Produkty

Harz PU 3650

Visbud/Produkty/Monolith/Harz PU 3650

Harz PU 3650

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa żywica poliuretanowa

Harz PU 3650 dwukomponentowa, niezawierająca rozpuszczalnika, elastyczna żywica poliuretanowa.
● Bardzo dobrze mostkuje rysy w podłożu
● Odznacza się doskonałą przyczepnością do betonu, jastrychu
● Stosowana w systemach chodników mostowych
● Jest odporna na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady

Harz PU 3650 stosuje się do wykonywania powłok ochronnych i łączących na podłożach obciążonych dynamicznie i narażonych na zarysowania, takich jak np. chodniki mostowe, parkingi wielopoziomowe. Jako zamknięcie powłoki ochronnej wykonanej z tej żywicy polecamy, m.in. barwną, odporną na promienie UV, żywicę Harz PU KVN. Powłoka ta po stwardnieniu jest skuteczną powłoką ochronną, odporną na oleje, smary, ropę i benzynę, wodę morską, ścieki, liczne rozcieńczone kwasy i zasady oraz sole odladzające rozsypywane na traktach komunikacyjnych.

 • Lepkość przy + 25°C:
 • skł. A - 1700 - 2700 mPa*s, skł. B – 80 - 120 mPa*s
 • Proporcje mieszania:
 • wagowe: 9 : 2 ; objętościowe 3,8 : 1
 • Zdolność mostkowania rys:
 • Klasa 3
 • Gęstość:
 • 1,42 g/cm3
 • Wytrzymałość na odrywanie:
 • zerwanie w betonie
 • Twardość Shore:
 • A >80
 • Sucha pozostałość:
 • 100 %
 • Czas obróbki:
 • 17-22 minut (30°C) / 35-45 minut (20°C) / 60-80 minut (10°C)
 • CZASY SIECIOWANIA:
 • temperatura +10°C: możliwość chodzenia (wykonywać kolejne procesy) -> po 16-20 godz.; częściowe obciążenie -> po 2 dniach; możliwość pełnego obciążenia: po 10 dniach
 • temperatura +20°C: możliwość chodzenia (wykonywać kolejne procesy) ->po 8-10 godz.; częściowe obciążenie -> po 24 godz.; możliwość pełnego obciążenia: po 7 dniach
 • temperatura +30°C: możliwość chodzenia (wykonywać kolejne procesy) ->po 4-5 godz.; częściowe obciążenie -> po 20 godz.; możliwość pełnego obciążenia: po 3 dniach

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Harz PU 3650 można stosować na podłożu betonowym o wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 25 N/mm2 i wytrzymałości powierzchni na odrywanie wynoszącą przynajmniej 1,5 N/mm2. Podłoże powinno być suche (wilgotność masowa mierzona aparatem CM nie wyższa niż 4%), stabilne, czyste, bez olejów i tłuszczów. Powierzchnie gładkie, spieczone, wypolerowane lub z mleczkiem cementowym nie nadają się pod powłokę, o ile nie zostaną uprzednio przygotowane/zmatowione poprzez np. piaskowanie, frezowanie. Powłoki bitumiczne lub smołowe należy usunąć. Ubytki naprawić stosując materiały odpowiednie do występujących obciążeń i miejsca wbudowania materiału (np. zaprawy PCC, zaprawę żywiczną). Podłoże zagruntować jedną z następujących żywic: Ergodur,Flex, HARZ EP 10 lub HARZ EP 15 Top.

STOSOWANIE:
Minimalna temperatura podłoża dla stosowania żywicy +5°C. Maksymalna temperatura podłoża dla stosowania żywicy +30°C Świeża żywica jest bardzo wrażliwa na wodę – należy w trakcie wykonywania powłoki chronić ją przed opadem atmosferycznym. Temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach decydująco wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża. W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.
Komponenty A (żywica) oraz B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiedniej proporcji. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max 300 obr/min). Minimalny czas mieszania ok. 2 min. Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników pozostających przy ściankach i dnie pojemnika. Z tego też względu zaleca się przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać. Harz PU 3650 nakłada się na całkowicie utwardzoną warstwę gruntującą. Najpierw wylać żywicę Harz PU 3650 na utwardzoną warstwę gruntującą, następnie równomiernie rozprowadzić żywicę za pomocą pacy zębatej na wymaganą grubość warstwy. W dalszej kolejności należy starannie odpowietrzyć warstwę żywicy za pomocą kolczastego wałka. W przypadku pokrywania powierzchni pochyłych lub pionowych należy żywicę Harz PU 3650 zagęścić.
Wykonanie membrany elastycznej: W przypadku zastosowania żywicy Harz PU 3650 jako membrany elastycznej należy wylać ją na posypaną piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4-0,8 mm lub 0,7-1,2 mm i utwardzoną warstwę gruntującą z żywicy Ergodur Flex lub inne wymienione wyżej żywice gruntujące. W celu nadania przyczepności Harz PU 3650 należy zaraz po nałożeniu posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4- 0,8 mm lub 0,7-1,2 mm. Należy przy tym także zwracać uwagę, aby zużycie żywicy nie było mniejsze niż zalecana ilość.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Wszystkie narzędzia powinny być wyczyszczone rozpuszczalnikiem zaraz po użyciu.