Produkty

DAKORIT Ruflex 20D

Visbud/Produkty/hahne/DAKORIT Ruflex 20D

DAKORIT Ruflex 20D

Powłoka do uszczelniania połaci dachowych, barwna, elastyczna

Właściwości:
DAKORIT® Ruflex 20D jest dyspersją akrylową o konsystencji pasty, która nie zawiera zmiękczaczy, jest samosieciująca i dostępna w 3 kolorach.
Jest ona odporna na starzenie i odznacza się bardzo dobrą odpornością na promieniowanie UV, rozcieńczone kwasy, ługi i sole wysypywane zimą. Jest też odporna na ognie lotne i promieniujące ciepło. Jasne kolory odbijają do 70 % promieniowanie słoneczne i w ten sposób redukują obciążenie termiczne całych połaci dachowych oraz znajdujących się pod nimi pomieszczeń.

 • Odporna na czynniki atmosferyczne
 • Posiadająca dobrą przyczepność
 • Bardzo elastyczna
 • Barwna
 • Paroprzepuszczalna

Składniki:
Dyspersja tworzyw sztucznych, pigmenty barwiące, wypełniacze funkcjonalne

Zastosowanie:
DAKORIT® Ruflex 20D do profilaktycznej ochrony i do renowacji suchych lub lekko wilgotnych połaci dachowych.
Na materiałach bitumicznych, betonie, cegle, różnych materiałach i tworzywach sztucznych.

Obszary zastosowania:

 • Dachy płaskie, dachy pokryte blachą ocynkowaną, płyty włóknisto-cementowe
 • Dachy strome pokryte dachówką betonową i ceglaną
 • Opakowanie:
 • wiadro blaszane
 • Pojemnik:
 • 25 kg
 • Forma dostawy:
 • 16 poj./pal.
 • Kolory:
 • ceglasto-czerwony, antracytowy, szary krzemowy
 • Ciężar objętościowy:
 • ok. 1,4 kg/l
 • Temperatura stosowania:
 • +5 °C do +35 °C
 • Stabilność termiczna:
 • > 150 °C
 • Kruchość na zimno (trzpień 25 mm):
 • -20 °C
 • Wydłużenie przy zerwaniu w temp. +20 °C:
 • 195 %
 • Max. wytrzymałość na rozciąganie w temp. +20 °C:
 • 1,43 N/mm²
 • Przekrywanie rys przy grubości warstwy 1,5 mm :
 • > 2 mm
 • - bez wkładki z włókniny Szczelność wg AIB
 • > 1 bar/ 24 godz.
 • Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ
 • 1.320
 • Czasy schnięcia przy 1 mm grubości warstwy na betonie:
 • Warstwa pyłosucha*->po 1 godz.
 • Przy nałożonej ilości 1 kg/m²:
 • Odporność na deszcz*->po ok. 5 godz.
 • Powłoka wyschnięta i obciążalna*:
 • po 12 - 24 godz.
 • Składowanie:
 • w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesięcy

* W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %

Zużycie:
Dachy płaskie, a warstwę: 1 – 2 kg/m².
Przy 2 warstwach z zastosowaniem włókniny: ok. 2,5 kg/m².
Dachówki (dachy strome): ok. 0,3 kg/m².
Dachy włóknisto-cementowe: 0,5 – 1 kg/m².

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być czyste, wolne od luźnych cząstek i nie może być zarośnięte mchem. Może ono być suche lub lekko wilgotne. Osady zanieczyszczeń usunąć parą pod ciśnieniem lub mechanicznie. Usunąć istniejące pęcherze w starych uszczelnieniach bitumicznych. Wszystkie powierzchnie dachowe zagruntować materiałem VESTEROL® TG 10D. Dachy włóknisto-cementowe należy szczególnie starannie gruntować VESTEROL®TG 10D, aby związać z podłożem luźne włókna.

Wykonanie:
1. Materiał nakłada się za pomocą wałka, szczotki lub metodą airless (natrysk bezpowietrzny) warstwą o grubości od 1 do 2 mm.
2. W strefach zagrożonych powstawaniem rys i w przypadku szczególnie obciążonych połaci dachowych, wymagane jest nałożenie 2 warstw, przy czym w pierwszej warstwie układa się włókninę DAKORIT® DV110 89V.
3. Drugą warstwę nakłada się po całkowitym wy-schnięciu pierwszej.
4. Sprzęt i narzędzia robocze czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

Środki ochronne:
Świeża powłoka jest rozpuszczalna w wodzie i musi być chroniona przed deszczem.
W przypadku dachów o złym odwodnieniu (tworzenie się kałuż) należy się liczyć ze zwiększoną ilością osadów kurzu, liści, nasion roślin oraz występowaniem alg i mchu. Podczas wysychania kałuż powstają duże naprężenia powierzchniowe w wyniku kurczenia się spęczniałych osadów. Powstają rysy (naprężenia wywołane karbem), które mogą się przenosić na znajdujące się poniżej warstwy uszczelnienia. Takie strefy dachów zaliczają się do “szczególnie obciążonych powierzchni”, które wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. W przypadku dachów bitumicznych, które zostały pokryte gorącą powłoką bitumiczną i w miejscach silnych spęcznień bitumów w strefach szwów, w wyniku właściwości termoplastycznych bitumu może dojść do silnego powstawania rys. Należy przewidzieć większe ilości nakładanego materiału.
Jeżeli woda deszczowa padająca na połacie dachowe jest wykorzystywana wyłącznie do podlewania roślin ogrodowych, wtedy po nałożeniu świeżej powłoki nie powinno się korzystać z tej wody przez ok. 3 miesiące.

Ważne wskazówki:
•Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 °C do +35 °C.
•Świeży materiał można zmyć wodą, wyschnięty można usuwać tylko mechanicznie.
•Wysoka wilgotność powietrza i niskie temperatury wydłużają czas schnięcia.
•W przypadku wilgotnej powody i w razie deszczu należy przerwać stosowanie materiału.
•Zbierana woda deszczowa może być ponownie wykorzystywana po 3 miesiącach.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
Czyszczenie starych dachów azbestowo-cementowych jest zgodnie z TRGS 519 zabronione.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.