Produkty

ADEKA P-201

Visbud/Produkty/Inne/ADEKA P-201

ADEKA P-201

1-składnikowa, pęczniejąca w kontakcie z wodą pasta uszczelniająco-klejąca

Właściwości
ADEKA® P- 201 jest pęczniejącą pod wpływem wody, gęstą pastą uszczelniającą o dobrej odporności na działanie chemikaliów. Twardnieje także pod wodą zachowując trwałą elastyczność.
ADEKA® P- 201 również po napęcznieniu zachowuje trwałą elastyczność i kształt.

 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Trwale elastyczna
 • Nie wymaga gruntowania
 • Kontrolowane pęcznienie
 • Dobra odporność na działanie chemikaliów
 • Również na wilgotnym podłożu

Składniki
Prepolimeryzat uretanu.

ADEKA® P- 201 jest stosowana, jako pasta klejąca do mocowania pęczniejących taśm ADEKA®, oraz do uszczelniania przejść rur. Pastę tę stosuje się także w tych obszarach, gdzie nie ma możliwości zastosowania gotowych taśm pęczniejących lub gotowych profili typu String.
Obszary zastosowań:
• Uszczelnianie szczelin przerw roboczych i przejść.
• Szczeliny stykowe przy ściankach szczelnych.
• Renowacja nieszczelnych szczelin dylatacyjnych.
• Montaż studzienek okien piwnicznych.
• Zabezpieczanie konstrukcji kołnierzowych.

 • Opakowanie:
 • kartusz 320ml (24 kartusze w kartonie)
 • Barwa:
 • Szara
 • Ciężar objętościowy:
 • ok. 1,28kg/l
 • Twardość A wg Shore’a:
 • ok. 36
 • Wydłużenie przy zerwaniu:
 • > 500 %
 • Wytrzymałość na rozciąganie:
 • > 2,5 N/mm2
 • Zwiększanie objętości:
 • ok. 120 %
 • Twardnienie:
 • ok. 1 mm/24 godz.
 • Składowanie:
 • 12 miesięcy

Zużycie:
Do klejenia: 5 – 7m / kartusz.
Do uszczelniania spoin: w zależności od rodzaju zastosowania.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże nie może przepuszczać wody, musi być wolne od raków, rys i lodu. Należy usunąć stojącą wodę, stwardniałe mleczko cementowe, pył, i inne substancje zmniejszające przyczepność.

Wykonanie:
1. Odciąć czubek kartusza i przebić znajdującą się wewnątrz folię uszczelniającą.
2. Ilość potrzebnego materiału wynika między innymi z rodzaju zastosowania i właściwości podłoża.
3. Do mocowaniu pęczniejących taśm uszczelniających ADEKA® jeden kartusz wystarcza na ok. 5 – 7 metrów bieżących. Pasta ADEKA® P- 201 musi być utwardzona co najmniej 24 godziny przed betonowaniem.
4. Napoczęty kartusz przechowywać wraz z stwardniałą pastą na jego czubku. Przed ponownym użyciem usunąć stwardniały materiał z czubka kartusza.
5. Otulina na paście ADEKA® P- 201 musi wynosić co najmniej 10 cm.

Ważne wskazówki:
•Przestrzegać temperatury stosowania od +5 °C do +35 °C
•Przestrzegać czasu twardnienia ok. 1 mm/24 godz.
•Przy dużych przekrojach pęczniejących taśm uszczelniających podczas przyklejania ewentualnie trzeba je dodatkowo zabezpieczyć mechanicznie.
•Pamiętać o wystarczającej otulinie

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktami znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.