Produkty

INTRASIT BLS 54TR

Visbud/Produkty/hahne/INTRASIT BLS 54TR

INTRASIT BLS 54TR

Rozlewna, bezskurczowa zaprawa wypełniająca do nawierconych otworów przy doszczelnianiu pomieszczeń piwnicznych od wewnątrz metodą iniekcji

Właściwości 
INTRASIT® BLS 54TR jest mineralną, bezskurczowo twardniejącą zaprawą wypełniającą, o dobrej płynności i wysokiej przepuszczalności dla wprowadzanych później płynów iniekcyjnych.
Jest odporna na występujące często w murze, rozpuszczalne w wodzie siarczany.
Z uwagi na małą wielkość ziarna daje się pompować przy użyciu odpowiednich urządzeń.

 • Płynna
 • Bezskurczowa
 • Odporny na siarczana
 • Daje się łatwo nawiercać
 • Dyfuzyjna

Składniki
Cementy znormalizowane, kruszywa mineralne, środki powodujące pęcznienie, mączka dyspersyjna z tworzywa sztucznego

INTRASIT® BLS 54TR do wypełniania pustek i nawierconych otworów przy doszczelnianiu pomieszczeń piwnicznych od wewnątrz w formie poziomej izolacji chemicznej.
Obszary zastosowań:
• Wewnątrz i na zewnątrz budowli.
• Mur.

 • Opakowanie
 • worek papierowy
 • Pojemnik
 • 25 kg
 • Forma dostawy
 • 30 worków na palecie
 • Temperatura stosowania
 • +5 °C do +35 °C
 • Czas stosowania
 • ok. 45 minut
 • Największe ziarno
 • 0,5 mm
 • Czas twardnienia
 • ok. 2 dni
 • Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach
 • 1,2 N/mm2
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
 • 3,6 N/mm2
 • Składowanie
 • w suchym miejsc, 12 miesięcy

Zużycie

Na litr pustki ok. 1,8 kg

1)W temperaturze +20 °C i przy 60 % względnej wilgotności powietrza. Wykonanie
Wytyczna: norma DIN 1053 dot. wykonania murów.

1. INTRASIT® BLS 54TR powoli wsypywać do czystej wody w czystym pojemniku do zarabiania, jednocześnie energicznie mieszają aż do uzyskania jednorodnej płynnej, nie zawierającej grudek masy.
Zalecana proporcja mieszanki:
25 kg INTRASIT® BLS 54TR : 8,5 l wody
2. W ciągu 45 minut napełnić zaprawą przez lejek nawiercone otwory.
3. Alternatywnie można INTRASIT® BLS 54TR podawać za pomocą odpowiednich maszyn. Należy przy tym uwzględnić maksymalną wielkość ziarna (maks. 0,5 mm).
4. Najwcześniej po 2 dniach ponownie wywiercić otwory w stwardniałej zaprawie.
5. Wykonać iniekcję stosując INTRASIT® VK 10A, INTRASIT® MEK 18OS lub INTRASIT® BLK 18OS.
6. Po całkowitym przesączeniu się płynów iniekcyjnych wymieszać INTRASIT® BLS 54TR z wodą do uzyskania masy o konsystencji pasty.
Zalecana proporcja mieszanki:
25 kg INTRASIT® BLS 54TR : 7,5 l wody
7. Następnie wypełnić nawiercone otwory wymieszaną masą i zaszpachlować w jednej płaszczyźnie ze ścianą.
8. Sprzęt i narzędzia czyścić czystą wodą natychmiast po ich użyciu.

Przy niskich temperaturach, wysokiej wilgotności powietrza i mokrym murze można przyspieszyć proces wiązania dodając maks. 5 % INTRASIT® R 55Z.

Ważne wskazówki

 • Nie nadaje się do wtłaczania w rysy.

Bezpieczeństwo pracy/ zalecenia
Zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą. Dokładniejsze informacje odnośnie bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z materiałem podane są w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznych.
Usuwanie odpadów 
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.