Produkty

HADALAN Topcoat G 32P

Visbud/Produkty/hahne/HADALAN Topcoat G 32P

HADALAN Topcoat G 32P

Powłoka zamykająca na bazie żywicy poliuretanowej, błyszcząca

Właściwości:
HADALAN® Topcoat G 32P jest 1-składnikową, utwardzającą się w kontakcie z wilgocią i odporną na działanie światła żywicą poliuretanową. W wyniku reakcji z wilgocią zawartą w powietrzu powstaje cienka powłoka, która jest odporna na migrację, na ścieranie oraz na chemikalia.
•1-składnikowa
•Błyszcząca powierzchnia
•Odporna na działanie światła
•Przezroczysta
•Odporna na migrację
•Twarda i odporna na ścieranie
•Wysoka wydajność

Zastosowanie:
HADALAN® Topcoat G 32P stosuje się jako lakier ochronny na powierzchniach posypanych płatkami z tworzywa sztucznego oraz jako powłokę ochronną do chłonnych podłoży mineralnych.
Jako odświeżająca, błyszcząca powłoka na posadzkach pokrytych masą szpachlową z kamieniami naturalnymi HADALAN®.

Obszary zastosowań:
•Sztywne powłoki z żywic reaktywnych
•Powierzchnie betonowe i jastrychowe
•Na zewnątrz budowli
•Garaże

 • Opakowanie:
 • wiadro blaszane
 • Pojemnik:
 • 2,5 kg
 • Forma dostawy:
 • 96 poj. na palecie
 • Temperatura stosowania:
 • +8 °C do +30 °C
 • Ciężar objętościowy ⃰:
 • 1,10 kg/l
 • Odstęp pomiędzy nakładaniem warstw:
 • 6 - 24 godz
 • Barwa:
 • przezroczysta, błyszcząca
 • Można chodzić ⃰:
 • po ok. 6 godz.
 • Powłoka utwardzona i obciążalna ⃰:
 • po 5 dniach
 • Ścieralność wg Tabera:
 • 0,009 g (urządzenie CS 10, 1000 obr., 1000 g)
 • Składowanie:
 • w chłodnym miejscu, 6 miesięcy

⃰W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %

Zużycie:
Na niechłonnych podłożach: 0,1 – 0,15 kg/m²/warstwę
Na chłonnych podłożach: 0,15 – 0,2 kg/m²/warstwę

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, suche i wolne od brudu, pyłu, pozostałości środków czyszczących lub innych substancji zmniejszających przyczepność. W przypadku dużych wahań temperatury, w powiązaniu z podwyższoną wilgocią powietrza, powstaje niebezpieczeństwo kondensacji pary wodnej na powierzchni podłoża. Przed rozpoczęciem wykonywania powłoki powierzchnie pokryte wodą kondensacyjną muszą być całkowicie suche. W przeciwnym razie powłoki nałożone na wilgotną powierzchnię mogą ulec odspojeniu lub może dojść do zaburzeń w powierzchni materiału.

Wykonanie:
1. HADALAN® Topcoat G 32P jest materiałem gotowym do użytku i przed zastosowaniem wymaga tylko krótkiego przemieszania.
2. HADALAN® Topcoat G 32P nakłada się cienką warstwą na podłoże za pomocą wałka o krótkim włosiu. Należy przestrzegać podanych ilości zużycia materiału. Nakładanie zbyt dużych ilości może prowadzić do zaburzeń względnie powstawania rys w materiale. Stosownie do tego trzeba zwracać uwagę na to, żeby w przypadku nierównych podłoży nie dochodziło do gromadzenia się materiału w obniżeniach i zagłębieniach.
3. Świeże pozostałości materiału na sprzęcie i narzędziach roboczych można czyścić preparatem HADALAN® EPV 38L. Po utwardzeniu możliwe jest już tylko czyszczenie mechaniczne.
4. Po podłożu można ostrożnie chodzić już następnego dnia. Pełną wytrzymałość powłoka osiąga po ok. 5 dniach.
5. Czyszczenie i pielęgnacja powierzchni, patrz instrukcja pielęgnacji powłok z żywicy epoksydowej HADALAN® Epoxidharzbeläge.
6. Po użyciu pojemnik z resztą materiału trzeba natychmiast szczelnie zamknąć, aby uniknąć reakcji z wilgocią zawartą w powietrzu.
7. W celu uzyskania powierzchni antypoślizgowych do materiału dodaje się proporcjonalnie ok. 5 % (wagowo) HADALAN® KG 57DD (250 g wystarcza na 2 x 2,5 kg powłoki). Składniki należy dobrze wymieszać i następnie nakładać materiał na krzyż na podłoże.

Ważne wskazówki:
•Przestrzegać temperatury stosowania w zakresie od +8 °C do +30 °C. Temperatura podłoża musi być o 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy.
•Podłoże, na które ma być nakładana powłoka, musi być suche.
•Wysokie temperatury przyspieszają a niskie temperatury opóźniają proces utwardzania.
•Przestrzegać odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw.
•Przestrzegać podanych ilości zużycia. Zwiększone grubości warstw lub tworzenie się kałuż może prowadzić do zaburzeń względnie powstawania rys w materiale.
•Do chwili pełnego utwardzenia HADALAN® Topcoat G 32P należy chronić przed wilgocią i obciążeniami mechanicznymi.
•Ze względu na wysoką twardość HADALAN®Topcoat G 32P materiał ten nie nadaje się do stosowania jako powłoka ochronna do elastycznych systemów powłok malarskich.

W przypadku powłok, które nie należą do produktów systemowych hahne zalecamy, aby wcześniej wykonać próbę przyczepności.

Składniki:
Żywica poliuretanowa, środki ułatwiające rozpływność, dodatki.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Dokładniejsze informacje odnośnie bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.