętrzach zawilgoconych, przy ciągle utrzymującej się wilgoci może dochodzić do bielenia spoiwa od zewnątrz. Efekt ten jest szczególnie widoczny w przypadku ciemnych kamieni naturalnych.
Po kilku cyklach wilgoci i suchości skłonność do bielenia od zewnątrz wyraźnie zmniejsza się.
HADALAN® NSK 20D nie nadaje się do stosowania w strefach stale mokrych, np. prysznice domowe, baseny, powierzchnie poziome wewnątrz i na zewnątrz, oraz strefy połączeń bez wystarczającego odwodnienia.

Obszary zastosowań:
• Wewnątrz i na zewnątrz budowli.
• Obramowanie krawędzi balkonów, tarasów i schodów.

 • Opakowanie
 • wiadro polietylenowe
 • Pojemnik
 • 5 kg
 • Forma dostawy
 • 80 poj. na palecie
 • Ciężar objętościowy
 • ok. 1,0 kg/l
 • Temperatura stosowania
 • +10 °C do +35 °C
 • Składowanie
 • w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesięcy

Zużycie:

Jako warstwa klejąca: ok. 0,3 kg/m2
Jako spoiwo do HADALAN® MST 89M: 8 części wagowych -MST 89M (2-4 mm) : 1 część wagowa -NSK 20D

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być suche, nośne, mocne i wolne od zanieczyszczeń.
We wnętrzach, dla polepszenia przyczepności i łatwości stosowania uprzednio nałożoną warstwę HADALAN® EBG 13E posypuje się piaskiem kwarcowym Quartz051 57M.
Na zewnątrz piaskiem kwarcowym Quartz051 57M posypuje się warstwę klejącą.
Warstwa klejąca w zależności od zastosowanej metody, może się składać z materiału HADALAN® EG145 13E lub HADALAN® PUR Top 32P. Po utwardzeniu nakłada się warstwę docelową.
Wykonanie 
Dla intensyfikacji koloru kamieni naturalnych -MST 89M (2-4 mm) dodaje się do nich najpierw HADALAN® FV 12P. Na 25 kg -MST 89M (2-4 mm) dodaje się jedną butelkę (100g) HADALAN® FV 12P. Dzięki temu uzyskuje się wyraźne polepszenie oddania kolorów i stopnia połysku kamieni przy stosowaniu spoiwa HADALAN® NSK 20D.

Dalsze czynności należy wykonywać zgodnie z opisem podanym w punktach 1 – 4.
1. Warstwę klejącą z materiału HADALAN® NSK 20Dnakładać za pomocą wałka lub pędzla.
2. W systemie ochrony balkonów HADALAN® -NSK 20D dodaje się do -MST 89M (2-4 mm) przy zachowaniu następujących proporcji mieszanki:ok. 8 części wagowych -MST 89M (2-4 mm) : 1 część wagowa -NSK 20D.Spoiwo wymieszać z kamieniami naturalnymi do uzyskania jednorodnej mieszanki.
3. Mieszankę szpachlową rozprowadzić na jeszcze świeżej warstwie klejącej do uzyskania maksymalnej grubości warstwy 6 mm. Następnie zagęścić i wyrównać.
4. Sprzęt i narzędzia robocze czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

Ważne wskazówki:

 • Nakładać tylko tyle kleju, ile można ułożyć okładziny / wykładziny z kamienia naturalnego(HADALAN® MST 89M, zanim zacznie się tworzyć „naskórek”.
 • Przestrzegać temperatury stosowania od +10 °C do +35 °C
 • Grubość warstw szpachlowych z kamieniem naturalnym w płaszczyźnie pionowej ograniczyć do maks. 6 mm.
 • Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze otoczenia może dochodzić do znacznych opóźnień procesu schnięcia.
 • Nie nadaje się do stosowania na płaszczyznach poziomych.
 • Należy wykluczyć zawilgocenia od strony odwrotnej, aby uniknąć powstawania pęcherzy i bielenia od zewnątrz.
 • Do czasu wyschnięcia okładziny / wykładziny należy ją chronić przed szkodliwymi czynnikami, jak np. deszcz, mróz, woda rozpryskowa i obciążenia mechaniczne.
 • Szpachle z kamieni naturalnych wiązanych za pomocą preparatów niezawierających rozpuszczalników różnią się w zakresie oddawania kolorów od szpachli z czystymi spoiwami poliuretanowymi. Szczególnie jest to zauważalne przy zielonym kolorze. Przed zastosowaniem wykonać ewentualnie próbę. Dla wyrównania stopnia połysku i oddawania koloru zasadniczo do kamieni naturalnych -MST 89M należy dodać HADALAN® FV 12P.
 • Nie używać preparatu o różnych seriach produkcji na jednej powierzchni.
 • W przypadku szpachlowania większych powierzchni ścian należy się liczyć z większym nakładem pracy przy wyrównywaniu powłoki. Ewentualnie wykonać wcześniejszą próbę.