Produkty

VESTEROL MS 55 HSP

Visbud/Produkty/hahne/VESTEROL MS 55 HSP

VESTEROL MS 55 HSP

Wielofunkcyjna szpachla do uniwersalnego stosowania na betonie i murze

Właściwości
VESTEROL® MS 55HSP jest 1-składnikową szpachlą mineralną do wykonywania szybkich robót naprawczych. Materiał wyróżnia się niskim skurczem i dzięki swojej recepturze oraz kolorowi szczególnie nadaje się do wykonywania szybkich napraw betonu, ponieważ zastępuje preparat antykorozyjny, warstwę sczepną i zaprawę naprawczą.

 • Powstrzymuje korozję
 • Posiada niski skurcz
 • Szybko wiąże
 • Łatwa w stosowaniu
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
 • Wysoka wytrzymałość na odrywanie

SKłADNIKI
Cementy znormalizowane, kruszywa mineralne, wypełniacze, pucolany.

VESTEROL® MS 55HSP nadaje się do uniwersalnego wykonywania prac naprawczych na ścianach, sufitach i posadzkach wewnątrz i na zewnątrz budowli.
Do wypełniania ubytków do 50 mm oraz do wyrównywania podłoży, daje się rozciągać do zerowej grubości (wielkość ziarna).

 • Opakowanie
 • worek papierowy
 • Wielkość opakowania
 • 20 kg
 • Forma dostawy
 • 30 worków na palecie
 • Barwa
 • szara
 • Temperatura stosowania
 • +5 °C do +30 °C
 • Ciężar objętościowy świeżej zaprawy
 • 1,5 kg/l
 • Czas stosowania
 • ok. 45 minut
 • Wytrzymałość na odrywanie
 • 2,8 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie
 • po 24 godzinach
 • 10 N/mm²
 • po 3 dniach
 • 20 N/mm²
 • po 7 dniach
 • 25 N/mm²
 • Zapotrzebowanie na wodę
 • 3,2 l na 20 kg
 • Składowanie
 • w suchym miejscu, 6 miesięcy

Zużycie

Przy grubości warstwy 1 mm 1,25 kg/m²

1) W temperaturze + 20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być czyste, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność, jak np. pył, olej lub osypujące się elementy. Wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 N/mm2.
Wykonanie

1. Wlać wodę do czystego pojemnika do mieszania. 3,2 litry na 20 kg proszku.
2. VESTEROL® MS 55HSP dodać do wody i mieszać wiertarką z mieszadłem przy ok. 400 obr/min. aż do uzyskania masy bez grudek. Czas mieszania 2-3 minuty.
3. Materiał nakłada się zwykłymi narzędziami, np. szpachlą lub gładką pacą stalową na suche lub matowo-wilgotne podłoże w określonym przez producenta czasie stosowania, który wynosi ok. 45 minut.
4. W celu uzyskania optymalnej przyczepności do podłoża VESTEROL® MS 55HSP
wciera się za pomocą pacy z wystarczającą siłą w podłoże (szpachlowanie drapane). Następnie nakłada się warstwę w wymaganej grubości.
5. Sprzęt i narzędzia robocze czyścić wodą. Po utwardzeniu materiał można usunąć tylko mechanicznie.

Ważne wskazówki

 • Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 °C do +30 °C.
 • Materiału znajdującego się w fazie wiązania nie wolno rozcieńczać wodą lub mieszać ze świeżą zaprawą.
 • Świeży materiał należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Unikać przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia.
 • Dodawanie dodatkowej ilości wody prowadzi do zwiększenia skurczu oraz obniżenia wytrzymałości.
 • Przestrzegać czasu mieszania wynoszącego co najmniej 2 minuty.

Bezpieczeństwo pracy/ zalecenia
Zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą. Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa w transporcie, składowania i obchodzenia się z produktem znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
Usuwanie odpadów
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.WłAśCIWOśCI
VESTEROL® MS 55HSP jest 1-składnikową szpachlą mineralną do wykonywania szybkich robót naprawczych. Materiał wyróżnia się niskim skurczem i dzięki swojej recepturze oraz kolorowi szczególnie nadaje się do wykonywania szybkich napraw betonu, ponieważ zastępuje preparat antykorozyjny, warstwę sczepną i zaprawę naprawczą.

 • Powstrzymuje korozję
 • Posiada niski skurcz
 • Szybko wiąże
 • Łatwa w stosowaniu
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
 • Wysoka wytrzymałość na odrywanie

SKłADNIKI
Cementy znormalizowane, kruszywa mineralne, wypełniacze, pucolany.WłAśCIWOśCI
VESTEROL® MS 55HSP jest 1-składnikową szpachlą mineralną do wykonywania szybkich robót naprawczych. Materiał wyróżnia się niskim skurczem i dzięki swojej recepturze oraz kolorowi szczególnie nadaje się do wykonywania szybkich napraw betonu, ponieważ zastępuje preparat antykorozyjny, warstwę sczepną i zaprawę naprawczą.

 • Powstrzymuje korozję
 • Posiada niski skurcz
 • Szybko wiąże
 • Łatwa w stosowaniu
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
 • Wysoka wytrzymałość na odrywanie

SKłADNIKI
Cementy znormalizowane, kruszywa mineralne, wypełniacze, pucolany