Produkty

HADALAN TX 57DD

Visbud/Produkty/hahne/HADALAN TX 57DD

HADALAN TX 57DD

Środek tiksotropowy do systemów żywic reaktywnych

Właściwości
HADALAN® TX 57DD jest wysokiej jakości dodatkiem do systemów żywic epoksydowych i poliuretanowych.

 • Daje się łatwo wmieszać
 • Jest bardzo skuteczny
 • W postaci proszku
 • Transparentny / matujący

Składniki
Wysokodyspersyjny kwas krzemowy, dodatki

HADALAN® TX 57DD do minimalizowania rozpływności płynnych tworzyw sztucznych. Dodany w odpowiedniej proporcji do żywicy służy do polepszenia jej stabilności i upraszcza stosowanie w obszarach pionowych.
Antypoślizgową konsystencję (R10) na powierzchniach poziomych uzyskuje się w połączeniu z HADALAN® MST 89M.

 • Systemy żywic epoksydowych
 • Systemy żywic poliuretanowych
 • Szpachlowanie na powierzchniach pionowych w połączeniu z HADALAN® MST 89M iHADALAN® LF68 12P
 • Powłoki antypoślizgowe w połączeniu z HADALAN® MST 89M i HADALAN® LF68 12P
 • Opakowanie
 • wiadro polietylenowe
 • Pojemnik
 • 5 l
 • Forma dostawy
 • 80 poj. na palecie
 • Ciężar objętościowy
 • ok. 50 g/l
 • Składowanie
 • 24 miesiące

Zużycie

Do szpachlowania
powierzchni pionowych z
HADALAN® MST 89M
2-4 mmPoza tym w zależności od zastosowania
ok. 2 l HADALAN® TX 57DD na l HADALAN® LF68 12P

Wykonanie
Należy przestrzegać odnośnych przepisów i wytycznych.

1. Systemy żywic reaktywnych należy najpierw wymieszać zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi ich obróbki i stosowania.
2. Do jednorodnie wymieszanych mas należy w odpowiedniej ilości intensywnie wmieszać HADALAN® TX 57DD.
Dla uzyskania gęstej (nie spływającej) konsystencji HADALAN® DS61 13P do stosowania na występach i obróbkach należy 2,5 l HADALAN® TX 57DD dodać do 3 kg składnika A i jednorodnie wymieszać. Następnie dodaje się składnik B i ponownie miesza wszystkie składniki
Wykonanie z HADALAN® MST 89M 2-4 mm:
1. Warstwę klejową do powierzchni pionowych wykonuje się mieszając 1 część objętościową HADALAN® LF68 12P z 2 częściami objętościowymi HADALAN TX® 57DD za pomocą wiertarki z mieszadłem aż do uzyskania konsystencji stabilnej pasty.
2. 25 kg kamieni naturalnych HADALAN® MST 89M wymieszać z 1,25 kg HADALAN® LF68 12P. Następnie dodać 2,5 litra HADALAN® TX 57DD i mieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji mieszanki.
3. Warstwę klejową nakładać za pomocą wałka do żywic epoksydowych. Przestrzegać zużycia materiału wynoszącego maksymalnie 0,4 kg.
4. Wymieszane wcześniej kamienie naturalne HADALAN® MST 89M nakładać metodą “świeżym na świeże“ na warstwę klejową, zagęścić i wyrównać.
5. Przy nakładaniu zwracać uwagę na równomierną grubość warstwy materiału.
6. Narzędzia czyścić na świeżo preparatem HADALAN® EPV 38L.
7. Utwardzony materiał można usunąć tylko mechanicznie.

Ważne wskazówki

 • Dla uzyskania jednolitych optycznie powierzchni należy stosować tylko materiał z jednej partii towaru,
 • Zawsze należy przestrzegać informacji podanych w karcie technicznej danej żywicy.
 • Dodanie środka tiksotropowego skraca czas obróbki i wykonania.
 • Uwaga przy wlewaniu do pojemnika. Materiał jest bardzo lekki i powiew wiatru szybko go rozprasza.

Bezpieczeństwo pracy/zalecenia 
Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Nosić odpowiednią roboczą odzież ochronną.
Usuwanie odpadów 
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.