Realizacje

Visbud/Realizacje/Ochrona i naprawa dachów/Renowacja dachu hali przemysłowej materiałem REFLEX FD metodą natrysku

Renowacja dachu hali przemysłowej materiałem REFLEX FD metodą natrysku

  • lokalizacja:
  • Warszawa, Hala Przetwórstwa Żywności Ekologicznej
  • informacje dodatkowe:
  • rok 2020
    wykonawca: Firma ALPINBUD
    Sławomir Kurek
  • użyte materiały:
  •  

Renowację pokrycia dachowego Hali Przetwórstwa Żywności Ekologicznej rozpoczęto od odpowiedniego przygotowania podłoża. Dość duże ubytki w pianie termoizolacyjnej wypełniono materiałem DAKORIT SPM 40B – elastyczną masą uszczelniającą na bazie bitumów z dodatkiem polimerów (stosowaną na zimo). Następnie, przy pomocy pompy, dach został zagruntowany materiałem REFLEX TG i pokryty warstwą płynnej, bezszwowej hydroizolacji REFLEX FD. Dobór materiału został podyktowany wymogami bezpieczeństwa przeciwpożarowego – posiada on klasę odporności Broof (t1), co oznacza że jest samogasnący. Dodatkowo biały kolor materiału zapewnia duży współczynnik odbicia światła, co bardzo ogranicza nagrzewanie się powierzchni dachowych od słońca.
Dzięki metodzie natrysku, wykonawca mógł szybko i sprawnie zakończyć prace izolacyjne.