Produkty

HADALAN SK 10D

Visbud/Produkty/hahne/HADALAN SK 10D

HADALAN SK 10D

Superkontakt, dyspersja akrylowa do gładkich i szczelnych podłoży

Właściwości:
HADALAN® SK 10D jest odporną na zmydlanie dyspersją tworzyw sztucznych z ziarnistymi wypełniaczami i dodatkami polepszającymi przyczepność.
Wyschnięta warstewka odznacza się dobrą przyczepnością również do gładkich i bardzo szczelnych podłoży mineralnych oraz do szorstkiej powierzchni i zapewnia szczególnie dobrą przyczepność nakładanych powłok.
Nadaje się zwłaszcza jako szybki grunt sczepny do niechłonnych podłoży, takich jak np. stare płytki okładzinowe.

 • Jednoskładnikowa
 • Nie zawiera rozpuszczalników zgodnie z przepisami technicznymi dotyczącymi substancji niebezpiecznych TRGS 610
 • Odporna na zmydlanie – wodoodporna
 • Szybkoschnąca
 • Gotowa do użytku
 • Bardzo wydajna

Składniki
Dyspersja tworzyw sztucznych, wypełniacze, granulaty, pigmenty

HADALAN® SK 10D stosuje się dla polepszenia przyczepności na gładkich, szczelnych, niechłonnych podłożach np. układanie płytek na starych okładzinach ceramicznych, do tynków nakładanych na gładkie podłoża betonowe, ale także jako grunt sczepny na niewystarczająco posypanych piaskiem gruntach z żywicy epoksydowej.

Obszary zastosowań:
• Wewnątrz i na zewnątrz.
• Gładkie i szczelne powierzchnie betonowe.
• Szkło, stal i inne metale.
• Niewystarczająco posypane piaskiem jastrychy z lanego asfaltu i grunty z żywicy epoksydowej.
• Stare podłoża, np. płytki okładzinowe, kamienie naturalne i lastriko.
• Płyty izolacyjne EPS/XPS.
• Bloczki szalunkowe z twardej pianki polistyrenowej.

 • Opakowanie
 • wiadro polietylenowe
 • Pojemnik
 • 15 kg
 • Forma dostawy
 • 24 poj. na palecie
 • Kolor
 • czerwony
 • Ciężar objętościowy
 • 1,40 kg/l
 • Temperatura stosowania
 • +5 °C do +35 °C
 • Czas schnięcia*
 • 0,5 - 3,0 godzin
 • Zawartość substancji stałych
 • 65 %
 • Składowanie
 • w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesięcy

*W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.

Zużycie:

W zależności od chłonności podłoża: 0,1 – 0,15 kg/m²

Wykonanie:
1. Przed użyciem dobrze wymieszać względnie potrząsnąć. Na podłożach niechłonnych stosować w postaci nierozcieńczonej, w przypadku podłoży chłonnych rozcieńczyć wodą 1 : 1.
2. Materiał nakłada się za pomocą wałka o krótkim włosiu lub ławkowcem. Alternatywnie można go nakładać przez natrysk, np. AIRLESS (zalecana wielkość dyszy 0,017“ przy ciśnieniu 80-100 bar). Należy go nakładać równomiernie, unikając tworzenia kałuż.
3. Sprzęt i narzędzia robocze czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

Pielęgnacja:
W przypadku stosowania na zewnątrz grunt należy chronić za pomocą elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej, np. INTRASIT® Poly-C1 54Z.

Ważne wskazówki 

 • Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 oC do +35 oC.
 • Następne powłoki nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu HADALAN® SK 10D.
 • W przypadku tynków z niewielką ilością materiału wiążącego wykonać wcześniej próbę.
 • Materiału HADALAN® SK 10D nie należy stosować w miejscach znajdujących się stale pod wodą.
 • Chłonne podłoża gruntować w taki sposób, aby nie tworzyła się na nich cienka warstewka gruntu.
 • Silnie chłonne podłoża gruntuje się materiałem VESTEROL® TG 10D.
 • Wysokie temperatury przyspieszają, niskie temperatury opóźniają proces wiązania.
 • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • W czasie stosowania i schnięcia zapewnić dobrą wentylację.
 • Podczas stosowania tego produktu należy unikać jedzenia, picia i palenia tytoniu.
 • W razie kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć je dużą ilością wody.
 • Produkt zawiera dimocznik tetrametylowy i izotiazoliny. Informacje dla alergików podawane są w odpowiedniej poradni.
 • Nie należy dopuścić, żeby produkt dostał się do kanalizacji, wód lub gruntu.