Produkty

INTRASIT Aquarol 10A

Visbud/Produkty/hahne/INTRASIT Aquarol 10A

INTRASIT Aquarol 10A

Niezawierający rozpuszczalników, gotowy do użycia, polepszający przyczepność specjalny środek gruntujący o 3-stopniowym systemie działania

Właściwości
INTRASIT® Aquarol 10A jest środkiem gruntującym o działaniu chemicznym i fizycznym, specjalnie dostosowanym do wysokich wymagań nowoczesnej techniki renowacji. Jego rzadka konsystencja umożliwia łatwe stosowanie i szybką pracę.

 • Wiąże przylegający pył (kurz, cząstki cementu, pyłu i kwarcu) do mineralnej powierzchni materiału budowlanego
 • Wzmacnia powierzchnie materiału budowlanego przez wiązania krzemianowe i tworzy nośny podkład pod przyszłe powłoki
 • Redukuje chłonność podłoża przez hydrofobizację stref przypowierzchniowych
 • Posiada zdolność szybkiej penetracji przez zastosowanie specjalnej kombinacji substancji czynnych w nanoskali
 • Redukuje transport soli w strefie przypowierzchniowej
 • Odporny na działanie siarczanów

Składniki
Organiczne oraz nieorganiczne środki wiążące, środki hydrofobizujące, środki zwilżające

INTRASIT® Aquarol 10A jako składnik systemu szybkiej renowacji oraz jako środek gruntujący pod elastyczne mikrozaprawy uszczelniające, takie jak INTRASIT® 1KFlex 54Z, INTRASIT® Poly C1 54Z/-C2 55Z i IMBERAL® RSB 55Z oraz jako podkład pod farbę VESTEROL® SF 10A. Do wzmacniania powierzchni i hydrofobizacji z zastosowaniem INTRASIT® RZ2 55HSP.
Obszary zastosowań:
• Suche i lekko wilgotne, chłonne podłoża mineralne.
• Powierzchnie poziome i pionowe.

 • Opakowanie
 • kanister PE
 • Pojemnik
 • 20 kg / 5 kg
 • Forma dostawy
 • 24 / 60 poj. na palecie
 • Temperatura stosowania
 • +5 °C do +35 °C
 • Barwa
 • biała, po wyschnięciu przezroczysta
 • Składowanie
 • w zabezpieczonym przed mrozem, chłodnym miejscu, 12 miesięcy

Zużycie 

W zależności od chłonności
podłoża
0,15 – 0,25 kg/m2

Przygotowanie podłoża 
Podłoża muszą być chłonne, mocne, nośne i wolne od luźnych cząstek.
Podłoże może być lekko wilgotne.
Usunąć zanieczyszczenia.

Wykonanie 

1. INTRASIT® Aquarol 10A jest gotowy do użycia i może być nakładany na podłoże przy pomocy pędzla, rolki lub przez natrysk. Na mocno pylących powierzchniach zaleca się nakładanie przy pomocy szczotki lub miotły w celu uzyskania dobrego związania pyłów.
2. W przypadku stosowania w systemie szybkiej renowacji kolejny element systemu może być nakładany po upływie ok. 10 minut. Warstwę elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej można nakładać bezpośrednio po przeschnięciu warstwy gruntującej do matowo-wilgotnej postaci.
Dłuższe przerwy nie mają wpływu na przyczepność następnej powłoki. Przed jej nałożeniem należy jednak utrzymywać podłoże bez pyłów.
3. Sprzęt (do natrysku) i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

Ważne wskazówki 

 • Przylegające elementy budowli zabezpieczyć przed opryskaniem i mgłą natryskową.
 • Nie nakładać na podłoża nasycone wodą.

Bezpieczeństwo pracy/zalecenia
Produkt jest alkaliczny. Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną.
Usuwanie odpadów 
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.