Produkty

INTRASIT Poly-C1 54Z

Visbud/Produkty/hahne/INTRASIT Poly-C1 54Z

INTRASIT Poly-C1 54Z

Przekrywająca mikrorysy, 2-składnikowa masa uszczelniająca do wykonywania alternatywnych uszczelnień o grubości warstw od 1,5 do 5 mm

Właściwości
INTRASIT® Poly-C1 54Z jest masą uszczelniającą na bazie polimerów i cementu, o dobrej przyczepności i konsystencji pasty. Po wymieszaniu obu składników uzyskuje się zaprawę PCC nadającą się do szpachlowania, a po dodaniu 1% wody do nakładania pędzlem. INTRASIT® Poly-C1 54Z twardnieje bez naprężeń również przy grubościach warstw do 5 mm.

 • Przekrywa mikrorysy
 • Nie przepuszcza wody pod ciśnieniem
 • Elastyczna w niskich temperaturach
 • Uniwersalne zastosowanie
 • Można na nią nakładać tynk

Składniki
Składnik płynny: zawiesina polimerowa, dodatki
Proszek: cementy specjalne, kruszywo mineralne, środki pomocnicze

ZASTOSOWANIE
INTRASIT® Poly-C1 54Z do wykonywania uszczelnień w budownictwie lądowym naziemnym i podziemnym na betonie, tynku i murze, do alternatywnego uszczelniania pod wykładzinami z płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz budowli. Do wykonywania uszczelnień powierzchni poziomych pod ścianami. Jako uszczelnienie pośrednie i przeciw wodzie rozpryskowej oraz jako warstwa sczepna. Znajduje także zastosowanie przy uszczelnieniach całych powierzchni z betonu, również w obrębie styku z gruntem. Do uszczelniania cokołów budynków i do klejenia płyt izolacyjnych Perimeter w strefie wody rozpryskowej. INTRASIT® Poly-C1 54Z jest odporny na substancje agresywne, jakie zazwyczaj występują w gruncie. Z uwagi na dobrą odporność na promienie UV INTRASIT® Poly-C1 54Z może być też stosowany jako środek hamujący proces karbonatyzacji niezadaszonych elementów budowli betonowych.

Obszary zastosowania:

 • Beton, tynk, mur
 • Pomieszczenia wilgotne i mokre
 • Balkony, tarasy, pergole
 • Uszczelnianie powierzchni betonowych w obrębie styku z gruntem
 • Opakowanie
 • worek papierowy / kanister polietylenowy
 • Składnik płynny
 • 5 kg
 • Proszek
 • 15 kg
 • Forma dostawy
 • 40 / 40 worków / pojemników na palecie
 • Barwa
 • szara
 • Ciężar objętościowy po wymieszaniu
 • 1,70 kg/l
 • Temperatura stosowania
 • +5 °C do +30 °C
 • Czas stosowania
 • 1,5 - 2,0 godz.
 • Kruchość na zimno (trzpień 25 mm)
 • < 0 °C
 • Wydłużenie przy zerwaniu
 • ok. 80 %
 • Maks. wytrzymałość na odrywanie
 • ok. 1,10 N/mm2
 • Wytrzymałość na odrywanie na betonie:
 • na sucho
 • 0,8 N/mm2
 • na mokro
 • 0,9 N/mm2
 • Po naprzemiennym zamarzaniu i rozmarzaniu
 • 0,7 N/mm2
 • Wytrzymałość na odrywanie w powiązaniu z HADALAN® FKFlex g 54Z
 • ok. 1,3 N/mm2
 • Przekrywanie rys
 • > 0,75 mm przy 2,0 mm grubości
 • Szczelność
 • ok. 3 godz.
 • Odporna na deszcz
 • ok. 24 godz.
 • Utwardzona i obciążalna
 • < 0,01%
 • Zawartość VOC
 • ok. 1800
 • Składowanie
 • w zabezpieczonym przed mrozem, w suchym miejscu, 12 miesięcy

Przygotowanie podłoża
Podłoża muszą być mocne, równe, nośne, wolne od oleju, tłuszczu, lodu, pyłu, brudu, resztek zaprawy i luźnych cząstek.
Czyste, wolne od pyłu, suche podłoża wstępnie zwilżyć wodą do uzyskania matowej powierzchni. Mur musi mieć wypełnione spoiny. Narożniki i krawędzie załamać, wykonać wyoblenia.
Niewielkie nierówności można wyrównać przez szpachlowanie drapane z zastosowaniem INTRASIT ® Poly-C1 54Z.
Tynk gipsowy i płyty gipsowo-kartonowe zagruntować materiałem VESTEROL® TG 10D nakładając go pędzlem lub przez natrysk.
Do gruntowania wszystkich chłonnych podłoży mineralnych stosować IMBERAL® Aquarol 10D.
Wykonanie 
Wytycznymi są: norma DIN 18195 dot. uszczelniania budowli i norma DIN 1053 dot. wykonania muru.

1. INTRASIT® Poly-C1 54Z wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym (400 do 600 obr/min). Czas mieszania ok. 2 do 3 minut. Mieszany jest cały składnik płynny i podczas mieszania dodaje się proszek.
2. W celu otrzymania konsystencji nadającej się do wcierania, należy dodać do wymieszanej mikrozaprawy ok. 0,2 l wody (1%) i ponownie wymieszać.
3. INTRASIT® Poly-C1 54Z można nakładać przez malowanie, szpachlowanie lub natrysk. Należy przy tym zwracać uwagę na równomierne aplikowanie masy uszczelniającej. Należy unikać uderzeń kielnią w powierzchnię materiału.
4. Maksymalna grubość warstwy na jedną operację roboczą wynosi 5 mm.
5. Dla uzyskania jednorodnej, równomiernej i wolnej od porów warstwy uszczelniającej zaleca się nakładanie mikrozaprawy uszczelniającej w dwóch operacjach roboczych.
6. Pomiędzy kolejnymi warstwami przestrzegać czasu schnięcia od 3 do 5 godzin, w zależności od pogody.
7. Sprzęt i narzędzia pracy czyścić czystą wodą natychmiast po ich użyciu.

Ważne wskazówki 

 • Przestrzegać temperatury stosowania od +5 °C do +30 °C.
 • Przy nasłonecznieniu, podwyższonej temperaturze i wietrznej pogodzie należy się liczyć z przedwczesnym tworzeniem się „naskórka”.
 • Nadaje się do stosowania tylko na suchych lub matowo-wilgotnych podłożach.
 • Należy unikać uderzeń kielni w powierzchnię.

Bezpieczeństwo pracy/ zalecenia
Składnik proszkowy zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą.
Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z materiałem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
Usuwanie odpadów 
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.