Produkty

HADALAN VGM 55Z

Visbud/Produkty/hahne/HADALAN VGM 55Z

HADALAN VGM 55Z

Szybko twardniejąca, pęczniejąca zaprawa zalewowa do najwyższych obciążeń dynamicznych i statycznych

Właściwości
HADALAN® VGM 55Z jest bezskurczową zaprawą mineralną o wysokiej wytrzymałości początkowej, która już po 24 godzinach osiąga 50 % swojej wytrzymałości końcowej.

 • Wysoka wytrzymałość początkowa
 • Bezskurczowa
 • Nie przepuszcza wody
 • Odporna na mróz i sole wysypywane zimą
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie

Składniki
Cementy znormalizowane, kruszywo mineralne, wyselekcjonowane dodatki

HADALAN® VGM 55Z do wykonywania podlewek pod maszyny, osadzania kotew w betonie, wypełniania sztywnych spoin i szczelin w betonie oraz jako zaprawa kotwiąca do fundamentów pod maszyny.
Obszary zastosowań:
• Wewnątrz i na zewnątrz budowli.
• Beton i jastrych.
• Kotwy stalowe.

 • Opakowanie
 • worek papierowy
 • Wielkość opakowania
 • 25 kg
 • Forma dostawy
 • 48 worków na palecie
 • Temperatura stosowania
 • + 5 °C do + 30 °C
 • Czas obróbki i stosowania*
 • 1 - 2 godziny
 • Ciężar objętościowy świeżej zaprawy
 • 2,1 kg/l
 • Zapotrzebowanie na wodę
 • 3,25 - 3,75 l na 25 kg proszku
 • Ziarnistość
 • 0 - 4 mm
 • Przyrost wytrzymałości na ściskanie:*
 • - po 24 godzinach
 • 30 - 50 N/mm2
 • - po 3 dniach
 • 40 - 60 N/mm2
 • - po 28 dniach
 • 70 - 90 N/mm2
 • - po 56 dniach
 • 75 - 95 N/mm2
 • - po 90 dniach
 • 80 - 100 N/mm2
 • Moduł sprężystości wzdłużnej
 • 34200 N/mm2
 • Rozlewność:
 • - po 5 minutach
 • > 550 mm
 • - po 30 minutach
 • > 450 mm
 • Składowanie
 • W suchym miejscu, ok. 6 miesięcy

* W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.

Zużycie:

Na 1 cm grubości: 19 kg/m2
Jeden worek 25 kg pozwala na wykonanie 12 – 13 l płynnej zaprawy.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, czyste i wolne od rys i substancji zmniejszających przyczepność takich jak powłoki malarskie i oleje. Podłoża pylące się należy gruntować preparatem VESTEROL® TG 10D. Nośne podłoża dokładnie zwilżyć wodą, unikając przy tym powstawania kałuż.

Wykonanie:
Wytyczną stanowi instrukcja wykonywania i stosowania zapraw zalewowych wydana przez niemieckie stowarzyszenie betoniarskie Betonverein e. V.

1. HADALAN® VGM 55Z wymieszać w odpowiednim pojemniku z czystą wodą za pomocą wiertarki lub mieszadła przeciwbieżnego przez ok. 3 minut.
Zalecane proporcje mieszanki:25 kg HADALAN® VGM 55Z : 3,25 – 3,75 l wody
2. Wymieszaną zaprawę należy wylewać bez pozostawiania pustek, bez przerw roboczych. Zwracać uwagę na zapewnienie wystarczającego odpowietrzenia.
3. Sprzęt i narzędzia robocze czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

Ważne wskazówki:

 • Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 °C do +30 °C.
 • Nie wolno stosować żadnych dodatków lub innych środków wiążących.
 • Niskie temperatury opóźniają a wysokie temperatury przyspieszają proces wiązania.
 • Związanego już materiału nie wolno dodatkowo rozcieńczać wodą.
 • Należy wymieszać tylko tyle materiału, ile można go ułożyć w podanym czasie stosowania.
 • Przy powierzchniowym nakładaniu materiału maksymalna grubość warstwy wynosi 50 mm.
  W przypadku większych grubości materiał należy układać wielowarstwowo.