Produkty

MONOLITH BP 54Z

Visbud/Produkty/Monolith/MONOLITH BP 54Z

MONOLITH BP 54Z

Jastrych cementowy

MONOLITH BP 54Z jest fabrycznie mieszaną, gotową do użycia suchą zaprawą na bazie cementu. Przeznaczona jest do wykonywania cementowych posadzek związanych z podłożem lub posadzek na warstwie rozdzielającej. Nadaje się do wykonywania jastrychów z ogrzewaniem podłogowym. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
• Łatwa w stosowaniu
• Mineralna, o uziarnieniu 0÷4 mm, modyfikowana polimerami
• Mrozoodporna
• Obciążalna dla ruchu pieszego po 24 godz., pełne obciążenie po ok. 72 godz
• Grubość posadzki od 15 do 60 mm
• Gwarantowana wytrzymałość na ściskanie > 25 Mpa

MONOLITH BP 54Z przeznaczona jest do wykonywania posadzek w garażach indywidualnych, pomieszczeniach gospodarczych, piwnicach, w mieszkaniach, w obiektach użyteczności publicznej takich jak: szkoły, przedszkola, biura, szpitale, itp. Zaprawą można wykonywać naprawy posadzek i elementów betonowych. Może być stosowana do wykonywania warstw spadkowych i dociskowych na balkonach i tarasach. Zaprawa wymieszana z wodą ma konsystencję gęstoplastyczną, pozwalającą na formowanie spadków. Można z niej wykonywać posadzki niezbrojone lub zbrojone, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Jastrych z zaprawy MONOLITH BP 54Z może służyć jako podkład pod płytki ceramiczne, panele, deski podłogowe lub pod posadzki z zapraw samopoziomujących lub rozlewnych. W zależności od obszaru zastosowania należy zwracać uwagę na właściwą grubość jastrychu. Ma ona wynosić:
• jastrych związany z podłożem cementowym, grubości od 10 do 60 mm,
• jastrych na warstwie oddzielającej (np. folii, papie), grubości od 35 do 60 mm,
• jastrych „pływający” na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej, grubości od 45 do 60 mm,
• jastrych z ogrzewaniem wodnym, grubości od 45 do 60 mm. Minimalną grubość 45 mm należy zwiększyć o zewnętrzną średnicę przewodów ogrzewania.

 • Gęstość nasypowa:
 • 1,9 kg/dm³
 • Uziarnienie:
 • 0,0 ÷ 4,0 mm
 • Wytrzymałości na ściskanie:
 • > 25 N/mm²
 • Wytrzymałości na zginanie:
 • > 4 N/mm²
 • Czas mieszania:
 • ok. 3 ÷ 5 min
 • Czas zużycia:
 • ok. 2 godz
 • Zapotrzebowanie wody:
 • ok. 3,0 ÷ 3,5 l na worek (30 kg)
 • Barwa:
 • szary
 • Temperatura stosowania:
 • od + 5°C do + 25°C
 • Opakowanie / forma dostawy:
 • worek papierowy 30 kg / 32 lub 40 worków na palecie
 • Składowanie:
 • w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie, 12 miesięcy

Zużycie:
Ok. 20 kg na 1 m² przy 1 cm grubości warstwy.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, czyste, niespękane, nieprzemarznięte, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luźne części oraz pozostałości po powłokach malarskich należy usunąć.

Wykonanie:
Zawartość opakowania 30 kg należy starannie wymieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego lub mieszarki przeciwbieżnej z ok. 3,0-3,5 litrami czystej wody, do uzyskania konsystencji wilgotnej ziemi. Czas obróbki do 2 godzin. Świeży jastrych chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak mróz, porywisty wiatr, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz. Prace należy wykonywać przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.
Przed układaniem jastrychu, podłoże należy wstępnie zwilżyć wodą, tak aby było matowo wilgotne. W celu poprawienia przyczepności jastrychu do podłoża zaleca się wcześniejsze naniesienie na podłoże zaprawy sczepnej MONOLITH MK 54Z. Zaprawę sczepną nanieść za pomocą szczotki dekarskiej na całą powierzchnię podłoża. Pracować metodą „mokre na mokre’’. Warstwę zaprawy MONOLITH BP 54Z po rozłożeniu starannie ubijać, zagęszczać oraz zacierać. W przypadku większych powierzchni zaleca się stosowanie łat wibracyjnych oraz zacieraczek mechanicznych.
W przypadku wykonywania podkładów na warstwie oddzielającej wyrównane podłoże dokładnie przykryć folią zachowując 10 cm zakłady i wywijając ją na ściany.
W przypadku podkładów „pływających” płyty izolacyjne trzeba ułożyć na wyrównanym podłożu. Płyty należy układać ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. Warstwę izolacji należy dokładnie przykryć folią budowlaną.
Przy wykonywaniu posadzki zbrojonej należy zastosować siatkę zbrojeniową z prętów stalowych o średnicy 4 mm i rozstawie 10×10 cm, 15×15 cm lub prętów stalowych o średnicy 6 mm i rozstawie 20×20 cm. Efektywnym jest zastąpienie siatki stalowej makrowłóknem kopolimerowym, np. RUREDIL RXF 54 lub RXF 19. Zastosowanie włókna w ilości od 1,2 do 1,5 kg na 1 m³ jastrychu w pełni zastępuje siatkę stalową przynosząc przy tym oszczędność czasu oraz ułatwienie w układaniu jastrychu.
Szczeliny dylatacyjne znajdujące się w podłożu należy odtworzyć w warstwie jastrychu. Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe należy wykonywać w polach nie większych niż 6×6 m oraz w progach pomieszczeń. Podczas stosowania na zewnątrz, pola jastrychu nie powinny być większe niż 4×4 m. Podkłady ogrzewane dylatować w polach nie większych niż 5×5 m. Podkłady ogrzewane powinny dodatkowo posiadać dylatację obwodową wzdłuż ścian wokół słupów i innych stałych elementów.
Dylatację wykonać przy użyciu samoprzylepnych taśm dylatacyjnych o grubości minimum 5 mm.
Wykonaną posadzkę należy pielęgnować przez ok. 3 dni, np. okrywając cienka folią PCV. Układanie kolejnych warstw wykonywać po około 2-3 tygodniach po uzyskaniu przez posadzkę wymaganych parametrów wytrzymałościowych. W przypadku wykonywania podłoży grzewczych, ogrzewanie można włączyć po 14 dniach. Temperaturę zwiększać nie więcej niż 5ºC na dobę, aż do osiągnięcia maksymalnej temperatury roboczej. Temperaturę roboczą utrzymywać przez ok. 3 dni. Następnie stopniowo zmniejszyć temperaturę. W momencie rozpoczynania prac płytkarskich temperatura podłoża powinna wynosić ok. +15ºC do +25ºC.

Ważne wskazówki:
• Nie wolno używać wody do pielęgnacji świeżego betonu ani do pielęgnacji wykonanej posadzki!
• Chronić ułożony jastrych przed słońcem, wiatrem.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Produkt zawiera cement, który może powodować uczulenie. W połączeniu z wodą reaguje alkalicznie.
W związku z tym należy chronić oczy i skórę. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skórą, należy miejsce kontaktu przemyć dokładnie wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarza.
Bliższe informacje dotyczące bezpieczeństwa transportu, składowania i przeładunku znajdują się w aktualnej Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego danego produktu.

Usuwanie odpadów:
MONOLITH BP 54Z jest materiałem nietoksycznym. Pozostałości utylizować jak zwykły gruz betonowy.