Produkty

MONOLITH ABM 400

Visbud/Produkty/Monolith/MONOLITH ABM 400

MONOLITH ABM 400

Samopoziomująca, cienkowarstwowa (7–50 mm) posadzka pod średnie obciążenia. Podkład pod wykładziny i powłoki żywiczne.

• Dostarczany jest w postaci gotowej do użycia mieszanki
• Tworzy gładką, niepylącą i trwałą posadzkę
• Charakteryzuje się dobrą rozlewnością i niskim skurczem
• Umożliwia szybki postęp robót – ruch pieszy po 4 godz. od wylania
• Daje możliwość wykonania cienkiej warstwy o dobrej przyczepności do podłoża
• Nadaje się do układania ręcznego lub przy pomocy agregatów pompowych
• Doskonale współpracuje z żywicami umożliwiając tworzenie łatwo zmywalnych i odpornych chemicznie powłok
• Do stosowania wewnątrz

MONOLITH ABM 400 jest fabrycznie mieszaną, gotową do użycia suchą zaprawą do wykonywania samopoziomujących, szybkowiążących posadzek o grubości od 7 do 50 mm. Może być zastosowany wewnątrz obiektów takich, jak: hale, magazyny, garaże i inne pomieszczenia produkcyjne. Sprawdza się jako warstwa wyrównująca pod wszelkiego rodzaju wykładziny, tj.: PCV, parkiet, panele, powłoki żywiczne, wykładziny dywanowe, oraz ceramikę. Nadaje się doskonale do regeneracji starych posadzek.
MONOLITH ABM 400 można również stosować jako warstwę pośrednią pod posadzkę samorozlewną MONOLITH ABM 435 Top.

 • Opakowanie:
 • worek papierowy
 • Wielkość opakowania:
 • 25 kg
 • Barwa:
 • szary
 • Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu:
 • > 14 MPa
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:
 • > 25 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach:
 • > 7 MPa
 • Skurcz po 28 dniach:
 • ok. 0,05%
 • Przyczepność do powierzchni betonowej:
 • > 2,0 MPa
 • Proporcja mieszania:
 • 4,0÷4,5 l wody/25 kg
 • Czas zużycia:
 • 20 min.
 • Możliwość obciążania:
 • > 4 godzin
 • Składowanie:
 • w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie, do 6 miesięcy

(Podane wartości odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 50%.)

Zużycie:
Zużycie suchej zaprawy na 1 mm grubości wynosi 1,7 kg/m².

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być czyste, nośne, wolne od mleczka cementowego, resztek farb, klejów itp.
Średnia wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,5 MPa (nie mniej niż 1,0 MPa). Podłoże należy oczyścić mechanicznie, np. przez śrutowanie, frezowanie.
Oczyszczone (odkurzone), suche podłoże należy na 4–5 godzin przed aplikacją zagruntować preparatem MONOLITH TG F, zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie technicznej tego produktu.

Wykonanie:
Przygotowanie mieszanki:
Przygotowaną fabrycznie mieszankę MONOLITH ABM 400 należy zmieszać z wodą w ilości 4,0÷4,5 l. Zaprawę dodajemy do wody ciągle mieszając przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Mieszać do uzyskania jednolitej konsystencji – odstawić na 2 minuty i ponownie krótko mieszać. W niższych temperaturach czas oczekiwania do ponownego mieszania należy wydłużyć. W przypadku dużych powierzchni, mieszanie i podawanie zaprawy można wykonywać w agregatach pompowych zapewniających uzyskanie mieszanki o właściwych parametrach i dokładnej kontroli dozowania wody.
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić konsystencję mieszanki przy użyciu wzorcowego pierścienia. Rozlewność mierzona wzorcowym pierścieniem ustawionym na gładkiej powierzchni powinna się mieścić w granicach 220-240 mm.

Układanie mieszanki:
Przygotowane i zagruntowane podłoża betonowe podzielić za pomocą taśmy lub pianki samoprzylepnej na działki nie przekraczające 5 m szerokości. W przypadku układania materiału za pomocą agregatu, szerokość może wynosić do 15 m. Wszelkie dylatacje podłoża należy przenieść na nawierzchnię tworzonej posadzki.
Zaprawę wylewać na podłoże pasami o szerokości 40-50 cm. Kolejne porcje zaprawy należy wylewać tak szybko, aby mogły się połączyć gdy są w stanie płynnym. Grubość wylewanej masy powinna mieścić się w przedziale od 7 do 50 mm. Wylaną zaprawę wygładzać zębatą pacą i ewentualnie odpowietrzać przy pomocy wałków kolczastych. Zaprawę układać bez przerw, aż do całkowitego wypełnienia założonego pola roboczego. Odpowiednia temperatura aplikacji mieści się w przedziale od +10°C do +25°C. Mieszankę należy zużyć w ciągu ok.15 min.
W trakcie układania i przez kolejne 24 godziny należy zapewnić odpowiednia ochronę przed wiatrem, deszczem i mocnym nasłonecznieniem.
Lekki ruch pieszy jest możliwy już po 4 godzinach od wylania. Normalny ruch pieszy, a także wykonanie dylatacji, jest dopuszczalne po 24 godz. Posadzka może być w pełni obciążona i użytkowania po 7 dniach. Niska temperatura i wysoka wilgotność podczas dojrzewania wpływa na wydłużenie podanych czasów.
Powierzchnię ułożonego produktu MONOLITH ABM 400 konserwujemy (myjemy) nie wcześniej niż po 2 tygodniach (latem) i po 4 tygodniach (zimą). Środki używane do pielęgnacji (mycia) posadzki powinny mieć odczyn zasadowy (pH 7-9).
Mineralna posadzka na bazie cementu cechuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na ścieranie. Natomiast jej wrażliwość na zabrudzenia i chemoodporność jest typowa dla posadzek mineralnych. Jako dodatkowe zabezpieczenie chemoodporne proponujemy powłoki żywiczne np.: MONOLITH Harz EP 148-DW, Harz EP 39 HC, HADALAN LF 41 12E (Hahne). W przypadku żywicy MONOLITH Harz EP 148-DW pierwsza warstwa żywicy może być układana już po 6 godz. od wylania posadzki. Drugą kryjącą warstwę układamy po 24 godz.

Ważne wskazówki:
• Nie przekraczać zalecanej ilości wody, gdyż może to spowodować osłabienie posadzki i wzrost skurczu.
• Niedopuszczalne jest dodawanie do wyrobu piasku, cementu itp.
• Nie wolno używać wody do pielęgnacji świeżego betonu, ani do pielęgnacji wykonanej posadzki.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
W czasie aplikacji produktu używać ubrania ochronnego, rękawic i okularów, a w razie potrzeby maseczki na usta i nos w celu ochrony przed ewentualnym pyleniem.
Bliższe informacje dotyczące bezpieczeństwa transportu, składowania i przeładunku znajdują się w aktualnej Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego danego produktu.

Usuwanie odpadów:
MONOLITH ABM 400 jest materiałem nietoksycznym. Pozostałości utylizować jak zwykły gruz betonowy.