Produkty

HADALAN Topcoat M 12P

Visbud/Produkty/hahne/HADALAN Topcoat M 12P

HADALAN Topcoat M 12P

Powłoka zamykająca na bazie dyspersji poliuretanu, matowa

Właściwości 
HADALAN® Topcoat M 12P jest 2-składnikową, odporną na działanie światła żywicą poliuretanową. Po pełnym utwardzeniu żywicy otrzymuje się przezroczystą, matową powłokę ochronną o dobrej odporności na ścieranie.

 • 2-składnikowa
 • Otwarta dyfuzyjnie
 • Matowa powierzchnia
 • Odporna na działanie światła
 • Nie zawiera rozpuszczalników

Składniki
Żywica poliuretanowa, substancje pomocnicze

HADALAN® Topcoat M 12P jako lakier ochronny do powłok posadzkowych posypanych płatkami z tworzywa sztucznego. Jako środek gruntujący i powłoka ochronna do chłonnych podłoży mineralnych, asfaltu lanego i jastrychu anhydrytowego.
Obszary zastosowań:
• Powierzchnie posadzek wewnątrz i na zewnątrz.
• Sztywne powłoki z żywic reaktywnych.
• Powierzchnie betonowe i jastrychowe.
• Asfalt lany we wnętrzach.

 • Opakowanie
 • wiadro polietylenowe / butelka blaszana
 • Pojemnik typu kombi
 • 5 kg
 • Składnik A
 • 4,5 kg
 • Składnik B
 • 0,5 kg
 • Forma dostawy
 • 80 / 80 poj. na palecie
 • Temperatura stosowania
 • +5 °C do +30 °C
 • Ciężar objętościowy gotowej mieszanki*
 • 1,05 kg/l
 • Lepkość*
 • ok. 2,0 dPa.s
 • Barwa
 • przezroczysta, matowa
 • Pyłosuchość*
 • po ok. 1 godz.
 • Można ostrożnie chodzić*
 • po ok. 4 godz.
 • Możliwość nakładania kolejnych materiałów*
 • po > 6 godz. < 48 godz.
 • Czas stosowania*
 • ok. 6 godz.
 • Ścieralność
 • 0,039 g (urządzenie Tabera CS-10, 1000 obr., 1000 g)
 • Składowanie
 • w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesięcy

*W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.

Zużycie:

Na niechłonnych podłożach: 0,10 – 0,15 kg/m2/powłokę
Na chłonnych podłożach: 0,15 – 0,25 kg/m2/powłokę

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, powierzchniowo suche i wolne od brudu, pyłu, pozostałości środków czyszczących lub innych substancji zmniejszających przyczepność.
W przypadku dużych wahań temperatury, w powiązaniu z podwyższoną wilgotnością powietrza, powstaje niebezpieczeństwo kondensacji pary wodnej na powierzchni podłoża. Przed rozpoczęciem wykonywania powłoki powierzchnie pokryte wodą kondensacyjną muszą być całkowicie suche. W przeciwnym razie powłoki nałożone na wilgotną powierzchnię mogą ulec odspojeniu lub może dojść do zaburzeń w powierzchni materiału. Do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych stosować HADALAN® Topcoat M 12P rozcieńczony wodą (10%).
Wykonanie:

 1. Składnik A i składnik B intensywnie wymieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem. Następnie przelać do innego naczynia i jeszcze raz krótko wymieszać.
 2. HADALAN® Topcoat M 12P nakłada się cienką warstwą na podłoże na krzyż za pomocą wałka moherowego. Przestrzegać podanych ilości zużycia materiału. Zbyt duża ilość nakładanego produktu może prowadzić do zaburzeń w powierzchni materiału.
 3. Sprzęt i narzędzia robocze można na świeżo czyścić wodą. Po utwardzeniu żywicy możliwe jest tylko czyszczenie mechaniczne.
 4. Po upływie 4 godzin można po podłożu ostrożnie chodzić, nakładanie dalszych materiałów możliwe jest po 6 godzinach a pełne obciążenie po 5 dniach.

Ważne wskazówki 

 • Przestrzegać temperatury stosowania w zakresie od +5 °C do +30 °C.
 • Pokrywane podłoże musi być powierzchniowo suche.
 • Wysokie temperatury przyspieszają a niskie temperatury opóźniają proces utwardzania.
 • Przestrzegać odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw.
 • Należy przestrzegać podanych ilości zużycia materiału. Zwiększanie grubości warstw lub dopuszczanie do powstawania kałuż może prowadzić do odspojeń lub zaburzeń w powierzchni materiału.
 • Nie stosować w miejscach, gdzie występuje stałe obciążenie oponami samochodowymi.
 • Temperatura podłoża musi być o co najmniej 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy.