Produkty

INTRASIT PU-Injekt 12P

Visbud/Produkty/hahne/INTRASIT PU-Injekt 12P

INTRASIT PU-Injekt 12P

2-składnikowa, niezawierająca rozpuszczalników, elastyfikowana żywica iniekcyjna do bezskurczowego wypełniania rys w betonie i murze

Właściwości
INTRASIT® PU-Injekt 12P jest 2-składnikową żywicą poliuretanową o niskiej lepkości, o właściwościach wzmacniających i przeciwkorozyjnych. W przypadku zetknięcia lub wymieszania z wodą tworzy się równomierna porowata struktura. Jest ona wodoszczelna i zwiększa swoją objętość.

 • 2-składnikowa
 • Bezskurczowa
 • Elastyczna
 • Nie zawiera rozpuszczalników

Składniki
Żywica poliuretanowa

INTRASIT® PU-Injekt 12P do wtłaczania w rysy we wszystkich mineralnych materiałach budowlanych.
Nadaje się do uszczelniania budowli tunelowych jak również do wzmacniania luźnej struktury murów.

 • Opakowanie
 • pojemnik kombi
 • Pojemnik
 • 5 l / 2 l
 • Forma dostawy
 • 24 / 60 poj. na palecie
 • Temperatura stosowania
 • +5 °C do +35 °C
 • Proporcja mieszanki
 • 1 : 1
 • Ciężar objętościowy składnika A
 • 1,00 kg/l
 • Ciężar objętościowy składnika B
 • 1,10 kg/l
 • Lepkość mieszanki
 • 80 mPa.s
 • Przydatność do stosowania (1 litr, +20 °C)
 • 1,5 godz.
 • Twardość wg Shore’a A
 • ok. 40
 • Składowanie
 • 12 miesięcy

Zużycie

Na litr pustki ok. 1 l

1) W temperaturze+20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.Przygotowanie podłoża
Podłoża muszą być nośne i wolne od lodu, oleju, tłuszczu i pyłu. Przebieg rys zarejestrować w celu ustalenia miejsc rozmieszczenia wierconych otworów. Do suchych rys najpierw wprowadzić wodę.
Ewentualnie rysy zamknąć powierzchniowo.
Wykonanie

1. Składniki A + B mieszane są w odpowiednim pojemniku przy pomocy wiertarki z mieszadłem do uzyskania jednorodnej masy. Czas mieszania wynosi co najmniej 2 minuty.
2. INTRASIT® PU-Injekt 12P jest wprowadzany przeważnie metodą ciśnieniową za pomocą ręcznej prasy dźwigniowej lub odpowiednich systemów pompujących.
3. Pakery iniekcyjne umieszczać na przemian po lewej i po prawej stronie wzdłuż boków rysy w odstępach około 5 – 7 cm.
4. Przebieg rys na powierzchni zamknąć szybkowiążącą zaprawą reaktywną INTRASIT® R 55Z.
5. INTRASIT® PU-Injekt 12P należy zużyć w ciągu 1,5 godziny po wymieszaniu.
6. Sprzęt i narzędzie czyścić stosując HADALAN® EPV 38L natychmiast po ich użyciu.

INTRASIT® PU-Injekt 12P twardnieje bezskurczowo. Dodatkowe wypełnianie struktury rys nie jest konieczne. Ważne wskazówki 

 • Nie stosować w temperaturze poniżej +5 °C
 • Dla uzyskania trwałego sklejenia (przywrócenia ciągłości pracy rysy) stosować HADALAN® MBH 12E.
 • Przestrzegać instrukcji WTA.
 • Przeciek wody powstrzymać przez iniekcję materiału INTRASIT® PU-Aquastop 11P.
 • Bitumiczne powłoki malarskie, taśmy z kauczuku syntetycznego lub bitumicznego nie ulegają uszkodzeniu pod wpływem materiału INTRASIT® PU-Injekt 12P.
 • Stal i żelazo nie są uszkadzane przez żywicę poliuretanową. Zachowuje się ona jak środek chroniący przed korozją.

Bezpieczeństwo pracy/ zalecenia
Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktami znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Usuwanie odpadów 
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.