Produkty

HADALAN LF51 12E

Visbud/Produkty/hahne/HADALAN LF51 12E

HADALAN LF51 12E

Niezawierająca rozpuszczalników, 2-składnikowa, wodorozcieńczalna powłoka malarska na bazie żywicy epoksydowej do podłóg i ścian, wewnątrz i na zewnątrz

Właściwości
HADALAN® LF51 12E jest 2-składnikową dyspersją malarską na bazie żywicy epoksydowej o dobrej odporności chemicznej i wytrzymałości na ścieranie.

 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Wodorozcieńczalna
 • Dyspersja żywicy epoksydowej z wypełniaczem
 • Odporna na ścieranie
 • Dobra odporność chemiczna
 • Paroprzepuszczalna

Składniki
Dyspersja na bazie żywicy epoksydowej, wypełniacze funkcjonalne, pigmenty

HADALAN® LF51 12E do wykonywania powłok na mineralnych podłożach, posadzkach i ścianach.

Obszar zastosowań:

 • Beton, jastrych cementowy, tynk cementowy, ściany murowane, płyty cementowowłókniste
 • Powłoki na posadzkach w halach magazynowych, garażach, piwnicach, warsztatach, podcieniach.
 • Opakowanie
 • wiadro blaszane
 • Pojemnik kombi
 • 24 kg / 6 kg
 • Składnik A
 • 20 kg / 5 kg
 • Składnik B
 • 4 kg / 1 kg
 • Forma dostawy
 • 8 / 56 poj. na palecie
 • Kolory
 • szary kamienny
 • szary krzemionkowy
 • Inne kolory na żądanie
 • podobny do RAL 7030
 • podobny do RAL 7032
 • Temperatura stosowania
 • +8 °C do +35 °C
 • Czas stosowania
 • 60 - 80 minut
 • Ciężar objętościowy, gotowego materiału
 • 1,55 kg/l
 • Można lekko obciążać
 • po ok. 24 godz.
 • Wytrzymałość końcowa
 • po ok. 5 dniach
 • Wytrzymałość powierzchniowa na odrywanie
 • > 1,5 N/mm2
 • Czas pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw
 • min. 6 godz.
 • Straty w wyniku ścierania
 • 0,084 g (wg Tabera: wałek CS 10, 1000 obr., 1000 g)
 • Składowanie
 • w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesięcy

Zużycie 

Na warstwę ok. 0,3 kg/m2

1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być czyste, mocne i nośne. Podłoża przejściowo lekko wilgotne nie mają negatywnego wpływu na przyczepność. Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić co najmniej 1,5 N/mm2.
Podłoża, na których powierzchni zastosowano środki pomocnicze do wygładzania (np. wosk), należy odpowiednio przygotować (frezowanie, piaskowanie).
Próba polegająca na zwilżeniu podłoża wodą daje pierwszą orientację na temat jego nasiąkliwości.
Podłoża bardzo chłonne i osypujące się należy przed nałożeniem powłoki zagruntować materiałem HADALAN® V31 13E.
Powłokę z materiału HADALAN® LF51 12E można nakładać po upływie ok. 2 godzin od zagruntowania.
Wykonanie 

1. Składnik A i składnik B intensywnie wymieszać w odpowiednim pojemniku za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem.
2. Następnie przelać mieszankę do czystego naczynia i krótko ją przemieszać.
3. Nakładać materiał za pomocą wałka lub pędzla. Dla uzyskania równomiernych powierzchni materiał nakłada się za pomocą odpowiedniego wałka z krótkim włosiem przeznaczonego do żywic epoksydowych. Materiał jest rozprowadzany na krzyż. Przerwy podczas pracy mogą prowadzić do powstawania śladów pomiędzy kolejnymi partiami materiału.
4. Dla uzyskania równomiernego oddania kolorów z reguły wymagane jest nałożenie 2 powłok malarskich.
5. Sprzęt i narzędzia robocze czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

Dla uzyskania wymaganej konsystencji do malowania żywicę można rozcieńczyć dodając maks. 10 % wody.Ważne wskazówki 

 • Należy przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +8 °C do +35 °C.
 • Przy stosowaniu powłoki na zewnątrz należy się liczyć z utratą połysku.
 • Stosowanie materiału po przekroczeniu zalecanego czasu od chwili jego wymieszania prowadzi do wadliwych wyników w zakresie wytrzymałości warstwy i wrażenia optycznego.
 • W przypadku temperatur poniżej +8 °C należy wstrzymać stosowanie materiału z uwagi na długi czas utwardzania.
 • Powierzchnie silnie zaolejone, w przypadku których należy się liczyć z wilgocią wstępującą lub przenikającą z boku, nie nadają się do powlekania.
 • Zadbać o wystarczającą wentylację podczas schnięcia. Produkt
  zawiera wodę, która musi odparować z cienkiej powłoki.
 • Na powierzchniach tworzących jedną całość optyczną można stosować materiały tylko o tym samym numerze partii.
 • Temperatura podłoża musi być wyższa o co najmniej 3 °C od temperatury punktu rosy.
 • Zachowywać równomierne ilości nakładanego materiału, nieregularne ilości materiału prowadzą do różnic w połysku.
 • Dla utrzymania odpowiedniej jakości powierzchni powłoki zaleca się stosowanie środków pielęgnacyjnych i regularne czyszczenie posadzek (patrz Instrukcja pielęgnacji powłok z żywicy epoksydowej HADALAN®).

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia 
Dokładniejsze informacje na temat bezpieczeństwa, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnych kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Dokładne wskazówki zawarte są w instrukcji roboczej “Żywice epoksydowe w gospodarce budowlanej“, wydanej przez Grupę Roboczą branżowych organizacji przedsiębiorstw budowlanych, budownictwa podziemnego, Stowarzyszenie przemysłowe producentów kleju stow. zarej., Stowarzyszenie producentów chemii budowlanej i środków ochrony drewna stow. zarej. z siedzibą we Frankfurcie.

Usuwanie odpadów
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.