Produkty

Harz SI 44

Visbud/Produkty/Monolith/Harz SI 44

Harz SI 44

Żywica na bazie krzemianu do szybkiej naprawy posadzek

• Dwukomponentowa
• Bezrozpuszczalnikowa, bezsilikonowa
• Szybkowiążąca
• Duża zdolność penetracji porów
• Duża odporność chemiczna
• Duża odporność mechaniczna

Podstawowym obszarem zastosowania żywicy Harz SI 44 jest naprawa pęknięć posadzek przez wypełnianie i mocowanie łączników metalowych (pasków blachy o szerokości 0,5 cm i długości 7,5 cm, które dołączone są do opakowań żywicy).
Ponadto można Harz SI 44 stosować np. do przyklejania kątowników i listew ograniczających. Harz SI 44 stosowany jest chętnie ze względu na szybkość wiązania umożliwiającą bezzwłocznie wykonania kolejnych czynności.
Harz SI 44 można z powodzeniem stosować na ogrzewanych posadzkach.
Żywicę Harz SI 44 można stosować na podłożach ze spoiwem cementowym (poniżej 4% wilgotności metodą CM), anhydrytowym (poniżej 0,5% wilgotności masowej).

 • barwa:
 • Komponent A: przeźroczysta; Komponent B: bursztynowa
 • gęstość w temp. +23°C i wilg. powietrza 50%
 • Komponent A: 1,46 g/cm³; Komponent B: 1,13 g/cm³
 • sucha pozostałość:
 • 100%
 • stosunek mieszania (A:B):
 • wagowo: 1,29 : 1; objętościowo: 1 : 1
 • opakowanie:
 • Komponent A: 300 ml + Komponent B: 300 ml
  W kartonie 5 kompletów + 2x20 łączników metalowych (0,5 cm x 7,5 cm)
 • składowanie:
 • 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym pojemniku w suchym, chłodnym pomieszczeniu, w temperaturze 10–30 °C
 • czasy technologiczne dla temperatury +20°C:
 • czas obróbki po wymieszaniu*: 12-15 minut
  czas do pełnej obciążalności *: 20-30 minut

* przy 65% wilgotności względnej powietrza

Zużycie:
Montaż 1 łącznika metalowego (nacięcie dł. 10 cm, głębokość nacięcia 1 cm, szerokość nacięcia 0,5 cm) – około 5 cm³ (ml).
Wypełnienie szczeliny pęknięcia (np. o głębokości 5 cm, szerokości 0,2 cm, długość 100 cm) – około 100 cm3 (ml).

Przygotowanie podłoża:
W poprzek pęknięć (pod kątem prostym) w odległości co 20 cm wykonać nacięcia o długości co najmniej 10 cm (po 5 cm na stronę), o szerokości około 0,5 cm i głębokości około 1 cm. Do nacięć wkładamy łączniki metalowe, tak aby nie wystawały na powierzchnię.
Podłoże betonowe musi być nośne, czyste, wolne od luźno związanych części, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża. Na zakończenie powierzchnię należy starannie odkurzyć.

Wykonanie:
Przed rozpoczęciem mieszania obu składników żywicy Harz SI 44 należy upewnić się, czy podłoże, powietrze i żywica mają i będą miały przez najbliższą godziny odpowiednie parametry do stosowania żywicy, tzn. temperatura powietrza, żywicy
i podłoża między +10°C i +30°C przy czym temperatura podłoża i żywicy o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy powietrza, a ponadto wilgotność względna powietrza nie może być wyższa od 80%. Świeżo po nałożeniu żywicę należy chronić przez bezpośrednim kontaktem z wodą.

Mieszanie:
Całą zawartość butelki z utwardzaczem przelać do butelki z masą żywiczną, zamknąć butelkę i potrząsać energicznie przez 15 sekund, tak aby powstała jednorodna masa bez smug. Następnie należy przyciąć końcówkę nakrętki na odpowiednią grubość do szerokości szczelin. Przez około 6–8 minut (20°C) po wymieszaniu żywica Harz SI 44 jest bardzo rzadka i wówczas można nią wypełniać cienkie szczeliny. Po tym czasie, przez następne kilkanaście minut żywica gęstnieje i jest idealna do szerszych szczelin.
Nakładanie:
Po wypełnieniu szczelin powierzchnie należy wygładzić i zasypać drobnym piaskiem kwarcowym suszonym piecowo.
Do przyklejenia profili i listew należy masę rozprowadzić na podłożu odpowiednią pacą zębatą i natychmiast przyłożyć i docisnąć przyklejane elementy. Przyklejane elementy powinny być unieruchomione w czasie wiązania żywicy. Powierzchnie, do których ma być przyczepiona kolejna warstwa, należy natychmiast zasypać drobnym piaskiem kwarcowym suszonym piecowo.

Ważne wskazówki:

 • Wysokie temperatury podłoża powodują skrócenie czasu obróbki oraz łatwiejsze rozprowadzanie żywicy.
 • Niskie temperatury podłoża powodują wydłużenie czasu obróbki oraz trudniejsze rozprowadzanie żywicy (tzn. większe zużycie).
 • Temperatura podłoża musi być co najmniej o 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy powietrza, ponieważ tworzenie się kondensatu na powierzchni podłoża znaczne zmniejsza przyczepność żywicy do podłoża.
 • W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzew­czych lub/i osuszaczy powietrza; ewentualnie należy oczekiwać na korzystne warunki pogodowe.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska.
Wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu należy przed stosowaniem materiału przeczytać i przestrzegać.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.

Usuwanie odpadów:
Komponentów w stanie nieutwardzonym nie wolno zrzucać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub do gruntu. Rozlany materiał należy niezwłocznie zebrać przy pomocy np. trocin.
Z pojemnikami postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach i ich usuwaniu.