Produkty

HADALAN KS 13P

Visbud/Produkty/hahne/HADALAN KS 13P

HADALAN KS 13P

Warstwa klejowa do grysu i żwiru

Właściwości
HADALAN® KS 13P jest niezawierającą rozpuszczalników, 2-składnikową żywicą poliuretanową o znakomitych właściwościach penetracyjnych, klejowych i wiązania.

 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Posiada niską lepkość
 • Odporna na chemikalia
 • Odporna na obciążenia mechaniczne
 • Wysoka wytrzymałość na odrywanie
 • Szybkowiążąca
 • Elastyczna

Składniki
Żywica poliuretanowa z utwardzaczem, dodatki, pigmenty

HADALAN® KS 13P stosuje się do wykonywania posypywanych powłok na zewnątrz na betonie i powierzchniach asfaltowych. Materiał zamyka mikrorysy w podłożu i trwale chroni posadzkę przed wpływem czynników zewnętrznych. Żwiry, grysy i podobne materiały do posypywania są trwale wiązane z podłożem i powstają dekoracyjne, w zależności od zastosowanej ziarnistości, odporne na ścieranie powłoki posadzkowe, również w miejscach, gdzie odbywa się ruch pojazdów.

Obszary zastosowań:
•Wewnątrz i na zewnątrz
•Powierzchnie betonowe i asfaltowe
•Chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, wjazdy

 • Opakowanie
 • wiadro blaszane
 • Pojemnik kombi
 • 9 kg
 • Składnik A, żywica
 • 6 kg
 • Składnik B, utwardzacz
 • 3 kg
 • Forma dostawy
 • 42 poj./pal.
 • Stosunek składników A + B
 • 2 : 1 wagowo
 • Ciężar objętościowy wymieszanego materiału*
 • 1,09 kg/l
 • Lepkość wymieszanego materiału
 • 17 dP*s
 • Temperatura wykonania
 • +10 °C do +30 °C
 • Czas wykonania*
 • ok. 30 minut
 • Nadaje się do chodzenia
 • po 24 godzinach
 • Pełna wytrzymałość
 • po 3 dniach
 • Wytrzymałość na rozciąganie po 28d*
 • ok. 18,7 N/mm²
 • Wydłużenie przy zerwaniu po 28d
 • ok. 120 %
 • Wytrzymałość na odrywanie na betonie po 14d*
 • > 4,7 N/mm²
 • Składowanie
 • w zabezpieczonym przed mrozem i chłodnym miejscu, 12 miesięcy

*W temperaturze + 20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.

Zużycie:

Warstwa klejowa: ok. 0,8 kg w zależności od podłoża

Produkt systemowy HADALAN® Granit 59M: ok. 4 kg w nadmiarze związana ilość wynosi ok. 2,5 kg

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być suche, bez pyłów i wolne od wszelkich substancji antyadhezyjnych. Materiał może być nakładany na nowy asfalt i beton po odczekaniu 28 dni. Rysy trzeba odpowiednio przygotować. Szczeliny dylatacyjne muszą być przeniesione do górnej powłoki. Materiał można nakładać bezpośrednio na powierzchnie asfaltowe. Należy wykluczyć możliwość kapilarnego podciągania wilgoci w podłożu. Podłoża, w przypadku których nie można wykluczyć zawilgocenia od strony odwrotnej, należy wcześniej pokryć materiałem HADALAN® EG145 13E.

Wykonanie:
1. Komponenty A + B jednorodnie wymieszać za pomocą wiertarki (300-400 obr/min). Czas mieszania wynosi 2 minuty. Następnie wymieszany materiał należy przelać do innego naczynia i jeszcze raz krótko przemieszać.
2. HADALAN® KS 13P wylać szybko na podłoże i jednorodnie rozprowadzić za pomocą mopa i wałka do żywic epoksydowych hahne® Epoxirolle 9ZH. Na równych powierzchniach można alternatywnie stosować pacę z grzebieniem o drobnych zębach np. TKB S3. Nakładać tylko tyle warstwy klejowej, ile będzie można pokryć materiałem do posypywania w ciągu 30 minut.
3. Świeżą warstwę klejową posypuje się w nadmiarze równomiernie grysem granitowym HADALAN®Granit 59M. Ewentualne dosypywanie grysu możliwe jest tylko przed rozpoczęciem procesu utwardzania.
4. Następnego dnia można zmieść nadmierną ilość materiału do posypywania.

Stosowanie materiału w postaci zaprawy:
Do wcześniej wymieszanej masy HADALAN® KS 13P dodaje się wypełniacz HADALAN® FGM012 57M w stosunku 1:20 ciągle mieszając aż do uzyskania jednorodnej konsystencji.
Należy wymieszać tylko tyle materiału, ile można zużyć w ciągu 30 minut. Następnie materiał nakłada się przez szpachlowanie na świeżą warstwę klejową.

Po powierzchniach można chodzić po 24 godzinach, a po 3 dniach osiągają one pełną wytrzymałość. Narzędzia można czyścić bezpośrednio po użyciu za pomocą preparatu HADALAN® EPV 38L. Utwardzony materiał można usunąć tylko mechanicznie.

Ważne wskazówki 

 • Należy przestrzegać temperatury stosowania materiału.
 • Wysokie temperatury przyspieszają, niskie temperatury opóźniają przebieg procesu wiązania.
 • Należy wykluczyć wilgoć podciągającą kapilarnie.
 • Do chwili całkowitego utwardzenia świeżo posypaną powłokę należy chronić przed wilgocią.
 • Jakość powierzchni asfaltowych może być w praktyce bardzo różna. W razie potrzeby należy wykonać powierzchnie próbne.