Produkty

ADEKA Profile

Visbud/Produkty/Inne/ADEKA Profile

ADEKA Profile

Pęczniejące taśmy na bazie kauczuku naturalnego do uszczelniania spoin

Właściwości
ADEKA® Profile są pęczniejącymi pod wpływem wody, bardzo elastycznymi taśmy uszczelniającymi na bazie kauczuku naturalnego. Zachowują swoja strukturę również po napęcznieniu.
Taśmy ADEKA® Profile są odporne na działanie chemikaliów i nadają się również do stosowania w kontakcie z wodą pitną.

 • Odporne na starzenie
 • Trwale elastyczne
 • Kontrolowane pęcznienie
 • Dobra odporność na działanie chemikaliów

Składniki
Kauczuk naturalny, składniki pęczniejące pod wpływem wody

Taśmy ADEKA® Profile stosowane są do uszczelniania szczelin przerw roboczych, szczelin dylatacyjnych i stykowych (przyłączeniowych), do uszczelniania przejść rur oraz do renowacji nieszczelnych spoin. W tym celu jest do dyspozycji cały szereg różnych profili taśmy uszczelniających.
Obszary zastosowań:
• budownictwo naziemne-> garaże piętrowe, dachy parkingów piętrowych, silosy, budowle przemysłowe,
• budowa tuneli metro->przejścia podziemne, tunele budowane przy użyciu pierścieni typu tubing,
• budownictwo podziemne-> płyty fundamentowe, ściany szczelne, studnie i szyby, ściany szczelinowe,
• gospodarka wodna-> oczyszczalnie ścieków, kanalizacja, wodociągi, zbiorniki wody energetyka elektrownie, siłownie, zapory,
• urządzenia i budowle portowe-> śluzy, budowle i urządzenia kanałowe, pirsy,
• budownictwo mieszkaniowe-> piwnice betonowe, piwnice prefabrykowane.

 • Opakowanie/ forma dostawy
 • w zależności od typu taśmy
 • Gęstość
 • ok. 1,14 kg/l
 • Twardość A wg Shore’a
 • ok. 27
 • Wytrzymałość na zrywanie
 • ok. 1,94 N/mm2
 • Wydłużenie przy zerwaniu
 • ok. 580 %
 • Składowanie
 • w suchym miejscu, 12 miesięcy

Zużycie:

W zależności od zastosowania.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże nie może przepuszczać wody, musi być wolne od gniazd żwirowych, rys i lodu. Usunąć stojącą wodę, stwardniałe mleczko cementowe, pył, i inne substancje zmniejszające przyczepność. Usunąć wypełnienie szczelin do uzyskania wymaganej otuliny. Oczyścić ścianki boczne spoin.

Wykonanie:

 1. Nanieść równomiernie ADEKA® P-201 na oczyszczone podłoże na całej długości taśmy uszczelniającej, jaka zostanie użyta. Wcisnąć taśmę do spoin w świeżą pastę, aż do momentu wypłynięcia pasty po obu stronach taśmy.
 2. Ewentualne pustki między podłożem i taśmą zamknąć pastą ADEKA® P-201. Tą samą pastą zamknąć także połączenia narożnikowe i na stykach.
 3. Przy przyklejaniu taśm w płaszczyznach pionowych trzeba je ewentualnie dodatkowo zabezpieczyć mechanicznie, w szczególności w przypadku użycia taśm o dużych przekrojach.
 4. Podczas stosowania taśm uszczelniających należy pamiętać o wystarczającej otulinie. Z reguły wynosi ona min. 10 cm.
 5. Przy doszczelnianiu szczelin dylatacyjnych, stykowych i przenoszących ruchy budynków podczas osiadania, najpierw na obie boczne płaszczyzny spoiny natryskuje się niewielką ilość preparatu ADEKA® P-201. Służy to zamknięciu porów i zapewnia funkcję środka antyadhezyjne-go. Następnie należy wbić w spoinę odpowiedni profil typu String (przekrój profilu o 20% większy od szerokości spoiny ) przy użyciu tępego kawałka drewna aż do spodu spoiny.
 6. Spoinę można zamknąć elastyczną masą do wypełniania spoin. W tym celu należy dodatkowo wypełnić tył spoiny materiałem zamykającym.

Ważne wskazówki:

 • Do rozpoczęcia robót betonowych chronić przed deszczem.
 • Zasadniczo taśmy do spoin przyklejać całą powierzchnia, aby uniknąć niebezpieczeństwa podmycia taśmy przez mleczko cementowe w trakcie betonowania.
 • W przypadku taśm pęczniejących o dużych profilach należy je ewentualnie dodatkowo zabezpieczyć mechanicznie.
 • Należy pamiętać o wystarczającej otulinie. W przeciwnym razie zbyt mała otulina może być przyczyną wysadzenia betonu w obrębie taśmy uszczelniającej.
 • Przy renowacji istniejących spoin taśmę należy zasadniczo uszczelnić przybitką.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:

Nie są wymagane żadne specjalne środki zabezpieczające.

Usuwanie odpadów:

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.