Realizacje

Visbud/Realizacje/Ochrona i naprawa balkonów i tarasów/Skuteczna hydroizolacja tarasu domu jednorodzinnego wraz z nawierzchnią drenażową

Skuteczna hydroizolacja tarasu domu jednorodzinnego wraz z nawierzchnią drenażową

Podłoża pod nawierzchnie drenażowe wymagają trwałej i bezszwowej hydroizolacji o wysokiej wytrzymałości na ściskanie. Idealnym wyborem jest IMBERAL® RSB 55Z w postaci dwuskładnikowej, szybkowiążącej masy uszczelniającej, który znalazł zastosowanie przy renowacji tarasu w jednym z segmentów zabudowy szeregowej we Wrocławiu. Po usunięciu starej nawierzchni ceramicznej, wykonano reprofilację podłoża betonowego systemem zapraw PCC: MONOBET FM oraz MONOBET OF. Tak przygotowany podkład zagruntowano materiałem IMBERAL® Aquarol 10D i pokryto hydroizolacją IMBERAL® RSB 55Z. Następnie wykonano kamienny dywan z kruszywa marmurowego z odpornym na żółknięcie spoiwem poliuretanowym Harz PU MST. Układanie kruszywa z żywicą na powierzchniach pionowych wymaga dodania do mieszanki materiału zagęszczającego HADALAN® TX 57DD.