Produkty

TG2 10D

TG2 10D

Preparat gruntujący na bazie dyspersji akrylowej

• Wyrównuje chłonność podłoża
• Nie tworzy na powierzchni filmu
• Bezwonny i bezbarwny
• Gotowy do użycia
• Wodorozcieńczalny
• Odporny na działanie zasad
• Jest silnie wiążącą dyspersją na bazie tworzywa sztucznego
• O bardzo wysokiej zdolności penetracji podłoża

TG2 10D można stosować na wszystkie podłoża mineralne jak beton, jastrych cementowy i anhydrytowy oraz masy szpachlowe w celu wyrównania chłonności i jego wzmocnienia.
TG2 10D jest wskazanym gruntem pod:
• powłoki ochronne MONOLITH BLG/BLW Color Flex 10D,
• hydroizolację PROFLEX D1,
• hydroizolację PROFLEX D2,
• hydroizolację PROFLEX MST,
TG2 10D stosuje się:
• do użytku zewnętrznego i wewnętrznego,
• na elewacje betonowe,
• na pylące się powierzchnie mineralne,
• powierzchnie pionowe, poziome (również sufitowe).

 • Barwa:
 • transparentna
 • Gęstość:
 • 1,02 kg/litr
 • Rozcieńczalnik:
 • woda
 • Temperatura stosowania:
 • od + 5°C do + 30°C
 • Opakowanie / forma dostawy:
 • kanister 5 l
 • Składowanie:
 • w nieuszkodzonych opakowaniach, 12 miesięcy, chronić przed przemarzaniem

Zużycie:
Na każdą powłokę: ok. 0,10–0,18 litra/m².

Przygotowanie podłoża:
Podłoże które wymaga gruntowania środkiem TG2 10D powinno spełniać następujące wymagania – musi być suche, czyste, wolne od luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń pogarszających przyczepność.
Stare powłoki malarskie usunąć mechanicznie. Ubytki w podłożu wypełnić i wyrównać przed gruntowaniem.

Wykonanie:
TG2 10D jest fabrycznie gotowym do użycia preparatem. W przypadku bardzo chłonnego podłoża należy go nakładać dwukrotnie. Preparatu nie należy nakładać w czasie deszczu. Preparat jest odporny na deszcz po 6 godzinach od nałożenia.
TG2 10D można nanosić pędzlem lub metodą natryskową. Do natryskiwania nadają się dostępne w handlu opryskiwacze ogrodowe z co najmniej 2 mm dyszą. Po 1 do 2 godzin można nakładać powłokę malarską.

Ważne wskazówki:
• Zachować temperaturę stosowania, od +5°C do +30°C.
• Podane w karcie technicznej dane odnoszą się do temperatury ok. +20°C i ok. 50% względnej wilgotności powietrza.
• Sprzęt używany przy stosowaniu preparatu należy czyścić wodą.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.