Produkty

MONOLITH TG F

Visbud/Produkty/Monolith/MONOLITH TG F

MONOLITH TG F

Wzmacniacz nawierzchni betonowych. Grunt sczepny pod samopoziomujące posadzki przemysłowe

• Pielęgnuje nowo wykonane powierzchnie betonowe
• Powoduje dodatkowe utwardzenie i uszczelnienie posadzki betonowej
• Tworzy niepylącą, odporną na zawilgacanie powierzchnię
• Podnosi estetykę wyglądu powierzchni betonowej
• Nadaje się do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
• Nie zawiera rozpuszczalników
• Łatwy w aplikacji

MONOLITH TG F jest gotowym do użycia płynem gruntującym, który służy do zwiększania przyczepności i zapobiega przesiąkaniu wody z wylewki do podłoża. Służy również do pielęgnacji nowych posadzek, tj. przeciwdziałaniu gwałtownemu odparowywaniu wody oraz wzmacniania powierzchni starych posadzek betonowych.
Produkt ten jest zaawansowanym technologicznie środkiem na bazie polimeru akrylowego.

 • Opakowanie:
 • wiaderka plastikowe
 • Wielkość opakowania:
 • 5 l, 10 l
 • Barwa świeżej dyspersji:
 • mlecznobiała
 • Barwa dyspersji po wyschnięciu:
 • bezbarwna
 • Gęstość:
 • ok. 1 kg/dm³
 • Składowanie:
 • w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +5 °C do +35 °C, do 6 miesięcy

Zużycie:
0,05 l/m² jako warstwa pielęgnacyjna.
0,15-0,20 l/m² na 1 warstwę (w zależności od chłonności podłoża) jako grunt sczepny i wzmacniający.

Przygotowanie podłoża:
W przypadku starej powierzchni betonowej należy przede wszystkim usunąć warstwę zabrudzonego i słabego betonu, np. poprzez szlifowanie, frezowanie, a następnie uzupełnić wszelkie ubytki zaprawami naprawczymi MONOLITH.
Nowe istniejące podłoża należy oczyścić od wszelkich zabrudzeń, mleczka cementowego i luźnych części również poprzez szlifowanie, frezowanie, śrutowanie itp.

Wykonanie:
Zastosowanie jako powłoka pielęgnacyjna na nowo wykonanych oraz istniejących podłożach:
Na nowo wykonanych posadzkach preparat MONOLITH TG F aplikujemy bezpośrednio po rozłożeniu i zatarciu betonu.
Aplikację dokonujemy poprzez natrysk max. 0,05 l/m² . Materiał należy natrysnąć i rozprowadzić mopem tak, aby nie powstały zastoiny, ponieważ pozostawione mogą powodować powstanie po wyschnięciu.

Zastosowanie jako powłoka gruntująca:
W każdym przypadku na istniejącym mineralnym chłonnym podłożu należy stosować gruntowanie preparatem MONOLITH TG F.
Preparat MONOLITH TG F nanosić szczotkami lub wałkami aż do nasycenia podłoża> należy przy tym zapewnić równomierne rozłożenie preparatu na gruntowanej powierzchni i nie doprowadzać do powstawania zastoin. Tak przygotowaną nawierzchnię należy pozostawić przez 4-5 godz. do czasu nałożenia zaprawy.
W przypadku wykonywania wylewek dwuwarstwowo , tzn. podkład wyrównawczy z produktu MONOLITH ABM 400, a na tej warstwie posadzka samopoziomująca z produktu MONOLITH ABM 435 Top, należy na podkładzie wykonać gruntowanie preparatem MONOLITH TG F, tak jak powłokę pielęgnacyjną na nowo wykonanym podłożu.

Ważne wskazówki:
Zastosowanie zbyt dużych ilości produktu MONOLITH TG F może prowadzić do powstania po wyschnięciu przebarwień i plam.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP. MONOLITH TG F w warunkach normalnych nie stwarza zagrożenia. Skażenie skóry: Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Zdjąć skażoną odzież i buty. Skórę spłukać wodą z mydłem. Skażenie oczu: Natychmiast płukać oczy, przytrzymując odchylone powieki, dużą ilością czystej bieżącej wody. Płukać przez co najmniej 15 minut. W razie utrzymywania się dolegliwości zapewnić pomoc okulisty.

Usuwanie odpadów:
MONOLITH TG F jest materiałem nietoksycznym. Pozostałości utylizować jak dyspersje polimerów. Nie wpuszczać do kanalizacji i wód gruntowych.