Realizacje

Visbud/Realizacje/Ochrona i naprawa betonu (PCC)/Naprawa konstrukcji żelbetowej ciągów komunikacyjnych zespołu garażowego

Naprawa konstrukcji żelbetowej ciągów komunikacyjnych zespołu garażowego

  • lokalizacja:
  • Kraków, ul. Na Błonie
  • informacje dodatkowe:
  • rok 2019
    wykonawca:
    Firma Usługowa "DISZTUNG" Stanisław Golon
  • użyte materiały:

Słaba jakość betonu oraz brak zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi przyczyniły się do degradacji nawierzchni ciągów komunikacyjnych zespołu garażowego na jednym z Krakowskich osiedli. Zniszczona wylewka została usunięta, a na żelbetowej płycie stropowej wykonano nową nawierzchnię używając zapraw PCC – produkty do naprawy żelbetu. Powierzchnia stropu została oczyszczona i pokryta warstwą sczepną MONOLITH MK 54Z, a następnie w technologii mokre na mokre ułożono nową nawierzchnię z zaprawy MONOLITH EB2 54Z o grubości ok. 5cm. Ostatnim etapem było zabezpieczenie nawierzchni powłoką ochronną z żywicy polimocznikowej wraz z posypką kwarcową.