Produkty

FG Flex

FG Flex

Elastyczna, mineralna zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych

FG FLEX to jednoskładnikowa, elastyczna zaprawa na bazie spoiwa cementowego do spoinowania okładzin ceramicznych z płytek.
• Do spoin o szerokości 2 – 10 mm
• Optymalne właściwości robocze, łatwość aplikacji, brak tendencji do spływania
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
• Materiał mrozoodporny, polecany na balkony, tarasy oraz w systemach ogrzewania podłogowego
• Odporna na niewielkie naprężenia i ruchy podłoża
• Tworząca po związaniu jednolitą powierzchnię odporną na powstawanie zarysowań, odporna na ścieranie, poprzez dodanie związków hydrofobowych materiał charakteryzuje się bardzo małą nasiąkliwością

FG FLEX służy do wypełnienia spoin w ceramicznych okładzinach ściennych i podłogowych, gresach, szlachetnej kamionce oraz innych okładzinach wypalanych w procesie produkcji oraz okładzinach produkowanych na spoiwach cementowych.

 • Barwa:
 • szara, biała, biała baza do barwienia fabrycznego (kolory na zapytanie)
 • Zapach:
 • brak
 • Klasa zaprawy:
 • CG 2 WA : PN-EN 13888:2010
 • Sposób aplikacji:
 • paca gumowa
 • Czas obróbki:
 • ok. 30 minut
 • Możliwość chodzenia:
 • po ok. 12 godzinach
 • Obciążalność mechaniczna:
 • po ok. 3 dniach
 • Odporność na ścieranie:
 • ≤ 1000 mm³
 • Wytrzymałość na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych:
 • ≥ 2,5 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania-rozmrażania:
 • ≥ 2,5 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu w warunkach suchych:
 • ≥ 15 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania-rozmrażania:
 • ≥ 15 N/mm²
 • Skurcz:
 • ≤ 3mm/m
 • Absorpcja wody po 30 min:
 • ≤ 2 g
 • Absorpcja wody po 240 min:
 • ≤ 5 g
 • Opakowanie:
 • wiadra plastikowe 5 kg; 12,5 kg i 25 kg
 • Składowanie:
 • przechowywać w chłodnym, suchym, wietrzonym pomieszczeniu, w oryginalnych opakowaniach, do 12 miesięcy od daty produkcji

Zużycie:
Dla fugi o szerokości 3 mm i głębokości 7 mm:
– płytka 5 x 5 cm – ok. 1,2 kg/m2
– płytka 10 x 10 cm – ok. 0,6 kg/m2
– płytka 15 x 15 cm – 0,4 kg/m2
– płytka 30 x 30 cm – ok. 0,2 kg/m2
Dla fugi o szerokości 10 mm i głębokości 7 mm:
– płytka 5 x 5 cm – ok. 4,2 kg/m2
– płytka 10 x 10 cm – ok. 2,1 kg/m2
– płytka 15 x 15 cm – 1,3 kg/m2
– płytka 30 x 30 cm – ok. 0,7 kg/m2
Ostateczne zużycie materiału zależy od warunków miejscowych i zaleca się je określać na podstawie prób wykonanych na reprezentatywnym podłożu.

Przygotowanie podłoża:
Fugę należy stosować do wypełnienia szczelin w płytkach o zamkniętych porach. W przypadku wątpliwości w tym zakresie zaleca się wykonanie spoinowania próbnego.
Płytki należy oczyścić z resztek kleju, szczeliny do fugowania wyczyścić na głębokość równą grubości płytki. Wypełniana fuga powinna być czysta, wolna od resztek zaprawy oraz innych zanieczyszczeń. W celu uniknięcia przebarwień fugi zaprawa klejowa powinna być związana.
Osłonić (okleić) elementy narażone na zabrudzenie materiałem.

Wykonanie:
Przygotowanie materiału:
Zaprawę FG Flex należy zarabiać zimną, czystą wodą.
Ilość wody zarobowej wynosi: ok. 0,9 l na op. 5 kg; 2,25 l na op. 12,5 kg oraz ok. 4,5 l na 25 kg materiału fugi.
Komponent proszkowy należy powoli wsypać do przygotowanej wody zarobowej, rozmieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej masy. Po ok. 3-5 minutach zaleca się całość wymieszać ponownie.
Materiał należy zużyć w ciągu ok. 1 h od jego przygotowania.
Kolejne partie materiału należy przygotować stosując tą samą ilość wody zarobowej.
Nie należy w trakcie spoinowania dolewać dodatkowej wody zarobowej !!!

Nakładanie:
Materiał po nałożeniu rozprowadzać za pomocą szpachli gumowej ukośnie do kierunku spoin. Spoiny należy wypełniać na ich pełną głębokość.
Po wstępnym związaniu fugi powierzchnie płytek przetrzeć za pomocą lekko wilgotnej gąbki, nie wymywając zaprawy ze spoin.
Po odczekaniu ok. 30 minut powierzchnie płytek umyć wodą bez dodatku detergentów.
Świeże spoiny chronić przed zbyt szybką utratą wody, silnym nasłonecznieniem, mrozem, opadami deszczu oraz innymi czynnikami mającymi wpływ na prawidłowe wiązanie spoiwa cementowego.

Czyszczenie narzędzi:
Czystą, zimną wodą, w stanie świeżym bezpośrednio po użyciu.

Czas wiązania zaprawy:
W przeciętnych warunkach (temperatura 23°C, wilgotność względna 50%): po min. 12 godzinach możliwość chodzenia.
Podany czas ma charakter orientacyjny. W warunkach chłodnych i wilgotnych ulega on wydłużeniu.

Ważne wskazówki:
• Podczas nakładania i wysychania wymagana jest minimalna temperatura materiału, otoczenia i podłoża: + 5˚C.
• Nie pracować pod bezpośrednim działaniem nasłonecznienia oraz w temperaturach wyższych niż 30˚C.
• Świeżą warstwę materiału w razie potrzeby chronić pod przykryciem przed zbyt szybkim wyschnięciem.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Chronić przed dziećmi.
Stosować rękawice i ubrania ochronne.
W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą.
Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie charakterystyki chemicznej preparatów niebezpiecznych.

Usuwanie odpadów:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych.
Nie usuwać do kanalizacji.
Nie dopuszczać do przeniknięcia do zbiorników wodnych.