Produkty

PBO-JOINT

PBO-JOINT

(RUREGOLD®JX JOINT)

System zakotwień konstrukcyjnych FRCM złożony z jednokierunkowych wiązek włókien PBO i stabilizowanej zaprawy do zakotwiania siatek RUREGOLD®

System RUREGOLD JX JOINT oraz zaprawa mineralną RUREGOLD MJ JOINT oferuje parametry użytkowe wyższe w porównaniu z systemami FRP opartymi na żywicy epoksydowej lub poliestrowej:
• skuteczne połączenia pomiędzy konstrukcją budynku a zakładanym systemem wzmocnień umożliwia stabilność wymaganą, aby zagwarantować niezawodność wzmocnienia;
• wysoka odporność termiczna: po utwardzeniu zaprawy system nie traci właściwości w wyniku oddziaływania temperatury, w przeciwieństwie do systemów FRP, w których żywice tracą przyczepność pomiędzy 30°C a 80°C zależnie temperatury zeszklenia;
• wysoka odporność na ogień: system reaguje na ogień w taki sam sposób, co podłoże mineralne, gdyż mineralna zaprawa zachowuje swoje właściwości w temperaturach do 550°C, jest niepalna, nie wytwarza dymu i nie emituje żarzących się cząstek;
• bardzo dobra przyczepność do wszelkich materiałów w konstrukcjach betonowych i murowanych;
• wysoka wytrzymałość nawet w wilgotnych warunkach: zaprawa mineralna, w przeciwieństwie do żywicy epoksydowej, zachowuje swoje właściwości nawet w przypadku długotrwałego oddziaływania wilgoci;
• skuteczność nakładania nawet w przypadku zastosowania na wilgotnym podłożu: wilgoć wspomaga przyleganie do zaprawy hydraulicznej, natomiast zmniejsza przyleganie żywic nieorganicznych do podłoża;
• prostota wykonania: zaprawa mineralna przygotowywana jest w ten sam sposób, co każda zaprawa cementowa;
• możliwość stosowania w rożnych warunkach otoczenia: brak ograniczeń w zakresie temperatur od 5 °C do 40 °C, w porównaniu do wzmocnień żywicznych FRP o węższym zdecydowanie węższym zakresie temperatur;
• nietoksyczność zastosowanych zapraw dla pracowników i środowiska: działają one podobnie do tradycyjnych zapraw cementowych, podczas gdy żywice epoksydowe są szkodliwe przy wdychaniu oraz styczności ze skorą i wymagają stosowania odpowiedniego wyposażenia do ochrony dróg oddechowych oraz specjalnych rękawic;
• łatwe czyszczenie narzędzi: wystarczy użyć wody, nie ma potrzeby użycia rozpuszczalników szkodliwych dla ludzkiego zdrowia i środowiska, jak przy czyszczeniu żywic.

 

System RUREGOLDR JX JOINT używany jest do łączenia systemu wzmocnień konstrukcyjnych RUREGOLDR do podłoża wykonanego z betonu lub muru, również w przypadku zagrożenia na działanie ognia lub wysokich temperatur.

JX JOINT: Zachować dodatkowy zapas przynajmniej 15 cm ponad głębokość otworu z każdej strony w celu zakotwienia do podłoża.
MJ JOINT: Zużycie zaprawy na 10 m konektora: 8 – 10 kg.