Produkty

VESTEROL TG 10D

Visbud/Produkty/hahne/VESTEROL TG 10D

VESTEROL TG 10D

Niezawierający rozpuszczalników, głęboko penetrujący preparat gruntujący do gruntowania i wzmacniania powierzchni

Właściwości
VESTEROL® TG 10D jest niezawierającym rozpuszczalników, bezzapachowym środkiem gruntującym o dobrej penetracji.
VESTEROL® TG 10D wiąże pył i polepsza nośność chłonnych podłoży.

 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • O słabym zapachu
 • Głęboko wzmacniający
 • Uniwersalny

Składniki
Dyspersja tworzyw sztucznych, środki sieciujące

VESTEROL® TG 10D jako środek gruntujący przed nałożeniem powłok malarskich na bazie dyspersji tworzyw sztucznych i przed nakładaniem systemów tynków mineralnych lub tynków na spoiwie z tworzyw sztucznych.
Jako grunt do powłok dachowych na dachach bitumicznych i dachach z płyt włóknisto-cementowych.
Jako wzmocnienie powierzchniowe do mineralnych, chłonnych i lekko osypujących się podłoży, również jastrychów na bazie siarczanu wapnia.

 • Opakowanie
 • kanister polietylenowy
 • Pojemnik
 • 20 l /10 l /5 l
 • Forma dostawy
 • 24 /40 /60 poj. na palecie 1,01 kg/l
 • Ciężar objętościowy
 • +5 °C do +35 °C
 • Temperatura stosowania
 • ok. 2 godzin
 • Czas schnięcia
 • w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesięcy

Zużycie

Na każdą warstwę ok. 0,15 l/m2

1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być wolne od zanieczyszczeń i luźnych cząstek.
Wykonanie
Wytyczną jest norma DIN 18550 dot. tynków.

1. Materiał nakłada się za pomocą szczotki, pędzla lub spryskiwacza.
2. Następną warstwę nakładać po wyschnięciu VESTEROL® TG 10D.
3. Sprzęt i narzędzia pracy czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

Bezpieczeństwo pracy/ Zalecenia
Dokładniejsze informacje na temat zasad bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
Usuwanie odpadów
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.