Aktualności

Konferencja i warsztaty InnovaConcrete we Wrocławiu

W dniach 24 – 25 września 2019 r. we Wrocławiu, uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji  Protection of concrete heritage from the beginning of the XX century, współorganizowanej przez wydział budownictwa Politechniki Wrocławskiej.

Głównym tematem konferencji była ochrona zabytków betonowych powstałych na początku XX wieku. Wydarzenie odbywało się w Centrum Kongresowym Hala Stulecia, miejscu idealnie wpisującym się w tematykę konstrukcji betonowych i żelbetowych. Była to dla nas okazja do zaprezentowania swoich propozycji dotyczących wzmacniania i ochrony konstrukcji oraz możliwość zainteresowania projektantów i konstruktorów programem kompozytowych wzmocnień FRCM marki Ruregold.

Prezes firmy Visbud-Projekt Sp. z o.o. , dr inż. Mariusz Jackiewicz, przedstawił uczestnikom innowacyjny system służący do stabilizacji i wzmacniania elementów konstrukcji murowych i żelbetowych obiektów przemysłowych, zabytkowych obiektów architektury oraz obiektów budowlanych na obszarach występowania szkód górniczych. Technologia wzmocnień FRCM została omówiona na przykładzie prac renowacyjnych Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu (Renowacja Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu) będącego częścią kompleksu architektonicznego Hali Stulecia. Prezentacja umożliwiła przybliżenie uczestnikom konferencji istoty przeprowadzonych prac renowacyjnych oraz podkreślenie znaczenia budowli żelbetowych w krajobrazie architektonicznym Wrocławia.

PKAdmin, 25 września 2019