Produkty

HADALAN MBH 12E

Visbud/Produkty/hahne/HADALAN MBH 12E

HADALAN MBH 12E

Uniwersalna żywica budowlana, żywica epoksydowa wszechstronnego zastosowania

Właściwości 
HADALAN® MBH 12E jest wielofunkcyjną żywicą epoksydową. Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do prawie wszystkich suchych i czystych podłoży. Materiał wyróżnia się bardzo dobrą odpornością na wodę, roztwory soli, oleje, tłuszcze i wiele innych chemikaliów oraz wytrzymałością na obciążenia mechaniczne. Żywica HADALAN® MBH 12E może być stosowana z dodatkami (wypełniaczami) lub w czystej postaci. Ponieważ jest niskoemisyjna i wykazuje tylko niewielką skłonność do żółknięcia, możliwe jest jej stosowanie we wnętrzach i na zewnątrz.

 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Przezroczysta
 • Łatwa w stosowaniu
 • O bardzo dobrej przyczepności
 • Odporna na ścieranie
 • Niezawierająca lotnych związków organicznych (VOC)

Składniki
Żywica epoksydowa i utwardzacz

HADALAN® MBH 12E jako powłoka ochronna do powierzchni narażonych na obciążenia chemiczne i mechaniczne oraz jako gruba powłoka ochronna zabezpieczająca przed substancjami agresywnymi. Jako klei i materiał iniekcyjny do materiałów budowlanych, takich jak beton, kamień, stal, drewno, cement włóknisty, płytki okładzinowe itp. W wielu przypadkach zastępuje elementy łączące z metalu oraz służy do kotwienia elementów maszyn w betonie. Jako warstwa sczepna pomiędzy nowym i starym betonem oraz spoiwo do wykonywania zapraw i powłok żywicznych. Możliwe jest również zastosowanie jako spoiwo do wykonywania dekoracyjnych powierzchni z użyciem kolorowych piasków o różnej ziarnistości, oraz jako powłoka ochronna do dekoracyjnych powierzchni wewnątrz. W połączeniu z suszonym gorącym powietrzem piaskiem kwarcowym jako zaprawa żywiczna do wykonywania robót naprawczych i powłok o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej.
Obszary zastosowań:
• Wewnątrz i na zewnątrz.
• Nadaje się do siłowego wtłaczania.
• Powłoki, warstwy ochronne, wyoblenia na styku podłoga/ściana.
• Warstwy sczepne.

 • Opakowanie
 • wiadro blaszane
 • Pojemnik kombi
 • 9 kg / 3 kg / 1 kg (12 x 1 kg w kartonie)
 • Składnik A, żywica
 • 6 kg / 2 kg / 0,66 kg
 • Składnik B, utwardzacz
 • 3 kg / 1 kg / 0,33 kg
 • Forma dostawy
 • 28 / 84 poj. na palecie
 • Ciężar objętościowy, materiału gotowego do użytku
 • 1,05 kg/l
 • Temperatura stosowania
 • +5 °C do +30 °C
 • Czas stosowania*
 • 30 do 40 minut
 • Wodoodporność*
 • po ok. 4 godz.
 • Pełne utwardzenie i możliwość obciążania*
 • po ok. 24 godz.
 • Wytrzymałość końcowa
 • po ok. 5 dniach
 • Wytrzymałości na ściskanie przy proporcji mieszanki 1:13 z HADALAN® FGM012 57M
 • ca. 90 N/mm2
 • Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu przy proporcji mieszanki 1:13 z HADALAN® FGM012 57M
 • > 14,8 N/mm2
 • Twardość D wg Shore‘a
 • 82
 • Wytrzymałość na odrywanie
 • > 4 N/mm2
 • Składowanie
 • w zabezpieczonym przed mrozem i chłodnym miejscu, 12 miesięcy

*W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.

Zużycie 

Niewypełnione warstwy kryjące: 0,2 – 0,5 kg/m2
Warstwy sczepne: 0,3 – 0,6 kg/m2

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być wolne od oleju, tłuszczu i luźnych cząstek. Podłoże musi wykazywać wytrzymałość wystarczającą dla przewidzianego rodzaju wykorzystywania, ewentualnie należy zapewnić nośność podłoża przez szlifowanie, frezowanie, śrutowanie lub za pomocą podobnych metod. Minimalna wytrzymałość na odrywanie nie może być niższa od 1,5 N/mm2.

Wykonanie:
Należy przestrzegać odnośnych przepisów i instrukcji technicznych.
1. Utwardzacz (składnik B) wmieszać do żywicy (składnik A) do uzyskania jednorodnej konsystencji bez smug. Następnie przelać żywicę do innego pojemnika i jeszcze raz krótko wymieszać .Proporcje mieszania obu składników: 2 części wagowe żywicy : 1 część wagowa utwardzacza
2. Nakładana warstwa zależy od konkretnego zastosowania.
3. Sprzęt i narzędzia robocze czyścić za pomocą HADALAN® EPV 38L natychmiast po ich użyciu. Dodając HADALAN® FGM003 57M i HADALAN® FGM012 57M można wykonywać masy naprawcze, wyrównawcze, rozlewne i klejące o dobrych właściwościach odporności na chemikalia i ścieranie. W zależności od stopnia wypełnienia otrzymuje się masę samorozlewną lub zaprawę o gęstszej konsystencji.
4. Najpierw wymieszać jednorodnie spoiwo i przelać do innego pojemnika. Następnie w zależności od zastosowania dodać odpowiedni wypełniacz i intensywnie wymieszać.
5. Materiał nakładany jest za pomocą kielni lub pacy. Wygładzalność zaprawy ułatwia czyszczenie pacy co jakiś czas za pomocą HADALAN® EPV 38L.
6. W celu uzyskania płynnej masy samorozlewnej na 1 część wagową spoiwa dodaje się do 3 części wagowych HADALAN® FGM003 57M. Wodoszczelną zaprawę o konsystencji masy szpachlowej uzyskuje się mieszając 1 część wagową spoiwa z do 10 częściami wagowymi HADALAN® FGM012 57M.

Ważne wskazówki:

 • Przestrzegać temperatury wykonania wynoszącej od +5 °C do +30 °C.
 • Ponieważ wilgotność posiada silny wpływ na utwardzanie żywicy, stosowane dodatki (kruszywa) muszą być suche. .
 • Wysokie temperatury przyspieszają, niskie temperatury opóźniają przebieg wiązania.
 • Temperatura podłoża musi być co najmniej o 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy .