Realizacje

Visbud/Realizacje/Ochrona i naprawa posadzek/Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – syntetyczne włókna strukturalne FORTA-FERRO®

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – syntetyczne włókna strukturalne FORTA-FERRO®

  • lokalizacja:
  • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  • informacje dodatkowe:
  • rok 2021
    wykonawca:
    TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.
  • użyte materiały:
  • włókno FORTA-FERRO ®

Bieżnia stadionu lekkoatletycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu została zrealizowana z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego- syntetycznych włókien strukturalnych FORTA-FERRO. Włókna kopolimerowe jako zbrojenie konstrukcyjne zastąpiły tradycyjne zbrojenie w postaci siatek stalowych ułatwiając wykonawstwo oraz optymalizując koszty inwestycji. Jedynym stalowym elementem betonowej płyty bieżni o powierzchni 5 800 m² oraz grubości 16 cm są dyble zapobiegające klawiszowaniu na dylatacjach. Istotnymi zaletami zastosowania włókien kopolimerowych są również pewność otrzymania homogenicznej mieszanki betonowej (brak tzw. jeży) oraz odporność na korozję wywoływaną przez warunki atmosferyczne. Zastosowanie włókien FORTA-FERRO zagwarantowało również brak powstawania rys w betonie. Było to niezmiernie istotne przy stosowaniu bardzo rygorystycznej w kwestii jakości podbudowy nawierzchni typu tartan – każde pęknięcie płyty zostałoby przeniesione na nawierzchnię obniżając jej walory użytkowe i estetyczne.