Produkty

HADALAN FGM003 57M

Visbud/Produkty/hahne/HADALAN FGM003 57M

HADALAN FGM003 57M

Mieszanka wypełniaczy do wykonywania mas samorozlewnych na bazie żywicy syntetycznej, 0 - 0,3 mm

Właściwości
HADALAN® FGM003 57M jest specjalną mieszanką mineralną o bardzo dużym ciężarze objętościowym. Kombinacja ta umożliwia uzyskanie dobrych właściwości rozpływu i wysokiej wytrzymałości na obciążenia mechaniczne w powiązaniu z odpowiednio dobranymi żywicami epoksydowymi.

 • Daje się łatwo wmieszać
 • Umożliwia dobry rozpływ
 • Wysoka wytrzymałość na obciążenia mechaniczne
 • Niewielkie zapotrzebowanie na spoiwo
 • Wytwarza niewiele pyłu

Składniki
Wypełniacze mineralne, dodatki

Mieszanka wypełniaczy HADALAN® FGM003 57M umożliwia wykonywanie na bazie żywic epoksydowych marki hahne płynnych zapraw do wypełniania nierówności podłoża, wysokiej jakości mieszanek gruntujących oraz mas samorozlewnych.
W połączeniu z HADALAN® EBG 13E szczególnie nadaje się do wykonywania otwartych dyfuzyjnie mas do szpachlowania drapanego oraz do wyrównywania powierzchni.

Obszary stosowania:

 • Powierzchnie betonowe i jastrychy
 • Posadzki przemysłowe
 • Balkony, tarasy i pergole
 • Opakowanie
 • worek papierowy
 • Pojemnik
 • 20 kg
 • Forma dostawy
 • 50 worków na palecie
 • Barwa
 • szara / naturalna
 • Gęstość nasypowa
 • 1,54 kg/l
 • Składowanie
 • w suchym miejscu, 24 miesiące

Zużycie 
W zależności od zastosowania
Przygotowanie podłoża 
Podłoża muszą być mocne, nośne, niezmrożone, wolne od pyłu, brudu i innych luźnych cząstek. Dopuszczalna zawartość wilgotności resztkowej zależy od stosowanego systemu żywicznego.
Wykonanie
Wykonanie z zastosowaniem materiału HADALAN® EBG 13E:

W celu wykonania paroprzepuszczalnych mas samorozlewnych w połączeniu z HADALAN® EBG 13E, do wstępnie wymieszanego HADALAN® EBG 13E należy dodać HADALAN® FGM003 57M w podanych poniżej proporcjach mieszanki i wymieszać oba składniki do uzyskania jednorodnej masy.

Szpachlowanie drapane dla grubości warstw 1 – 3 mm:
8,5 kg spoiwa + 20 kg HADALAN® FGM003 57M

Masa wyrównawcza i samorozlewna dla grubości warstw 3 – 8 mm:
8,5 kg spoiwa + 40 kg HADALAN® FGM003 57M

Samozagęszczająca się masa wypełniająca:
8,5 kg spoiwa + 60 kg HADALAN® FGM003 57M

Lepkość mas można regulować w zależności od temperatury i podłoża poprzez dodanie max. 5 % wody w odniesieniu do HADALAN® EBG 13E.
Narzędzia zabrudzone świeżym materiałem można czyścić wodą, po wyschnięciu tylko mechanicznie.

Wykonanie
Wykonanie z zastosowaniem HADALAN® EPUni 12E + HADALAN® EG145 13E + HADALAN® VS 12E

 • HADALAN® EPUni 12E wstępnie wymieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki, przelać do innego pojemnika i jeszcze raz krótko wymieszać. Następnie dodać HADALAN® FGM003 57M w wybranej proporcji mieszanki.
  Wartości orientacyjne proporcji mieszanek:
  1 : 1 do 1 : 2 części wagowych do wykonania gruntów zamykających pory
  1 : 3 części wagowych do wyrównania nierówności do 2 mm
  1 : 4 części wagowych do wyrównania nierówności do 5 mm
  1 : 5 części wagowych do wyrównania nierówności > 5 mm.
  Masy mogą być nakładane i rozprowadzane za pomocą wałka (tylko przy proporcji mieszanki 1 : 1 do 1 : 2 ), gumowego zgarniaka lub kielni do wygładzania. Przy proporcjach mieszanki > 1 : 3 podłoże należy zagruntować zastosowaną żywicą bez dodatków.
 • Żywice epoksydowe reagują egzotermicznie. Dlatego wymieszane masy należy szybko zużyć. Czas stosowania zależy od proporcji mieszanki i temperatur otoczenia. W zależności od warunków czas stosowania wynosi od 20 do 45 minut.
 • W celu wykonania barwnej powłoki z masy rozlewnej najpierw należy wstępnie wymieszać HADALAN® VS 12E za pomocą wolnoobrotowej wiertarki, przelać materiał do innego pojemnika i jeszcze raz krótko wymieszać. Następnie dodać wymaganą ilość HADALAN® FGM003 57M w kolorze naturalnym .
  Powłoki rozlewne
  W zależności od wymaganych grubości warstw, jakości i temperatury podłoża HADALAN® VS 12E można mieszać z HADALAN® FGM003 57M w proporcji wagowej 1 : 1 do 1 : 1,6 .
  Orientacyjne zużycie przy warstwie o grubości 1 mm:
  Proporcje mieszanki 1 : 1
  HADALAN® VS 12E 1 kg/m2
  HADALAN® FGM003 57M 1 kg/m2
  Proporcje mieszanki 1 : 1,6
  HADALAN® VS 12 E 0,83 kg/m2
  HADALAN® FGM003 57M 1,32 kg/m2
  Minimalna grubość warstwy wynosi 2 mm. Wyżej wymienione dane dot. zużycia odnoszą się tylko do podłoży o wyrównanych nierównościach. Dla dokładnego określenia zużycia zaleca się wykonanie wcześniejszej próby.
 • Masę samopoziomującą wylewa się równomiernie na podłoże i w najlepszym razie rozprowadza za pomocą rakli 56 cm i listwy z drobnymi ząbkami. Po 10 do 15 minutach masę odpowietrza się za pomocą kolczastego wałka.Ważne wskazówki
  • Żywice epoksydowe reagują egzotermicznie. Wysokie temperatury przyspieszają, a niskie opóźniają proces wiązania.
  • W celu wykluczenia zagrożenia negatywnym parciem wody, należy zastosować materiał HADALAN® EG145 13E.
  • Temperatura podłoża musi wynosić co najmniej 3 °C powyżej temperatury punktu rosy.
  • Maksymalny stopień wypełnienia, jak również czasy utwardzania zależą od grubości warstwy i zastosowanej żywicy epoksydowej.
  • W przypadku powierzchni tworzących jedną całość optyczną można stosować tylko materiały o tym samym numerze partii.