Produkty

MONOLITH ABM 435 Top

Visbud/Produkty/Monolith/MONOLITH ABM 435 Top

MONOLITH ABM 435 Top

Samopoziomująca, cienkowarstwowa (2–20 mm) posadzka przemysłowa pod średnie i duże obciążenia

• Dostarczany jest w gotowej do użycia postaci (dodaje się wyłącznie wodę)
• Jest szybki w wykonawstwie
• Tworzy gładką, niepylącą i trwałą powierzchnię
• Daje możliwość wykonania cienkiej warstwy o niezawodnej przyczepności do podłoża
• Nadaje się do układania maszynowego i ręcznego
• Ruch pieszy jest możliwy już po 6 godzinach
• Znakomicie przyjmuje układane na nim powłoki z żywic
• Duża odporność na ścieranie
• Możliwość stosowania w systemach ogrzewania podłogowego
• Do stosowania wewnątrz

MONOLITH ABM 435 Top jest fabrycznie mieszaną, gotową do użycia suchą zaprawą do wykonywania samopoziomujących, szybkowiążących posadzek przemysłowych o grubości od 2 do 20 mm obciążonych ruchem średnim i ciężkim. Nadaje się szczególnie do regeneracji starych posadzek hal przemysłowych, magazynowych, handlowych, wystawienniczych, parkingów.

 • Opakowanie:
 • worek papierowy
 • Wielkość opakowania:
 • 25 kg
 • Barwa:
 • szary
 • Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu:
 • > 16 MPa
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:
 • > 35 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach:
 • > 8 MPa
 • Skurcz po 28 dniach:
 • ok. 0,05%
 • Przyczepność do powierzchni betonowej:
 • > 1,5 MPa
 • Proporcja mieszania:
 • 4,5 ÷5,0 l wody/25 kg
 • Czas zużycia:
 • 20 min
 • Możliwość obciążania:
 • > 6 godzin
 • Składowanie:
 • w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie, do 6 miesięcy

(Podane wartości odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 50%.)

Zużycie:
suchej zaprawy na 1 mm grubości wynosi 1,7 kg/m².

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być czyste, nośne i wolne od mleczka cementowego. Średnia wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,5 MPa (nie mniej niż 1,0 MPa). Podłoże należy oczyścić mechanicznie, np. przez śrutowanie, frezowanie. Oczyszczone (odkurzone), suche podłoże należy na 4–5 godzin przed aplikacją zagruntować preparatem MONOLITH TG F zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie technicznej tego produktu.

Wykonanie:
Przygotowanie mieszanki:
Przygotowaną fabrycznie mieszankę MONOLITH ABM 435 Top w ilości 25 kg należy zmieszać z wodą w ilości 4,5÷5,0l. Mieszanie i podawanie zaprawy można wykonywać w agregatach pompowych zapewniających uzyskanie mieszanki o właściwych parametrach i dokładnej kontroli dozowania wody.
Niewielkie powierzchnie można układać ręcznie. W takim przypadku do pojemnika z dokładnie odmierzoną ilością wody wsypać zaprawę i mieszać przez 2–3 min. za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej masy. Po upływie ok. 3–5 min. ponownie masę wymieszać. Tak przygotowaną mieszankę należy zużyć w ciągi ok. 15 min. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić konsystencję mieszanki przy użyciu wzorcowego pierścienia. Rozlewność mierzona wzorcowym pierścieniem ustawionym na gładkiej powierzchni powinna się mieścić w granicach 230–250 mm. W niższych temperaturach czas oczekiwania do ponownego mieszania przygotowanej do rozlania masy należy wydłużyć.

Układanie mieszanki:
Wszelkie dylatacje podłoża należy przenieść na wylewaną posadzkę. W przypadku mechanicznego układania masy szerokość wylewanego pola nie powinna przekraczać 10 m. Większe powierzchnie należy podzielić na pola robocze przy użyciu, np. odpowiednich samoprzylepnych taśm z gąbki. Zaprawę wylewać na podłoże pasami o szerokości 40 – 50 cm. Kolejne porcje zaprawy należy wylewać tak szybko, aby mogły się połączyć gdy są w stanie płynnym. Grubość wylewanej masy powinna mieścić się w przedziale od 2 do 20 mm. Wylaną zaprawę wygładzać zębata pacą i ewentualnie odpowietrzać przy pomocy wałków kolczastych. Zaprawę układać bez przerw, aż do całkowitego wypełnienia założonego pola roboczego. Odpowiednia temperatura aplikacji mieści się w przedziale od +10°C do +25°C.
W trakcie układania i przez kolejne 24 godziny należy zapewnić odpowiednia ochronę przed wiatrem, deszczem i mocnym nasłonecznieniem.
Lekki ruch pieszy jest możliwy już po 6 godzinach od wylania. Normalny ruch pieszy, a także wykonanie dylatacji, jest dopuszczalne po 24 godz. Posadzka może być w pełni obciążona i użytkowania po 7 dniach. Niska temperatura i wysoka wilgotność podczas dojrzewania wpływa na wydłużenie podanych czasów. Powierzchnię ułożonego produktu MONOLITH ABM 435 Top konserwujemy (myjemy) nie wcześniej niż po 2 tygodniach (latem) i po 4 tygodniach (zimą). Środki używane do pielęgnacji (mycia) posadzki powinny mieć odczyn zasadowy (pH 7-9). Przemysłowa posadzka mineralna cechuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na ścieranie. Natomiast jej wrażliwość na zabrudzenia i chemoodporność jest typowa dla posadzek mineralnych. Jako dodatkowe zabezpieczenie chemoodporne proponujemy powłoki żywiczne np.: MONOLITH Harz EP 148-DW, -Harz EP 39 HC, HADALAN LF 41 12E (Hahne).

Ważne wskazówki:
• Nie dodawać więcej wody niż zaleca to instrukcja.
• Niedopuszczalne jest dodawanie do wyrobu piasku, cementu itp.
• Nie wolno używać wody do pielęgnacji świeżego betonu, ani do pielęgnacji wykonanej posadzki!

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
W czasie aplikacji produktu używać ubrania ochronnego, rękawic i okularów, a w razie potrzeby maseczki na usta i nos w celu ochrony przed ewentualnym pyleniem.
Bliższe informacje dotyczące bezpieczeństwa transportu, składowania i przeładunku znajdują się w aktualnej Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego danego produktu.

Usuwanie odpadów:
MONOLITH ABM 435 Top jest materiałem nietoksycznym. Pozostałości utylizować jak zwykły gruz betonowy.