Realizacje

Visbud/Realizacje/Wzmacnianie konstrukcji/Wzmocnienie żelbetowej konstrukcji wieży technicznej

Wzmocnienie żelbetowej konstrukcji wieży technicznej

Żelbetowa wieża techniczna o całkowitej wysokości 157 metrów wymagała renowacji z powodu złego stanu konstrukcji. W szczególności wzmocnić należało zarysowany trzon wieży w zakresie od 82 m do 122 m wysokości.
Tradycyjne techniki wzmacniania konstrukcji oparte na użyciu stalowych ściągów i kształtowników czy metody FRP korzystające z żywic epoksydowych oraz taśm i mat szklanych lub węglowych, zastąpiono nowoczesnym systemem kompozytowym PBO Fiber FRCM marki RUREGOLD. Przewagą systemu PBO-MESH nad innymi technikami wzmacniania jest m.in. niska masa, niewielkie gabaryty, odporność na ogień i korozję, możliwość stosowania w warunkach wilgotnych i szerokim zakresie temperatur, łatwa i nieinwazyjna aplikacja oraz bezpieczeństwo dla człowieka i środowiska.
Do renowacji popękanej żelbetowej konstrukcji wieży użyto jednokierunkowej siatki wzmacniającej PBO-MESH 88 (dawniej RUREGOLD XT ) z włókien syntetycznych PBO o szer. 50 cm oraz dedykowanej do niej mineralnej, modyfikowanej polimerami zaprawy montażowej MX-PBO Concrete. Na odcinku 40m wykonano 40 pasów wzmacniających w odstępach co 50cm. Materiał, standardowo dostępny w rolkach o dł. 15m, został indywidualnie dostosowany do konkretnego projektu i dostarczony w długości 16m co pozwoliło na owinięcie wieży jednym odcinkiem siatki z wymaganym minimalnym zakładem oraz uniknięcie dodatkowych łączeń i strat materiału.
Duże znaczenie jeżeli chodzi o dobór technologii wzmocnienia miał czas realizacji. Dzięki szybkiej i prostej aplikacji systemu RUREGOLD PBO-MESH, znacznie uległ skróceniu czas w jakim obiekt pozostawał wyłączony z użytku.
Wzmocnienie wykonane zostało przez firmę specjalizującą się w pracach wysokościowych Everest z Bydgoszczy.