Produkty

włókno X Fiber 54 S

Visbud/Produkty/Ochrona i naprawa murów/włókno X Fiber 54 S

włókno X Fiber 54 S

Syntetyczne włókna konstrukcyjne

Włókna Ruredil RXF 54 mogą zostać użyte w dowolnych rodzajach betonu przeznaczonego dla każdego rodzaju obiektów ( zgodnie z normą EN 206). Jest to spowodowane, m.in. chemiczną obojętnością włókien, Ruredil RXF 54 może zostać zastosowany w betonie przy niezmiernie agresywnym środowisku np. obiektach budownictwa morskiego albo przemyśle chemicznym, gdzie użycie betonu z włóknami stalowymi nie jest dobrym rozwiązaniem z powodu szybkiej korozji. Strukturalne włókno Ruredil RXF 54 jest szczególnie polecone w następujących przypadkach:
• Prefabrykaty betonowe:
Rury ściekowe, płyty ścienne, prefabrykaty do tuneli, szamba, stacje elektryczne i telefoniczne, zbiorniki na wodę pitną, grobowce, tunele dla kabli elektrycznych i optycznych, podkłady kolejowe, płyty do układania nawierzchni, zbiorniki odbioru wody deszczowej, elementy wiaduktów, wsporniki rożnego rodzaju, elementy wiązania dachów, krawężniki, słupy i rury z cementu wibrowanego, zbiorniki na zanieczyszczenia chemiczne, szamba, zbiorniki oczyszczalni ścieków.
• Tunele i konstrukcje podziemne:
Tunele, ściany podporowe, beton natryskiwany, mury z kamienia ciosanego, tunele drogowe i kolejowe, stabilizacja podłoża drogowego.
• Posadzki zewnętrzne i wewnętrzne:
Posadzki przemysłowe, parkingi (również zewnętrzne), posadzki obciążone ruchem pojazdów, podłogi wylewane, stacje obsługi i warsztaty, chłodnie, rampy przeładunkowe, stocznie, pasy startowe.
• Budynki mieszkalne:
Ławy fundamentowe i fundamenty, podłogi, stropy, wzmacnianie stropów (wykonanych z drewna lub stali), słupy podporowe, garaże podziemne.

RUREDIL X FIBER 54 (RXF 54) jest strukturalnym syntetycznym makro-włóknem zaprojektowanym w celu polepszenia właściwości mechanicznych i podwyższenia trwałości betonu oraz torkretu. RXF 54 jest mieszanką włókien kopolimerowych (95%, włókno monofilamentowe) oraz włókien polipropylenowych (5 %, włókno fibrylowane). Włókno to redukuje lub całkowicie eliminuje skurcz plastyczny betonu. Włókno RXF 54 poprawia wytrzymałość na zginanie, nadaje elementom betonowym sprężystość, odporność na zmęczenie i podnosi trwałość betonu. W przeciwieństwie do włókien stalowych, RXF 54 jest odporny na działanie zasad i kwasów (nie koroduje) oraz nie jest magnetyczny. Ogólnie, RXF 54 jest wysoce oporny na wszelkie substancje chemiczne. Trwałość i mechaniczne własności betonu przy zastosowaniu Ruredil RXF 54 są znacznie wyższe niż jakiegokolwiek betonu przy zastosowaniu podobnego wolumenu włókien stalowych dowolnego rodzaju.