Produkty

HADALAN FBA 32P

Visbud/Produkty/hahne/HADALAN FBA 32P

HADALAN FBA 32P

Elastyczna izolacja do balkonów i warstwa użytkowa

Właściwości 
HADALAN® FBA 32P jest zawierającą niewielkie ilości rozpuszczalników powłoką malarską na bazie żywicy poliuretanowej. Po utwardzeniu otrzymuje się elastyczną powłokę, która przekrywa rysy, jest odporna na ścieranie i pozostaje elastyczna w niskich temperaturach.

 • Elastyczna
 • Przekrywająca rysy
 • Gotowa do użycia
 • Odporna na działanie światła
 • Odporna na nacisk

Składniki
Żywica poliuretanowa, wypełniacze funkcjonalne, pigmenty

HADALAN® FBA 32P jako powłoka uszczelniająca i przekrywająca rysy do podłoży mineralnych i ceramicznych na powierzchniach balkonów i tarasów.

Obszary zastosowania:

 • Powierzchnie balkonów i tarasów
 • Podcienia
 • Powierzchnie betonowe i jastrychowe
 • Okładziny z płyt
 • Opakowanie
 • wiadro blaszane
 • Pojemnik
 • 7 kg
 • Forma dostawy
 • 72 poj. na palecie
 • Kolory:
 • srebrnoszary
 • podobny do RAL 7001
 • krzemowy szary
 • podobny do RAL 7032
 • Temperatura stosowania
 • +8 °C do +30 °C
 • Ciężar objętościowy*
 • 1,50 kg/l
 • Lepkość gotowego materiału
 • ok. 40 dPa.s
 • Możliwość nakładania kolejnych powłok*
 • > 6 h < 48 godz.
 • Pełna wytrzymałość*
 • 5 dni
 • Wydłużenie przy zerwaniu*
 • 450 %
 • Maks. wytrzymałość na rozciąganie*
 • > 8 N/mm²
 • Odporna na deszcz
 • po ok. 1 godz.
 • Składowanie
 • 9 miesięcy

*W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.

Zużycie:

Równe podłoża: ok. 1,5 kg/m²

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, czyste i wolne od rys oraz substancji utrudniających przyczepność. Zabrudzenia, środki antyadhezyjne, oleje, resztki zaprawy, stare powłoki malarskie itp. trzeba usunąć przez śrutowanie, frezowanie lub piaskowanie. Zawartość wilgoci resztkowej podłoża w strefie blisko powierzchni (ok. 3 cm) nie może przekraczać 4 % wagowo. Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić co najmniej 1,5 N/mm².
Podłoża, które nie będą izolowane przeciwko wilgoci wstępującej, należy pokryć materiałem HADALAN®EG145 13E. W tym celu materiał nanosi się przez zalewanie tworząc cienką warstwę na powierzchni.
Dla uzyskania optymalnej przyczepności, kiedy pierwsza warstwa będzie utwardzona na tyle, że nie będzie się kleić, nakłada się wałkiem drugą warstwę, która następnie jest posypywana posypką kwarcową Quartz0105 57M. Ubytki i zagłębienia można zamknąć materiałem HADALAN® SP25 02E lub HADALAN®EG145 13E i HADALAN® FGM012 57M nakładając je na świeżą warstwę HADALAN® EG145 13E.
Jako warstwę membranową w systemie ochrony balkonów HADALAN® należy stosować HADALAN®EBG 13E w postaci masy samorozlewnej o grubości warstwy 2 mm. Materiał może być nakładany na wilgotne podłoża i pełni funkcję warstwy wyrównującej ciśnienie pary wodnej. Następna warstwa HADALAN®FBA 32P może być nakładana na całkowicie utwardzoną warstwę HADALAN® EBG 13E bez dodatkowej warstwy kontaktowej (kwarc).
Przed rozpoczęciem wykonywania powłok powierzchnia podłoża musi być wyschnięta. Wilgoć na podłożu prowadzi do powstawania pęcherzy i/lub problemów z przyczepnością.
Istniejące szczeliny dylatacyjne należy przygotować do nakładania powłok (wbudowanie profili do szczelin itp.). Muszą one zostać przejęte do warstwy hydroizolacji. Niedopuszczalne jest pokrywanie ich materiałem HADALAN® FBA 32P.
Wykonanie:
1. Po krótkim wymieszaniu najpierw pokrywa się materiałem miejsca styków, przejść itd. Dla położenia powłoki izolacji na powierzchniach pochyłych i pionowych można zagęścić konsystencję przez dodanie HADALAN® SM 57DD.W tym celu na 3,5 kg HADALAN® FBA 32P dodaje się 1 – 2 l HADALAN® SM 57DD i miesza oba składniki do uzyskania jednorodnej konsystencji.
2. Następnie rozprowadza się HADALAN® FBA 32Pprzy pomocy wałka moherowego równomiernie warstwą o grubości 1 mm.
3. W przypadku stosowania barwnych płatków w celu uzyskania dekoracyjnej powierzchni należy świeżą warstwę posypywać płatkami ręcznie, za pomocą specjalnego kubka do posypywania lub dmuchawy marki Chiron.
4. Po upływie czasu schnięcia wynoszącego > 6h < 48h powierzchnia jest pokrywana cienką powłoką ochronną HADALAN® PUR Top 32P transparent .
5. Jeśli przewidziane jest szpachlowanie powierzchni masą z dodatkiem kamieni naturalnych lub dekoracyjnych kwarców, należy to zrobić najpóźniej po upływie 3 dni od położenia warstwy izolacji.
6. Świeży materiał można usuwać ze sprzętu i narzędzi roboczych za pomocą preparatu HADALAN® EPV 38L. Po wyschnięciu możliwe jest tylko czyszczenie mechaniczne.
7. Jeśli kolejne powłoki nie mogą być nakładane zgodnie z wytycznymi, wymagane jest zagruntowanie powierzchni materiałem HADALAN® HV Uni 30DD. Bliższe informacje podane są w instrukcji technicznej

Ważne wskazówki 

 • Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +8 °C do +30 °C.
 • Poliuretanowe żywice reaktywne HADALAN® reagują na wilgoć. Dlatego materiały te do chwili całkowitego utwardzenia muszą być chronione przed wilgocią. Podłoże, na którym jest nakładana powłoka, musi być powierzchniowo suche.
 • Wysokie temperatury przyspieszają, niskie temperatury opóźniają przebieg procesu utwardzania.
 • Podczas nakładania materiału i jego utwardzania temperatura podłoża musi być 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy.
 • Dla polepszenia odporności na ślizganie, zwłaszcza na powierzchniach obciążonych wodą, zalecamy zastosowanie HADALAN® GP 57DD (patrz instrukcja techniczna).

Bezpieczeństwo pracy/zalecenia
Bliższe informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
Usuwanie odpadów
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.