Produkty

BITUMAX SKB15-VS

Visbud/Produkty/Monolith/BITUMAX SKB15-VS

BITUMAX SKB15-VS

Samoprzylepna, elastyczna, przenosząca rysy bitumiczna membrana uszczelniająca, z 50 mm rantem z samowulkanizującą się masą

• Oszczędza czas, nie wymaga wysychania
• Radonoszczelna
• Czysta i prosta w wykonaniu
• Szeroka i samoprzylepna
• Właściwości uszczelniające i paroszczelne
• Natychmiastowa wodoszczelność i odporność nawet na silne opady
• Elastyczna, mocna i przykrywająca rysy
• Bezrozpuszczalnikowa
• Obojętna dla wody gruntowej
• Nałożona jednostronnie na trwałą, podwójnie laminowaną folię HDPE
• Posiada 50 mm rant z samowulkanizującą się masą przeznaczoną do niezawodnie szczelnego łączenia membran

BITUMAX SKB15-VS służy do uszczelniania elementów budowli stykających się z gruntem, przeciw wilgoci gruntowej (woda kapilarna i błonkowata) i niespiętrzonej wodzie przesiąkowej (DIN 18195-4), wodzie nie napierającej pod ciśnieniem (DIN 18195-5, umiarkowane obciążenie) oraz jako izolacja paroszczelna w obszarze posadzek i jastrychów. Można ją zastosować na pionowych i poziomych powierzchniach na wszystkich mineralnych podłożach.
Może również służyć jako zapora przeciwko przenikaniu radonu z gruntu do wnętrza budowli.
BITUMAX SKB15-VS stosuje się w obszarach:
• wewnątrz i na zewnątrz,
• piwnice, obiekty mieszkalne i komercyjne,
• do stosowania w obiektach inżynierii komunikacyjnej,
• fundamenty,
• płyty fundamentowe,
• garaże podziemne, tunele,
• balkony,
• tarasy,
• pomieszczenia mokre,
• mury oporowe,
• nie nadaje się na izolację dachów płaskich i zbiorników.

 • Waga:
 • ok. 1,5 kg/m²
 • Szerokość:
 • 1.000 mm
 • Grubość całkowita:
 • ok. 1.5 mm
 • Temperatura obróbki:
 • od +5°C do +30°C
 • Odporność na deszcz:
 • natychmiast
 • Przykrywanie rys (E DIN 28052-6):
 • ≥ 5 mm
 • Wytrzymałość termiczna (DIN 52123):
 • ≥ + 70°C
 • Giętkość w niskiej temperaturze (DIN EN 1109):
 • ≤ -30°C
 • Wodoszczelność (DIN 52123-10.2):
 • ≥ 4 bary/24h
 • Paroszczelność (DIN 1931, procedura B):
 • SD = 146m
 • Maksymalna wytrzymałość na rozciągania (wszerz/wzdłuż):
 • ≥200; N/50 mm
 • Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu rozciągającym (wszerz/wzdłuż):
 • ≥150%
 • Klasyfikacja zachowania w ogniu (DIN EN13501-1):
 • Klasa E
 • Kolor:
 • czarno szary
 • Sposób dostawy:
 • w kartonach po 15 m² lub 20 m² / 15 kartonów na palecie
 • Składowanie (przechowywać na stojąco w temperaturze powyżej +5°C*):
 • 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu
 • * Przechowywanie w za niskiej i za wysokiej temperaturze wpływa niekorzystnie na właściwości BITUMAX SKB-VS

Zużycie:
W zależności od zastosowania 1,1 m² na 1m² powierzchni ściany i posadzki.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być przygotowane zgodnie z normą DIN 18195-3 o uszczelnianiu budowli i DIN 1053 o wykonaniu robót murarskich. Podłoże musi być mocne, równe, nośne, wolne od lodu, oleju, tłuszczu, smoły, otwartych rys, pyłu, zabrudzeń i resztek zapraw. Kąty proste należy wyoblić, a naroża sfazować. Podłoże może być suche lub matowo wilgotne.
Na wszystkich chłonnych podłożach mineralnych nałożyć warstwę gruntującą np. BITUMAX SBG.
Podłoża z metalu i tworzywa sztucznego nie wymagają gruntowania. Wilgotne podłoża o widocznych ciemnych plamach i wyraźnej wilgoci muszą być doszczelnione przeciw wilgoci podciągającej za pomocą odpowiednich szlamów.
Należy unikać w trakcie prac budowlanych przenikania wody pomiędzy powłokę uszczelniającą, a podłoże, dlatego zaleca się wykonywania tzw. międzyuszczelnienia z odpowiedniej zaprawy lub szlamu.
Otwarte spoiny do 5 mm zamknąć materiałem typu KMB przez szpachlowanie drapane lub wykonując tynk cienkowarstwowy. Przez szpachlowanie drapane głębokich porów lub pustek w betonie zapobiec powstawaniu pęcherzy. Przed rozpoczęciem wykonywania robót uszczelniających powierzchnie zaszpachlowane muszą być stwardniałe. Spoiny o szerokości od 5 mm, przegłębienia na zaprawę i ubytki zamknąć zaprawą zaporową.
Wyoblenia między pionowymi i poziomymi powierzchniami wykonać „kielnią językową” za pomocą zaprawy zaporowej.

Wykonanie:
Gruntowanie:
BITUMAX SBG nierozcieńczony nanieść za pomocą szczotki, pędzla lub odpowiedniego urządzenia natryskowego na wyschnięte lub matowo wilgotne podłoże. Po pełnym wyschnięciu przykleić BITUMAX SKB-VS.
W celu kontroli wyschnięcia gruntu należy nakleić mały pasek membrany uszczelniającej na zagruntowane podłoże, docisnąć go i ponownie oderwać. Jeżeli po oderwaniu paska membrany od podłoża odejdzie więcej niż 50 % warstwy gruntującej, nie ma jeszcze wystarczającej przyczepności. W tym przypadku przyklejanie membrany uszczelniającej trzeba odłożyć na później. Przyczepność jest wtedy wystarczająca, kiedy membranę uszczelniającą można oderwać od podłoża tylko przy użyciu siły.
Przy wklejaniu membrany w godzinach rannych należy zwrócić uwagę na tworzenie się rosy. Może ona wystąpić przeważnie przy niekorzystnych warunkach klimatycznych na stykach ściana/podłoga. Membrana w tych miejscach może zostać przyklejona dopiero po pełnym przeschnięciu podłoża.

Przygotowanie i nanoszenie:
Membranę BITUMAX SKB-VS przyciąć na desce ostrym nożem na żądany wymiar lub długość (papier ochronny od spodu) i ponownie zwinąć.
Na wszystkich narożnikach, krawędziach i wyobleniach zastosować właściwą BITUMAX SKB-E jako wzmocnienie połączenia części klejących (należy stosować się do wskazówek w karcie technicznej)
Na powierzchniach poziomych przy nierównościach, przejściach i innych detalach należy wzmocnić połączenie klejące za pomocą materiału BITUMAX SKB-S (należy stosować się do wskazówek w karcie technicznej).
BITUMAX SKB-VS należy nanosić całopowierzchniowo jednocześnie ściągając papier ochronny.
Na obszarze ścian membranę naklejamy z góry na dół. Należy stosować się do następujących wymogów:
• Papier ochronny powoli i równomiernie ściągnąć z brzegu membrany na ok. 30 cm.
• Stroną klejącą położyć na podłożu i dokleić. Równocześnie dalej ściągać papier ochronny.
• Równocześnie dociskać membranę szczotką lub szmatką do podłoża, wychodząc od środka pasma membrany, w celu uzyskania natychmiastowej przyczepności do podłoża i uniknięcia powstawania fałd i pęcherzyków powietrza.
• Następnie silnie docisnąć całe pasmo membrany do podłoża gumowym wałkiem lub podobnym narzędziem.
• Przed nałożeniem następnej rolki należy zdjąć folię ochronną z samowulkanizujących rantów.
• Na stykach membran robić zakładkę 10 cm (minimalnie 8 cm). Miara zakładu 10 cm jest zaznaczona na membranie. Obszar zakładu obrabiać ze szczególną ostrożnością.
• BITUMAX SKB-VS po ok. 24 h uzyskuje 100% przyczepność do podłoża.

Pionowe uszczelnianie ścian:
W przypadku przyklejania membrany do powierzchni pionowych należy górną krawędź zabezpieczyć odpowiednią taśmą zakończeniową lub szyną tynkarską.

Klejenie płyt termoizolacyjnych i drenażowych:
Do punktowego klejenia płyt termoizolacyjnych i drenażowych można stosować materiały bitumiczne typu KMB.

Zasypywanie wykopów:
Wykopy można zasypywać po 72 godzinach po zakończeniu prac uszczelniających i drenażowych.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Należy stosować odpowiednie ubranie ochronne.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.