Produkty

Harz PU KVN

Visbud/Produkty/Monolith/Harz PU KVN

Harz PU KVN

Dwuskładnikowa żywica wierzchniego stosowania

• 2-składnikowa.
• Bezrozpuszczalnikowa.
• Łatwa w obróbce.
• O dużym nasyceniu barwnikami.
• O doskonałym kryciu.
• Ulega minimalnemu przebarwieniem w wyniku działania słońca i promieni UV.
• Bardzo dobra przyczepność i elastyczność.
• Powłoki malarskie wykonane przy pomocy Harz PU KVN wyróżniają się doskonałą odpornością na ścieranie.
• Odporna na działanie paliw ropopochodnych, smarów, licznych kwasów i zasad, środków odladzających.
• Daje jedwabiście matową powierzchnię.

Podstawowym celem stosowania żywicy Harz PU KVN jest wykonywanie powłok zamykających szorstkie, powierzchnie z żywic epoksydowych i poliuretanowych.
Taki sposób wykonania wierzchniej warstwy posadzki stosowany jest w miejscach gdzie wymagany jest odpowiedni stopień szorstkości i przyczepności do posadzki, jak np. w halach przemysłowych, magazynach, pomieszczeniach mokrych, a także na powierzchniach parkingów piętrowych, ciągów komunikacyjnych dla pieszych, ścieżek rowerowych.
Harz PU KVN stosuje się na:
• podłoża wykonane z betonu lub asfaltu,
• powierzchnie metalowe,
• stare powłoki żywiczne,
• można ją stosować wewnątrz oraz na zewnątrz budowli.

 • Barwa:
 • RAL 7023, 7032, pozostałe kolory wg RAL na zapytanie
 • Gęstość właściwa przy +23 °C i 50% wilg. wzgl,:
 • 1,25 g/cm³
 • Wytrzymałość na odrywanie:
 • zerwanie na betonie
 • Sucha pozostałość:
 • > 65%
 • Proporcje mieszania składników żywicy:
 • 5:1 (wagowo)/ 4:1 (objętościowo)
 • Czas obróbki (przy 50% wilg.wzgl.):
 • 20 minut (30 °C)/35 minut (20 °C)/ 55 minut (10 °C)
 • Możliwość chodzenia:
 • 6–8 godz. (30°C) / 8-12 godz. (20 °C)/16–24 godz. (10°C)
 • Możliwość chodzenia: 6–8 godz. (30°C) / 8-12 godz. (20 °C)/16–24 godz. (10°C). Możliwość pełnego obciążenia:
 • 3 dni (30°C) / 7 dni (20°C) / 10 dni (10°C)
 • Dopuszczalna temperatura otoczenia, materiału i podłoża:
 • minimalna +10°C, maksymalna +30°C
 • Pojemnik:
 • 1 kg, 6 kg, 12 kg, 30 kg, inne opakowania na zapytanie
 • Składowanie:
 • 12 miesięcy od daty produkcji magazynowane w oryginalnie zamkniętym pojemniku w suchym, chłodnym pomieszczeniu w temperaturze dodatniej

Zużycie:
Powierzchnie gładkie: 100 – 250 g/m².
Powierzchnie szorstkie: 400 – 800 g/m².

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od luźno związanych części, mleczka, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża.
Powierzchnie gładkie, wypolerowane nie nadają się pod ułożenie powłoki, o ile nie zostaną uprzednio zmatowione poprzez, np. piaskowanie, śrutowanie, frezowanie itp. Na zakończenie powierzchnię należy starannie odkurzyć odkurzaczem przemysłowym. Wytrzymałość podłoża betonowego na ściskanie powinno wynosić minimum 25 MPa, a wytrzymałość na odrywanie, co najmniej 1,5 MPa. Podłoże betonowe musi być chronione przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4% (metoda CM).
W przypadku stosowania żywicy Harz PU KVN na powierzchniach innych niż świeżo wykonywane, należy dobrać odpowiednie żywiczne, warstwy ochronne. Powierzchnie asfaltowe wymagają warstwy ochronnej z żywicy Harz PU 3600; powierzchnie betonowe z żywicy ERGODUR FLEX; powierzchnie betonowe lekko wilgotne- Harz EP 15 Top.

Wykonanie:
Mieszanie:
Komponenty A (żywica)oraz B (utwardzacz) są dostarczone w odpowiedniej proporcji.

Opakowanie kombi: dno górnego stożkowatego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić, aby utwardzacz w całości spłynął do pojemnika dolnego.
Osobne opakowania: żywica i utwardzacz znajdują sie w oddzielnych puszkach. należy przelać zawartość puszki ze składnikiem B (utwardzaczem) do puszki ze składnikiem A (żywicą). Intensywnie wymieszać składniki przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego.
Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max. 300 obr./min.). Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników pozostających przy ściankach i dnie pojemnika. Z tego też względu należy przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie przemieszać. Czas mieszania ok. 5 min.- żywica posiada właściwości tiksotropowe. Żywicy Harz PU KVN nie należy rozcieńczać.

Nakładanie:
Nigdy nie należy podawać żywicy bezpośrednio z oryginalnego pojemnika – zawsze należy ją przelewać do pojemnika roboczego. Stosować kratki do usuwania nadmiaru żywicy z wałka. Powłokę nakłada sie wałkiem futrzanym dociskając go mocno do podłoża. Dla uzyskania pełnej odporności i trwałości, naniesiona powłoka musi być absolutnie wolna od porów.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska.
Wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu należy przed stosowaniem materiału przeczytać i przestrzegać.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.

Usuwanie odpadów:
Komponentów w stanie nieutwardzonym nie wolno zrzucać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub do gruntu.
Rozlany materiał należy niezwłocznie zebrać przy pomocy np. trocin.
Z pojemnikami postępować zgodnie z obowiązującą przepisami o odpadach i ich usuwaniu.