Produkty

IMBERAL Aquarol Winter 16D

Visbud/Produkty/hahne/IMBERAL Aquarol Winter 16D

IMBERAL Aquarol Winter 16D

Gotowy do użycia, polepszający przyczepność specjalny środek gruntujący do uszczelnień budowli w temperaturach do -5 °C

Właściwości
IMBERAL® Aquarol Winter 16D jest zabarwionym na czerwono środkiem gruntującym o działaniu chemicznym i fizycznym, specjalnie dostosowanym do wysokich wymagań stawianych współczesnej technologii wykonywania uszczelnień.
Wiąże pyły (kurz, pyły cementowe i kwarcowe), które znajdują się na mineralnych powierzchniach materiałów budowlanych.
Wzmacnia powierzchnie materiałów budowlanych przez połączenia krzemianowe i tworzy nośny podkład pod późniejsze uszczelnienia.
Redukuje chłonność podłoża przez hydrofobizację strefy powierzchniowej i zmniejsza niebezpieczeństwo podchodzenia wody za uszczelnienie.

 • Hydrofobowy
 • Wzmacniający
 • Daje się nakładać przez smarowanie, wałkiem lub przez natrysk
 • Mrozoodporny do -5 °C

Składniki
Organiczne i nieorganiczne środki wiążące, substancje hydrofobizujące, środki nawilżające, barwnik, substancja obniżająca punkt zamarzania

IMBERAL® Aquarol Winter 16D jako środek gruntujący, specjalnie pod 1- i 2-składnikowe, grubowarstwowe uszczelnienia bitumiczne, w szczególności IMBERAL® 2K Winter 26B, jak również pod tradycyjne grubowarstwowe uszczelnienia bitumiczne.

 • Opakowanie
 • kanister polietylenowy
 • Pojemnik
 • 20 kg
 • Forma dostawy
 • 24 poj. na palecie
 • Temperatura stosowania
 • -5 °C do +20 °C
 • Zabarwienie kontrolne
 • na czerwono
 • Składowanie
 • w temperaturze nie niższej niż -5 °C, 12 miesięcy

Zużycie

W zależności od chłonności
podłoża
0,15 – 0,25 kg/m2

Przygotowanie podłoża 
Podłoża muszą być wolne od lodu, chłonne, mocne, nośne i wolne od luźnych cząstek.
Podłoża może być lekko wilgotne.
Wystające elementy płyty fundamentowej oczyścić, usunąć spieczone warstwy i zanieczyszczenia.
Wykonanie
DIN 18533 – Uszczelnienia budowli
DIN 1053 – Wykonywanie murów
Przestrzegać wytycznych dotyczących wykonywania i projektowania elementów budowli stykających się z gruntem, uszczelnianych grubowarstwowymi, modyfikowanymi tworzywami sztucznymi powłokami bitumicznymi.

1. IMBERAL® Aquarol Winter 16D rozprowadzać po podłożu pędzlem, wałkiem lub przez natrysk. W celu uzyskania lepszego związania pyłu na podłożach silnie pylących zaleca się użycie szczotki lub miotły do rozprowadzania środka gruntującego po podłożu.
2. Uszczelnienie grubowarstwowe można nakładać już wtedy, kiedy warstwa gruntująca przeschnie i stanie się matowo-wilgotna. Dłuższe czasy schnięcia nie wpływają ujemnie na przyczepność.
3. Sprzęt (do natrysku) czyścić wodą natychmiast po jego użyciu.

Ważne wskazówki

 • Chronić przylegające elementy budowli przed odpryskami i mgłą rozpryskową.
 • Przestrzegać temperatury stosowania w zakresie od -5 °C do +20 °C
 • Podczas stosowania produktów systemowych Hahne przestrzegać temperatury stosowania (karta techniczna).
 • Zwracać uwagę na to, żeby podłoże było wolne od lodu.
 • Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
 • Uszczelnienia w temperaturze poniżej +5 °C nie są zgodne z normą DIN 18533 i ich wykonywanie musi być przedmiotem odrębnego uzgodnienia.

Bezpieczeństwo pracy/ zalecenia
Produkt jest alkaliczny. Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną.
Usuwanie odpadów
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.