Produkty

MONOBET BD

Visbud/Produkty/Monolith/MONOBET BD

MONOBET BD

Wodna dyspersja polimeru SBR do modyfikacji mieszanek betonowych i zapraw o znakomitych właściwościach sczepnych z podłożami mineralnymi

• Ma działanie plastifikujące
• Poprawia urabialność zapraw
• Zwiększa przyczepność do podłoży
• Uszczelnia zaprawy
• Chroni przed korozją
• Zmniejsza przenikalność szkodliwych substancji do zaprawy
• Odporny na działanie wody i soli
• Poprawia parametry wytrzymałościowe słabych podłoży

• Jako grunt sczepny do zapraw mineralnych.
• Jako dodatek polepszający właściwości zapraw i mieszanek betonowych.
• Jako dodatek polimeryzujący do zapraw modyfikowanych typu PCC, warstw sczepnych, zapraw do wyobleń, jastrychów itp.
• Jako produkt poprawiający parametry mechaniczne podłoży mineralnych.

  • Postać
  • lepka, nieprzezroczysta ciec
  • Barwa
  • biała
  • Opakowanie
  • kanister 5 l / 20 l
  • Składowanie
  • w suchym pomieszczeniu, do 12 miesięc

Wykonanie:
Produkt sczepny:
Stosuje się go bezpośrednio na materiał mineralny metodą “mokre na mokre” malując nierozcieńczonym preparatem MONOBET BD przygotowane czyste podłoże budowlane bezpośrednio przed nałożeniem warstwy wierzchniej. Na podłoże należy nanieść nierozcieńczony preparat za pomocą wałka lub pędzla, w ilości ok. 0,2–0,6 l/m2 w zależności od chłonności podłoża. Podłoże musi być pokryte nim równomiernie. Nakładanie następnych warstw musi nastąpić w czasie maksymalnie 20–30 min. Tzw. systemem „mokre na mokre” (preparat jest jeszcze lepki). W efekcie uzyskujemy trwałe połączenie podłoża i warstw następnych.
Gdy podłoże charakteryzuje się niską nasiąkliwością, bądź wysoką wilgotnością należy rozrobić preparat MONOBET BD z cementem w stosunku 1 l produktu na 1,5–2 kg cementu i tak uzyskanym szlamem pokryć podłoże betonowe przed nałożeniem warstwy wierzchniej.

Wzmocnienie podłoża:
Preparatem MONOBET BD można wzmocnić podłoża o niskiej wytrzymałości na ścieranie i łatwo pylące się. Po oczyszczeniu należy wymalować suche podłoże jedną bądź dwoma warstwami preparatu wymieszanego z wodą w proporcji 1:1. Ważne jest by preparat w całości wchłonął się w podłoże nie tworząc kałuż w postaci szklistej warstwy na powierzchni.

Jako dodatek polepszający właściwości mechaniczne zaprawy:
Preparat MONOBET BD możemy zastosować jako dodatek do zapraw w celu uzyskania zaprawy o właściwościach wodoszczelnych, reprofilacyjnych i uelastycznionych. Aby uzyskać powyższe właściwości należy do zapraw budowlanych w trakcie mieszania dodawać preparat w ilości 5–10% wagowo w stosunku do ilości cementu stosowanego w zaprawie, kleju lub betonie.

Czyszczenie narzędzi:
Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Produkt zawiera cement. Reaguje silnie alkalicznie z wodą. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem. Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa (karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego) danego produktu.

Usuwanie odpadów:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla polimerowych odpadów budowlanych.